Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Programma Vitaal Bedrijf gelanceerd

Programma Vitaal Bedrijf gelanceerd
Programma Vitaal Bedrijf gelanceerd
Programma Vitaal Bedrijf gelanceerd

Om werkgevers te ondersteunen bij het invoeren van gezonde veranderingen, hebben de Ministeries van SZW en VWS het platform Vitaal Bedrijf gelanceerd.

© Shutterstock

Het programma biedt ondersteuning aan werkgevers om samen met hun werknemers goed vitaliteitsbeleid te realiseren en de gezondheid van werknemers te bevorderen. Het programma richt zich op vitaliteit en gezondheid in de breedste zin, van fysieke tot mentale gezondheid.

Bron: 
SER

Lees verder

Werkenden stimuleren om zelf de regie te nemen over hun loopbaan: zo doe je dat!

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dat was al gaande, maar is versterkt door de coronacrisis. Werk verandert, verdwijnt en er komt nieuw werk bij. Werkenden moeten zich blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Belangrijk is dat werkenden zelf de regie nemen. Werkgevers, maar bijvoorbeeld ook vakbonden, onderwijsinstellingen en overheid, kunnen dit stimuleren door werknemers hierin te ondersteunen. De SER heeft in een kennisdocument belangrijke kennis op dit gebied gebundeld.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Intentieverklaring VN-Verdrag instellingen voor hoger onderwijs

Op 28 september ondertekende rector magnificus Rianne Letschert - namens de Universiteit Maastricht (UM) - de 'Intentieverklaring Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs' betreffende het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Bron: 
Redactie

Lees verder

8 oktober: Webinar 'Omgaan met weerstand (MKB)'

Op 8 oktober 2020 vindt van 10:00u tot 12:00u de webinar 'Omgaan met weerstand (MKB)' van het kennisplatform passend werk plaats. Als jobcreator, adviseur werkgeversdiensten of klantadviseur ontmoet je in je dagelijkse praktijk regelmatig weerstand, ook binnen het MKB. In deze sessie versterken Gemma van Ruitenbeek (CIAO) en Jojanneke Bakker (UWV) aan de hand van een praktijkcasus, toegespitst op het MKB, jouw kennis en ervaring met theoretisch inzicht en evidence based practices.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) gevalideerd

Onlangs is de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor, de MW©M, gevalideerd. Een validatiestudie is recent gepubliceerd in een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift. Deze studie was de tweede in de reeks wetenschappelijke publicaties om de MW©M te kunnen valideren. Lees snel verder voor meer praktische informatie over de MW©M en/of om de beide publicaties te downloaden.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Sociaal pakket geeft mensen zekerheid dat ze geholpen worden

Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk. Er ontstaat ook nieuw werk. Het kabinet wil mensen die in onzekerheid verkeren, de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen gaan hiervoor intensief samenwerken, waar nodig achter één loket. De inzet: dat mensen van de ene baan naar de andere gaan zonder in een uitkering terecht te komen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Cao-overleg voor werknemers met arbeidsbeperking gestart

Cao-overleg voor werknemers met arbeidsbeperking gestart
Cao-overleg voor werknemers met arbeidsbeperking gestart
Cao-overleg voor werknemers met arbeidsbeperking gestart

In de ledenraadpleging van afgelopen juni hebben gemeenten zich bijna unaniem positief uitgesproken over het voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt in een cao uit te werken. De belangrijkste randvoorwaarde is dat de financiering niet ten koste mag gaan van bestaande budgetten. Extra financiering van het Rijk is een voorwaarde.   Naast de financiering is ook gesproken over de hoofdonderwerpen van een nieuwe cao en zijn de eerste standpunten uitgewisseld.

Bron: 
VNG

Lees verder

Meerdere wegen naar Werk

Een opleiding volgen en dan solliciteren is voor velen de gebruikelijke weg naar betaald werk. Die weg is niet voor iedereen, op ieder moment in zijn of haar leven, weggelegd. Nu door de coronacrisis het aantal werklozen toeneemt, wordt het voor veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeilijker om aan een baan te komen. Gelukkig zijn er meerdere (nieuwe) wegen die tot werk kunnen leiden. In deze editie van Sterk door Werk lichten we twee succesvolle, alternatieve wegen naar werk uit.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Webinar 'Wijziging SUWI regelgeving'

Het Besluit SUWI en de Regeling SUWI zijn gewijzigd. Per 1 januari 2021 zijn deze van kracht. Het doel van de wijzigingen is om de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio&rsquo;s te versterken om zo meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Wat betekent deze wijziging voor uw regio?<br /> <br /> De Programmaraad nodigt u uit voor het webinar Wijziging SUWI regelgeving op woensdag 30 september a.s. van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Bron: 
Redactie

Lees verder

FNV lanceert plan om meer mensen met arbeidsbeperking aan het werk te helpen

De FNV lanceerde donderdag 10 september een plan dat ervoor moet zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking werk vinden. Kern van het plan is een andere financiering. Daarmee worden gemeenten beter in staat gesteld om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, en hen ook tijdens werk te begeleiden. Op korte termijn kan dat kostenneutraal.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's