Terug naar boven

Predicting and Assessing Work Performance of People with Limited Work Capacity (LWC): A Multi‑Wave, Multi‑Source Study

Artikel
Auteur(s): Gemma M. C. van Ruitenbeek, Fred R. H. Zijlstra, Ute R. Hülsheger
Publicatiedatum: donderdag, 10 september, 2020
Samenvatting:

Arbeidsparticipatie is belangrijk voor de gezondheid; dat geldt ook voor mensen met een beperkte werkcapaciteit. Ook mensen met een werkcapaciteit die lager ligt dan gemiddeld (bijvoorbeeld door een beperking of scholingsniveau), hebben het recht om te participeren in een reguliere werk. Hierbij is de 'person-job fit' erg belangrijk. Voor een zo goed mogelijke integratie op de werkplek, is het ook van belang dat (job) coaching zich richt op werkprestatie: dit is immers ook gebruikelijk in reguliere werving en selectietrajecten. De diverse instrumenten die reeds beschikbaar zijn voor selectie en ontwikkeling van personeel, zijn ongeschikt voor mensen met een beperkte werkcapaciteit. Onlangs is een instrument ontwikkeld om de werkcapaciteit van deze doelgroep te bepalen en ontwikkelen, waarvan de betrouwbaarheid reeds is aangetoond. In onze studie voegen schalen toe aan dat instrument om aan te tonen dat assessment op T1 de werkprestaties op T2 voorspellen, en dus de validatie van dit instrument. In deze studie hebben we met vier data-bronnen gebruikt, twee bronnen voor de onafhankelijke en twee voor de uitkomstvariabelen. Deze studie ondersteunt de validiteit van het instrument grotendeels in het voorspellen van werkgedrag en taakprestatie van mensen met een beperkte werkcapaciteit. Bovendien lijkt het erop dat deze doelgroep even nauwkeurig in staat het eigen werkgedrag en de eigen werkprestatie te voorspellen als de 'normale populatie' wanneer een aangepast meetinstrument gebruikt wordt.  Hierdoor draagt dit instrument bij de wetenschap, de professionele praktijk, en aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de doelgroep, hetgeen nodig is voor duurzaam werk.

Bron: Journal of Occupational Rehabilitation
Keyword(s): Inclusieve arbeidsorganisatie , Maastrichtse Workability Monitor , Onderzoek , Participatie