Terug naar boven

Onze projecten

Niet poetsen, maar zorgen!
 

Schoonmaken is zwaar werk, daardoor vallen veel schoonmakers uit. Terugkeer naar eigen werk is niet altijd mogelijk. Hierdoor blijven capaciteiten van een grote groep mensen onbenut. In dit ZonMw project wordt verkend of werk zo verdeeld kan worden zodat er reïntegratie mogelijkheden voor schoonmakers via spoor 2 gerealiseerd kunnen worden. 

Lees verder!

Participatief krapte van medisch laboranten te lijf

Vacatures voor medisch laboranten zijn moeilijk vervulbaar. Bovendien is een hoge uitstroom te verwachten i.v.m. pensionering.

Herverdeling van werk m.b.v. IHW 2.0 heeft geleid tot de succesvolle inzet van een team van ondersteuners, met als positieve gevolgen: werkdruk- en verzuimreductie en meer tijd voor begeleiding en coaching van leerling-laboranten/stagiaires.

Lees verder!

Instap- en ontwikkelbanen
 

Hoe kan personeelskrapte binnen de Verpleeghuiszorg opgelost  worden? Het project waarin IHW 2.0 is toegepast heeft laten zien dat mensen zonder zorgkwalificatie kunnen instromen via instap- en ontwikkelbanen.

Effect: de inzet van mensen zonder zorgkwalificatie draagt bij aan de zorg en het welzijn van bewoners en  komt ten goede aan coaching van (toekomstig) personeel.

Lees verder!

Werkdrukreductie door inclusie in het hoger onderwijs

Docenten ervaren hoge werkdruk o.a. door een hoge administratieve last. In dit project is in nauwe samenwerking met docenten verkend m.b.v. IHW 2.0 hoe de werkdruk van docenten in het hoger onderwijs gereduceerd kan worden door de inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het project heeft geresulteerd in een onderwijs support team dat ondersteunende taken voor docenten uitvoert, waardoor docenten hun tijd aan doceren kunnen besteden.

Lees verder!

‘Anders’ werken in de verpleeghuiszorg 

Voortvloeiend uit de intentieverklaring ‘Werken in de Zorg’ heeft CIAO onderzoek verricht naar de wijze waarop zorgorganisaties ruimte kunnen creëren voor de inzet van mensen zonder zorgkwalificatie, onder wie ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een arbeidsbeperking.

Lees verder!

Werk is voor iedereen
 

Werk is essentieel voor mensen. Maar hoe bereiken we dat iedereen kan deelnemen aan het arbeidsproces, inclusief diegenen die er wat moeilijker toegang toe hebben?

Samen met Lagerweij biedt het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) een integrale aanpak. 

Lees verder!

Praktijkproef Inclusief Uitzendwerk

Binnen 10 jaar 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.  Uitzendorganisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstelling. Op uitnodiging van UWV-Werkbedrijf hebben de uitzendorganisaties FlexPay/Briljant Personeelsdiensten, Randstad Participatie, Adecco en Manpower deelgenomen aan de ‘Praktijkproef Inclusief Uitzendwerk.

Lees verder!

UWV-Inclusief

Ten behoeve van ‘UWV-Inclusief’ is gebruik gemaakt van IHW (Inclusief Herontwerp van Werk). Deze aanpak heeft geresulteerd in duurzaam werk voor Wajongers. Bovendien heeft het project sociale opbrengsten voor “Wanjongers”, hun werkbegeleider en het team opgeleverd, meer creativiteit binnen het team en een heroriëntatie op werk, samenwerking en efficiëntie.

Lees verder!