Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Onderzoek re-integratiedienstverlening voor mensen met beperking

UWV streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. UWV begeleidt mensen met een Wajong, WGA- en Ziektewetuitkering bij het vinden van werk door onder andere re-integratiedienstverlening op maat in te kopen. Voor het eerst is er nu onderzoek gedaan naar welke re-integratie we inkopen, voor wie en met welk resultaat, om zo inzicht te geven in de activiteiten die re-integratiebedrijven uitvoeren om mensen werkfit te maken of naar werk te begeleiden.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Bij de sociale onderneming is omgaan met corona 'topsport'

Sociale werkvoorziening Voor mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke of fysieke beperking zijn alle veranderingen op het werk door corona extra lastig. Hoe gaan werkgevers daar mee om? Jette Pellemans 19 juni 2020 om 17:30 Leestijd 5 minuten Bij lunchcafé Fröbel in Rotterdam-Zuid heeft het personeel een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: 
NRC

Lees verder

Blij met initiatiefnota Sociaal Ontwikkelbedrijven voor mensen met arbeidsbeperking

De FNV is blij met de aankondiging van politieke partijen SP en CDA dat zij een Initiatiefnota opstellen voor Sociale Ontwikkelbedrijven. FNV pleit al jaren voor een oplossing van de afbraak van de sociale werkvoorziening. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: \u2018Na bijna twee jaar pikt de politiek de campagne van FNV op.

Bron: 
FNV

Lees verder

5 jaar Participatiewet: hoe kan het beter?

De Participatiewet leidt niet tot meer baankansen, zo oordeelde het SCP eind 2019. Gemeenten waren niet blij met de kritiek, maar worstelen ook met de uitvoering van de wet tegen de achtergrond van strenge regels en krappe budgetten. Tijd voor een pas op de plaats. Wat heeft de Participatiewet in de afgelopen 5 jaar teweeggebracht, wat leren we daarvan? Het is de centrale vraag in recent gepubliceerd boek van de Vrije Universiteit.

Bron: 
Nationale Zorgvernieuwsprijs

Lees verder

Dashboard Banenafspraak UWV online

UWV publiceerde gisteren een Dashboard Banenafspraak. In deze online tool zijn alle kerncijfers over de uitvoering van de Banenafspraak te vinden. In het dashboard zijn niet alleen de landelijke gegevens te vinden, maar zijn ook cijfers per arbeidsmarktregio opgenomen en is het mogelijk om verschillende arbeidsmarktregio’s te vergelijken. Het dashboard is hiermee een interactieve variant van de trendrapportages die per kwartaal verschijnen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Werken met een arbeidsbeperking

De FNV is blij met de conclusies uit het rapport \u2018Detacheren werkt!\u2019, dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze week heeft gepresenteerd. Die conclusies zijn belangrijk voor tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking die niet aan een baan kunnen komen.

Bron: 
FNV

Lees verder

Landelijke campagne voor meer bekendheid regionale werkgeversservicepunten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Programmaraad hebben met de 35 arbeidsmarktregio’s de campagne ‘Werkgevers anno nu’ ontwikkeld om elk werkgeversservicepunt (WSP) te ondersteunen in het aanspreken en aantrekken van werkgevers die nog niet bekend zijn met het WSP. Betere bekendheid bij werkgevers moet leiden tot meer gebruik van de dienstverlening van UWV en gemeenten, waardoor meer matches gemaakt kunnen worden tussen werkgevers en werkzoekenden.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Meerwaarde van de praktijkverklaring volgens werkgevers en werknemers

De praktijkverklaring biedt de kans om kwetsbare werkenden en werkzoekenden zonder diploma’s (startkwalificatie) tijdens het werk op te leiden. Na een traject van enkele maanden laten deelnemers in de praktijk zien dat ze de afgesproken werkprocessen beheersen en ontvangen dan een praktijkverklaring van het mbo. Deze trajecten worden nu ook ingezet om kwetsbare werkenden en werkzoekenden om te scholen naar vitale sectoren of kansrijke beroepen. Lees meer over de praktijkverklaring. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Kamerbrief uitkomsten onderzoeken Participatiewet

Staatssecretaris Van Ark meldt de uitkomsten van verschillende onderzoeken over de Participatiewet. Ook gaat zij in op wat deze uitkomsten betekenen voor het beleid. In de bijlagen is onder meer informatie over baancreatie te vinden. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

De Participatiewet (cijfermatig beeld 2015-2019)

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met december 2019. Deze editie behandelt ontwikkelingen op drie thema's: mensen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Pagina's