Terug naar boven

Instap- en ontwikkelbanen

Binnen dit project is verkend hoe met een participatieve herverdeling van werk personeelskrapte binnen de Verpleging en Verzorging opgelost kon worden. Het doel was dat er meer tijd aan zorg en aandacht aan bewoners besteed kon worden en er meer tijd was voor coaching en begeleiding van leerlingen en stagiaires.

Dit blijken belangrijke aspecten om “het vergiet in de zorg” (Commissie werken in de zorg, 2018), het hoge verloop, tegen te gaan.

Met behulp van IHW 2.0 zijn, in samenspraak met de organisatie, instap- en ontwikkelbanen vrijgekomen voor de brede doelgroep werkzoekenden zonder zorgkwalificatie. Zo is er tijd en ruimte vrijgespeeld voor de zorgprofessionals ten behoeve van hun kerntaken en coaching, begeleiding en ontwikkeling. Er is een instapfunctie van ‘algemeen ondersteuner’ voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak gecreëerd. Daarnaast zijn er (doorstroom)functies van afdelingsassistent en medewerker cliëntgebonden schoonmaak bijgekomen, waar zij naar kunnen doorstromen na de noodzakelijke bijscholing en training.

Lees meer: