Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Lesdata leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2021 bekend

De lesdata voor de modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2021 zijn vastgesteld. Deze leergang zal op 9 april 2021 starten. Vooralsnog bieden we, vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen, ook de leergang in 2021 online aan. Dit heeft onder meer tot gevolg dat lesdagen verspreid over twee dagdelen zullen plaatsvinden. Meer informatie over de leergang en hoe u hiervoor aan te melden vindt u op onze opleidingspagina

Eerste kandidaten leergang IAO geslaagd!

Afgelopen week zijn de eerste deelnemers aan de leergang Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie 2019-2020 geslaagd! Ondanks dat COVID-19 voor enige vertraging zorgde, hebben zij met behulp van creatieve oplossingen met succes de proeve van bekwaamheid afgerond. Zo dragen ook  zij een steentje bij aan een inclusievere arbeidsmarkt. CIAO wenst hun veel succes in hun nieuwe rol!

8 oktober: Webinar 'Omgaan met weerstand (MKB)'

Op 8 oktober 2020 vindt van 10:00u tot 12:00u de webinar 'Omgaan met weerstand (MKB)' van het kennisplatform passend werk plaats. Als jobcreator, adviseur werkgeversdiensten of klantadviseur ontmoet je in je dagelijkse praktijk regelmatig weerstand, niet in de laatste plaats binnen het MKB. In deze sessie versterken Gemma van Ruitenbeek (CIAO) en Jojanneke Bakker (UWV) aan de hand van een praktijkcasus, toegespitst op het MKB, jouw kennis en ervaring met theoretisch inzicht en evidence based practices.

Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) gevalideerd

Onlangs is een validatiestudie voor de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor, de MW©M, gepubliceerd in een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift. Deze studie was de tweede in de reeks wetenschappelijke publicaties om de MW©M te kunnen valideren. In deze studie toont Gemma van Ruitenbeek samen met Fred Zijlstra en Ute Hülsheger de voorspellende waarde van het instrument aan. Benieuwd geworden? Lees hier meer

Pagina's