Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Congres Sterk door Werk: een terugblik

Donderdag 4 november was er dan eindelijk het langverwachte congres Sterk door Werk! Het gevarieerde programma bestond uit gesprekken in een talkshow-setting met sprekers uit diverse hoeken, twee workshoprondes en bijzonders optredens. Bekijk het congres nu terug!

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Presentaties Praktijkdag Programmaraad 11 november 2021 terugkijken

Op donderdag 11 november vond de Praktijkdag van de Programmaraad plaats. Na een aantal digitale Praktijkdagen konden we elkaar gelukkig weer fysiek ontmoeten. Daarnaast kon vanuit huis via een livestream met een viertal sessies worden meegekeken.
Het doel van de Praktijkdag is om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Dit gebeurt door in diverse sessies aansprekende voorbeelden te delen. De presentatiesheets van diverse sessies zijn nog terug te kijken.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Succesfactoren bij de uitvoering van de Banenafspraak: deel 3

Dit najaar gaat 'Op naar de 25.000' dieper in op de doorslaggevende factoren in het welslagen van de Banenafspraak. Wat bepaalt concreet succes?
Deze keer: het belang van een trekker, aanjager of projectleider. En: zorg voor blijvende focus op realisatie.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

‘Bestrijd de krapte op de arbeidsmarkt, investeer in inclusie’

Met een gezamenlijk statement doen Cedris, Op naar de 100.000 en 25.000 banen en De Normaalste Zaak een beroep op het nieuwe kabinet om juist nú extra in te zetten op werk en begeleiding voor mensen met een ondersteuningsbehoefte.
Er zijn meer vacatures dan ooit en tegelijkertijd staan er honderdduizenden mensen aan de kant, die wíllen en kúnnen werken. Veel werkgevers staan te springen om deze werknemers, maar ervaren praktische belemmeringen om hen in dienst te nemen.

Bron: 
Cedris

Lees verder

UWV: 65.976 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 65.976 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 zijn er in het tweede kwartaal van 2021 5.451 meer banen. Dat is een toename van 4%. Het aantal werkzame personen is in het tweede kwartaal van 2021 toegenomen met 5.002 personen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Aantal werkenden opnieuw toegenomen

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 22 duizend per maand naar 9,1 miljoen in september. Onder jongeren nam de arbeidsparticipatie het meest toe. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 2 duizend per maand. Hiermee waren in september 292 duizend mensen werkloos. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind september 208 duizend lopende WW-uitkeringen.

Bron: 
CBS

Lees verder

Mismatches op arbeidsmarkt voorkomen: de hoofd-aardbeienplukker kan prima aan de slag als teamleider

Werkgevers vinden via hun werving slechts een deel van het personeel dat ze nodig hebben. Om mismatches op de arbeidsmarkt te voorkomen is er misschien wel een revolutie nodig. Niet kijken naar de specifieke opleiding of expertise van een werkzoekende, maar naar vaardigheden, of skills. Dát is volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg, de toekomst van werving en aanbod van personeel.

Bron: 
NRC

Lees verder

Congres Sterk door Werk 4 november

Hoe zorgen we dat meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden en behouden? Want hoe kom je aan een baan als je een psychische kwetsbaarheid hebt? Hoe blijven werknemers mentaal veerkrachtig op de werkvloer? Wat heeft de werkgever nodig om werknemers hierin te ondersteunen? En wat gebeurt er als werk hoog op de agenda komt van alle professionals die mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk begeleiden?
Kortom, wat is jouw bijdrage hierin als professional, werkgever en als werknemer? Ontdek het op het hybride congres van Sterk door Werk op 4 november 2021.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Arbeidskrapte: Kans of desillusie?

Kunnen werkgevers het zich nog permitteren om te blijven wachten op het schaap met de 5 poten? Momenteel zijn er in Nederland 307.000 vacatures die niet kunnen worden ingevuld door de werkgevers; in de zorg, het onderwijs, de bouw en de horeca heeft het personeelstekort inmiddels problematische vormen aangenomen. Steeds meer sectoren krijgen te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. In deze editie van Sterk door Werk geeft onder meer Gemma van Ruitenbeek, managing director van CIAO, haar kijk op de huidige situatie.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Banen in de banenafspraak blijken stabiel

Corona heeft, gedurende het eerste half jaar van de crisis, geen aantoonbare negatieve invloed gehad op de duurzaamheid van de banen voor de doelgroep banenafspraak. 
UWV onderzoekt op verzoek van het ministerie van SZW jaarlijks de duurzaamheid van banen in de banenafspraak. Dit jaar vond dit onderzoek voor de vijfde keer plaats. De onderzoeksperiode voor het meest recente rapport omvat deels de periode vanaf maart 2020 waarin de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen een sterke invloed hebben gehad op de arbeidsmarkt.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Pagina's