Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Webinar 'Inclusieve HRM in de praktijk'

Op 26 mei a.s. verzorgen Gemma van Ruitenbeek en Arjella van Scheppingen (CIAO) in samenwerking met Eventbrite een webinar over inclusieve HRM in de praktijk. Ze zullen dan ingaan op de kenmerken van een inclusieve arbeidsorganisatie en hoe een organisatie inclusief/inclusiever kan worden.

De webinar is in het Engels en is bedoeld voor jobcoaches, arbeidsdeskundigen, onderzoekers, beleidsmakers, en andere mensen die in dit veld werkzaam zijn of anderszins interesse hebben in arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Brochure 'Jobcarving in de zorg' in ontvangst genomen

Op 25 januari 2021 heeft minister Van Ark de brochure 'Jobcarving in de zorg. Anders organiseren, nieuwe kansen' in ontvangst genomen. Hierin staan mooie voorbeelden van het anders organiseren van werk in de zorg, wat ertoe leidt dat medewerkers met en zonder zorgkwalificatie duurzaam inzetbaar blijven en zo een duurzame kwaliteit van zorg waarborgen. Trots om hier vanuit CIAO een bijdrage aan te hebben mogen leveren!

Eerste kandidaten leergang IAO geslaagd!

Afgelopen week zijn de eerste deelnemers aan de leergang Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie 2019-2020 geslaagd! Ondanks dat COVID-19 voor enige vertraging zorgde, hebben zij met behulp van creatieve oplossingen met succes de proeve van bekwaamheid afgerond. Zo dragen ook  zij een steentje bij aan een inclusievere arbeidsmarkt. CIAO wenst hun veel succes in hun nieuwe rol!

Lesdata leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2021 bekend

De lesdata voor de modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2021 zijn vastgesteld. Deze leergang zal op 9 april 2021 starten. Vooralsnog bieden we, vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen, ook de leergang in 2021 online aan. Dit heeft onder meer tot gevolg dat lesdagen verspreid over twee dagdelen zullen plaatsvinden. Meer informatie over de leergang en hoe u hiervoor aan te melden vindt u op onze opleidingspagina

Pagina's