Terug naar boven

Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor MW©M

Om organisaties te ondersteunen bij de werkbegeleiding van mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt, heeft de Universiteit Maastricht een handig instrument ontwikkeld: de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M).

De MW©M is bedoeld als hulpmiddel voor de medewerker uit de doelgroep, zijn werkbegeleider en jobcoach, (IPS-)trajectbegeleider of arbeidsdeskundige. De MW©M meet wat de medewerker kan, hoe hij functioneert op het werk en hoe hij zich daarin ontwikkelt. Deze gegevens worden vastgelegd in een persoonlijk verslag. Op basis van het verslag spreekt de begeleider samen met de medewerker een aanpak af voor de begeleiding, zodat de medewerker optimaal naar eigen capaciteit kan presteren.

De MW©M is een gevalideerd meetinstrument.  Zie de wetenschappelijke publicatie die de betrouwbaarheid van de MW©M aantoont en de vervolgpublicatie die de voorspellende waarde van het instrument aantoont. Bovendien  heeft onderzoek de ontwikkeling over tijd aan aangetoond en blijken acceptatie en support op de werkvloer hierop van invloed te zijn

Indien u meer wilt lezen over het doel en de achtergrond van de monitor en hoe u hem in de praktijk kunt toepassen, download dan één van de onderstaande bestanden. Het eerste bestand betreft een algemene praktijkhandleiding, het tweede is een specifieke handleiding voor de ggz-praktijk. Het derde bestand is een samenvatting van het proces MW©M.

Lees meer over de monitor in 'werknemers willen presteren naar vermogen'.

MW©M geen beoordelings- maar begeleidingsinstrument:

Inzicht in de capaciteiten, het werkgedrag en de werkprestatie

De MW©M brengt in kaart:

 • wat de medewerker kan
 • hoe de medewerker presteert
 • wat de medewerker kan ontwikkelen
 • hoe de medewerker met stress en problemen omgaat
 • hoe de medewerker zich ontwikkelt binnen de organisatie

Voordelen voor de medewerker die niet zelfstandig in staat is om te participeren op de huidige arbeidsmarkt

De medewerker krijgt:

 • een duidelijk beeld van wat hij kan en wat er van hem gevraagd wordt
 • inzicht in zijn ontwikkelpunten
 • ruimte voor leren en ontwikkelen
 • het gevoel dat hij serieus genomen wordt

Hierdoor komt de medewerker beter tot zijn recht in de organisatie.

Voordelen voor de begeleiders en de organisatie

Dankzij de nieuwe inzichten kan de jobcoach, arbeidsdeskundige, werkbegeleider of werkgever:

 • de medewerker beter begeleiden en ondersteunen in werk
 • zorgen voor een betere overdracht tussen de externe begeleider en de interne werkbegeleider
 • het werk beter op de medewerker afstemmen
 

 

MW©M het proces:

Het proces ziet er als volgt uit:

1. METEN
Bij de eerste meting worden vragenlijsten ingevuld door:

 • Betrokkene (20-30 min)
 • Belangrijke bekende (15 min)
 • Werkbegeleider (15 min)

Acht en veertien weken (+ eventueel na 26 en 52 weken) na de eerste meting
Als eerste meetmoment, met vragenlijst voor leidinggevende (10 min) i.p.v. bekende.

2. TERUGKOPPELING
Via (voortgangs)verslag van de Universiteit Maastricht dat wordt gegenereerd nadat voor een meetmoment alle vragenlijsten zijn ingevuld.
Voor betrokkene wordt duidelijk wat hij kan, wat het werk van hem vraagt en wat ontwikkelpunten zijn. Tip: voer het terugkoppelingsgesprek twee weken na het meetmoment.

3. PLAN OPSTELLEN

 • Input > (Voortgangs)verslag UM
 • Actie > Begeleidingsgesprek
 • Output > Coachplan
4. PLAN UITVOEREN
Dankzij de nieuwe inzichten kan men de medewerker beter begeleiden en ondersteunen in werk.

animatie van schematische weergave van Maastrichtse Werkcapaciteits Monitor in stappenschematische weergave Maastrichtse Werkcapaciteits Monitor in stappen

 

 

MW©M in de praktijk:

Vragenlijst en inlogcode via e-mail

Alle betrokkenen ontvangen op de verschillende meetmomenten automatisch een e-mail van de Universiteit Maastricht. Daarin staat een link naar de vragenlijst en een bijbehorende inlogcode. Het is aan te bevelen om de medewerker de vragenlijsten onder begeleiding te laten invullen, zodat eventuele vragen of opmerkingen van hem direct beantwoord kunnen worden.

Verslagen

De Universiteit Maastricht maakt na iedere vragenlijstronde automatisch een verslag van alle gegevens. De jobcoach of arbeidsdeskundige ontvangt dit verslag per e-mail en bespreekt het met de arbeidsbeperkte medewerker en zijn werkbegeleider.
De gegevens uit de vragenlijsten worden door de Universiteit Maastricht anoniem verzameld. Deze gegevens worden verzameld voor onderzoek en om het instrument voor de begeleiding verder te ontwikkelen.

Eenvoudig taalgebruik

De vragen waaruit de MW©M is opgebouwd zijn aangepast naar taalniveau B1, eenvoudig Nederlands. Ook mensen met weinig opleiding kunnen deze vragen goed begrijpen en beantwoorden. Het verslag dat de Universiteit Maastricht opstelt op basis van de vragenlijsten, is ook in eenvoudig Nederlands geschreven.

 

 

Wie hebben ervaring met de MW©M?

In de praktijk hebben al diverse bedrijven ervaring met de MW©M en bijgedragen aan de validatie: 

 • De Werkmeester in Heerlen
 • WAJONG Transferteam Amsterdam van UWV WERKbedrijf
 • RAI Amsterdam
 • Medisch Centrum Slotervaart
 • Leviaan
 • Praktijkschool Helmond
 • De Hilt in Helmond
 • UWV
 • Job Academie
 • Diverse gemeenten

 

Wilt u een kandidaat aanmelden voor de MW©M?

Aanmelden voor de MW©M kan eenvoudig door de verzending van een e-mail naar fpn-ciao@maastrichtuniversity.nl met daarin de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw e-mailadres (voor zover dit afwijkt van uw verzendadres);
 • De organisatie waar u voor werkt;
 • De initialen van de kandidaat.

Nadat de kandidaat aangemeld is, wordt een inlogcode aangemaakt en worden in overleg met de coördinator de mails ingepland voor verzending voor het eerste meetmoment.  De e-mails voor het eerste meetmoment stuurt de coördinator door naar de verschillende betrokkenen. Nadat de verschillende deelnemers zich geregistreerd hebben, ontvangen zij de vragenlijsten voor de verschillende meetmomenten automatisch op het door hen geregistreerde e-mailadres.

parallax: 

Hebt u vragen of wilt u kandidaten aanmelden voor de MW©M?
Mail dan naar fpn-ciao@maastrichtuniversity.nl.