Terug naar boven

Opleiding en training

Vanaf september 2019 verzorgt CIAO een modulair opleidingsprogramma ten behoeve van de inclusieve arbeidsorganisatie (IAO).  In de opleiding ligt het accent op een vraaggestuurde benadering, waarbij inclusief herontwerp van werk effectief ingezet kan worden als oplossing voor de door de werkgever ervaren personeelsbehoefte of –problematiek. In de modulen wordt aandacht besteed aan:

  • Inleiding en achtergrond van een IAO
  • Vraag- en aanbodverkenning (adviesvaardigheden)
  • Arbeidsanalyse 2.0 (analyse- en interviewvaardigheden)
  • Participatief herontwerp van werk met oog voor kwaliteit van werk en dienstverlening
  • Verandermanagement
  • Methodisch vormgeven aan coaching, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid  

De modules zijn zo opgebouwd dat ze geschikt zijn voor zowel geïnteresseerden in de inclusieve arbeidsorganisatie (zoals beleidsmedewerkers en (HR)managers), alsook voor professionals die zich willen specialiseren als arbeidsanalist, adviseur of procesbegeleider in coaching en duurzame inzetbaarheid. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de inleidende module. Professionals die zich willen specialiseren volgen gerichte modules en sluiten die af met een proeve van bekwaamheid.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.  Wilt u zich alvast inschrijven? Stuur dan een mail naar: info@inclusievearbeidsorganisatie.org

Modulaire opleiding inclusieve arbeidsorganisatie

De opleiding IHW 2.0 van CIAO start in september 2019. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.  Wilt u zich alvast inschrijven? Stuur dan een mail naar: info@inclusievearbeidsorganisatie.org

 

Opleidingen voor professionele jobcoaches