Terug naar boven

Inclusieve arbeidsorganisatie

Voor mensen met lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen en een lagere opleiding dan gemiddeld is het vaak moeilijk zelfstandig een baan te vinden en te behouden. En dat is jammer, want ook deze mensen hebben arbeidsorganisaties veel te bieden.

Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie weet uit ervaring dat inclusief werken loont en wil graag de arbeidsparticipatie van deze mensen vergroten. Daarom zetten wij onze kennis en expertise in om zoveel mogelijk organisaties om te vormen tot een inclusieve arbeidsorganisatie, waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot hun recht komen.

De kennis die wij delen is vooral bedoeld voor: 
parallax: 

De kennis die wij delen is vooral bedoeld voor
arbeidsorganisaties en professionals