Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Inclusief Herontwerp van Werk: een animatiefilmpje

Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) 2.0 is een door CIAO i.s.m. UWV ontwikkelde methode om werk duurzaam anders te organiseren voor werkenden en werkzoekenden. In nauwe samenspraak met werkenden kunnen personeelstekorten effectief aangepakt worden. Plan B Media heeft voor CIAO een animatiefilmpje gemaakt waarin kort en helder uitgelegd wordt wat CIAO doet, en hoe en waarom je werk anders kunt verdelen om passend en duurzaam werk te realiseren voor iedereen.

Interview met Gemma van Ruitenbeek door Sterk door Werk

Onlangs is Gemma van Ruitenbeek, managing director bij CIAO, geïnterviewd door Sterk door Werk, een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met de weg naar werk en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In het interview bespreekt Gemma hoe de arbeidsmarkt er op dit moment uitziet, welke kansen en uitdagingen er zijn en of een inclusievere arbeidsmarkt, waarin iedereen mee kan doen, in het verschiet ligt.

Aanvraag 'Niet poetsen, maar zorgen' geaccepteerd

CIAO is zeer verheugd dat ZonMw onze subsidieaanvraag ‘Niet poetsen, maar zorgen’ in het kader van het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces geaccepteerd heeft. Het onderzoeksproject wordt in nauwe samenwerking met onze medeaanvragers Schoonmakend Nederland, ADG dienstengroep/Asito en Zuyderland Zorgcentra uitgevoerd en heeft een maximale looptijd van 3 jaar.

Lees meer over dit project op onze projectpagina.

Succesvolle inclusieve samenwerking Zuyderland, Team Inclusief en CIAO

Samen zorgen voor morgen.

Team Inclusief helpt organisaties om met een andere blik naar werkprocessen te kijken. Complexe en eenvoudige taken kunnen vaak worden gesplitst, waardoor functies ontstaan die beter in te vullen zijn. Zo omzeilt u niet alleen de krapte op de arbeidsmarkt, maar zorgt u tegelijk voor een efficiëntere personeelsinzet, besparing op loonkosten én realisatie van een hoger rendement. 

Team Inclusief is een samenwerkingsverband tussen UWV, Podium24, VIDAR en WSP Parkstad.

Henny Mulders Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 1 juni jl. is Henny Mulders door de burgermeester van Bloemendaal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Henny heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange, onvermoeibare en onbaatzuchtige inspanningen om volwaardige arbeidsparticipatiekansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CIAO is enorm trots dat Henny deel uitmaakt van ons team en zich naast zijn deeltijdpensioen met passie en enthousiasme voor dit doel in blijft zetten. Extra bijzonder is dat deze erkenning plaatsvindt in het lustrumjaar van CIAO.

Pagina's