Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Nieuwsbericht | 03-06-2019 | 07:00Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Aanpassing regels Wajongers maakt (meer) werken lonend en stimuleert onderwijs

Nieuwsbericht | 29-05-2019 | 13:31Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering moeten, als ze gaan werken, in inkomsten erop vooruitgaan. Ook moeten zij naast hun uitkering onderwijs kunnen volgen, zonder dat ze erop achteruitgaan. Daarom heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maatregelen uitgewerkt in het wetsvoorstel vereenvoudiging regelgeving Wajong, dat vandaag is gepubliceerd.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Uitzenders begeleiden statushouders naar jobs in logistiek

Er is een groot personeelstekort in de logistieke en transport sector. Statushouders zijn gemotiveerd om te werken en kunnen - met de juiste begeleiding - vacatures vullen en in hun eigen onderhoud voorzien. Welke rol nemen uitzenders bij de arbeidsmarktintegratie van deze mensen?     Interview met Joop de Boer, werkzaam als Accountmanager Werkgeversservicepunten bij Olympia Uitzendbureau en met Johan Hilferink, partner binnen Logistic Force en eigenaar van Logistic Force Apeldoorn B.V.

Bron: 
Flexnieuws

Lees verder

Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen in beide Kamers

Nieuwsbericht | 28-05-2019 | 15:34De Eerste Kamer heeft vandaag de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico's tussen vast werk en flexwerk. Hierdoor krijgen mensen in een kwetsbare positie meer perspectief terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Breed Offensief stelt gemeenten voor dilemma

De maatregelen die het kabinet voorstelt als onderdeel van het 'Breed Offensief' bieden mensen met een arbeidsbeperking betere kansen op een baan. Daarover is Divosa positief. Er is ook een keerzijde: de betere kansen voor deze groep gaan volgens gemeenten ten koste van de kansen van andere mensen die - door andere oorzaken - net zo'n grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Nieuwsbericht | 23-05-2019 | 09:50Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak 'Het Breed Offensief' van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Meer welzijn en zelfvertrouwen door andere behandeling

Meer welzijn en zelfvertrouwen door andere behandeling
Meer welzijn en zelfvertrouwen door andere behandeling
Meer welzijn en zelfvertrouwen door andere behandeling

Een andere behandeling van uitkeringsgerechtigden met meer persoonlijke aandacht leidt tot gezondere en meer zelfverzekerde uitkeringsgerechtigden, dat zei wetenschappelijk begeleider Ruud Muffels zaterdag over de tussentijdse bevindingen van het vertrouwensexperiment met de Participatiewet in de gemeente Tilburg.

Meer vraaggerichte begeleiding en bejegening De hoogleraar deed de uitspraak zaterdag bij een bijeenkomst over het Tilburgse bijstandsexperiment.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Bijstandsgerechtigden met parttimewerk veel kansrijker

Bijstandsgerechtigden met parttimewerk veel kansrijker
Bijstandsgerechtigden met parttimewerk veel kansrijker
Bijstandsgerechtigden met parttimewerk veel kansrijker

Wie in de bijstand zit maar parttime werkt heeft een veel grotere kans op uitstroom via een betaalde baan, concludeert Divosa uit haar factsheet Parttimewerk in de bijstand. Wat is er voor gemeenten te winnen, welke instrumenten helpen met het stimuleren van parttimewerk, en waar moeten gemeenten rekening mee houden?

Opstap Uit de factsheet blijkt dat parttimewerk een effectieve opstap kan zijn richting een betaalde baan en uitkeringsonafhankelijkheid.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Online kenniscentrum voor een inclusieve Rijksoverheid

In 2024 moeten er in totaal 3.340 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan hebben gevonden bij de Rijksoverheid. Dat draagt bij aan een inclusieve werkomgeving en meer diversiteit op de werkvloer. Ben je betrokken bij het waarmaken van deze ambitie? In het onlangs gelanceerde Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid vind je informatie, handreikingen en praktische tips om passend werk te creëren en kwetsbare groepen aan het werk te helpen en houden.

Bron: 
A+O Fonds Rijk

Lees verder

Pagina's