Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Meld je nu aan voor het pakket 'Duurzaam anders en inclusief organiseren'!

In oktober en november staat het aanvullende pakket van de leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie, 'Duurzaam anders en inclusief organiseren', op de agenda. Het is nu mogelijk om je hiervoor aan te melden. Het pakket is gericht op inclusief leiderschap, nazorg en duurzame inzetbaarheid en is bedoeld voor professionals in de werkgeversdienstverlening. Bekijk onderstaande flyer voor meer informatie of ga naar de pagina Opleiding en Training, waar onder meer de lesdata te vinden zijn.

Update project 'Niet poetsen, maar zorgen' voor de Dag van de Schoonmaker

Donderdag 15 juni is de Dag van de Schoonmaker en ook CIAO spreekt een blijk van waardering en respect uit voor alle schoonmakers. Schoonmaak en zeker ook hygiëne is van cruciaal belang voor onze samenleving en ons welzijn.

Afscheidscollege professor Fred Zijlstra

Op 8 juni vond het afscheidscollege van Fred Zijlstra als hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie plaats. Hij blijft voorlopig wel nog actief als wetenschappelijk directeur van CIAO. Lees meer

Kijk het afscheidscollege hier terug.

Nieuwe tool ter vervanging van I-rapp in gebruik genomen door UWV

De door CIAO in nauwe samenwerking met gebruikers ontwikkelde IHW-tool is in gebruik genomen door UWV en wordt voor analisten beschikbaar gesteld binnen de beveiligde Citrix-omgeving. De IHW-tool helpt professionals om in nauwe samenspraak met de organisatie werk anders en inclusief te organiseren. UWV organiseert in samenwerking met CIAO instructiebijeenkomsten om gebruikers te helpen de IHW-tool optimaal te gebruiken.

Leernetwerkbijeenkomst CIAO op 18 november

Op 18 november 2022 vindt de tweede live leernetwerkbijeenkomst van CIAO plaats in de bibliotheek in Utrecht. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor cursisten en geslaagden van de leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie.

Pagina's