Terug naar boven

Beter Werk-Tool

CIAO heeft in samenwerking met de baaningenieurs de Beter Werk-Tool (BWT) ontwikkeld. De BWT is onderdeel van de IHW-tool en is bedoeld om medewerkers optimaal te betrekken in het toekomstbestendig organiseren van het betere werk. Met behulp van de tool kan de individuele taakbeleving van alle medewerkers uit een team verkend worden, en vertaald worden naar een procentuele verdeling van de taakbeleving op teamniveau.

De tool geeft inzicht in de opvattingen over de huidige en de gewenste werkverdeling binnen het team. Onderlinge verschillen en overeenkomsten in taakbeleving worden met de tool helder in kaart gebracht, hetgeen de basis vormt voor een gezamenlijke verkenning van een betere verdeling van werk.

Kerntaken worden bijvoorbeeld over het algemeen gezien als taken waar men energie van krijgt en die men meer zou willen doen. Dit betreffen dan ook taken die bijdragen aan de kwaliteit van het werk. Anderzijds geeft de tool inzicht in de taken die afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om taken die niet passen bij de professionele identiteit van werknemers. Dit zijn dan ook veelal taken die energie vreten en die professionals minder zouden willen doen. Deze taken kunnen echter wel geschikt zijn voor mensen met andere talenten. Nadat getoetst is of deze werkzaamheden zinnig en noodzakelijk zijn, zouden deze taken aan hen toebedeeld kunnen worden.

De tool biedt daarmee een basis om samen met een team op een heel taakgerichte en gestructureerde wijze te komen tot een breed gedragen betere verdeling van betekenisvol werk dat past bij de diversiteit aan talent en capaciteit van werkenden en werkzoekenden.

Zoals gezegd maakt de Beter Werk-tool onderdeel uit van de IHW-tool, en de IHW-tool is dan ook nodig om bijvoorbeeld sessies voor de BWT aan te maken en met de BWT verzamelde gegevens te kunnen bekijken. In tegenstelling tot de BWT is de IHW-tool een offline applicatie, die voldoet aan de AVG-regelgeving. Beide tools zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. Door middel van onze leergang wordt professionals (onder meer) geleerd wat de methode Inclusief Herontwerp van Werk inhoudt en hoe de bijbehorende IHW-tool te gebruiken is. Momenteel wordt er daarnaast een gerichte module ontwikkeld om professionals de kennis en vaardigheden aan te leren om met behulp van de Beter Werk-Tool teams te ondersteunen om toekomstbestendig het betere werk te organiseren. Deze module is bedoeld voor professionals die bezig zijn met het Basispakket van de leergang of dit al hebben afgerond.

 

Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie: