Terug naar boven

Inclusief werken loont

Voordelen van inclusief werken

De meeste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen uitstekend een productieve bijdrage leveren in ‘gewone’ arbeidsorganisaties. Maar ze hebben daar wel ondersteuning of een voorziening bij nodig. Het vraagt iets extra’s van een organisatie om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Inzet, betrokkenheid en begrip van de naaste collega’s bijvoorbeeld. Maar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn een aanwinst voor iedere organisatie. Onder inclusieve arbeidsorganisaties ligt een bewezen succesvolle business case.

 

 

Positieve bijdrage aan de samenleving

De organisatie biedt de helpende hand aan mensen voor wie het lastiger is deel te nemen aan het arbeidsproces. Door deze kans ervaart een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt het gevoel weer mee te tellen in de maatschappij.

Oplossing voor openstaande vacatures

Sommige organisaties, bijvoorbeeld in de techniek, hebben moeite om openstaande vacatures in te vullen. Vaak blijkt dit verrassend eenvoudig op te lossen als ze taken opnieuw bekijken en aanpassen. Zo kunnen ze ook een beroep doen op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Efficiënter werken

In een inclusieve arbeidsorganisatie richten alle medewerkers zich op de taken waarvoor ze gekwalificeerd en opgeleid zijn. Dat werkt wel zo efficiënt.

Lijntekening Team aan het werk

Voldoen aan cao-afspraken, de Banenafspraak en de Quotumwet

Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, voorkomt een organisatie dat ze een quotumheffing moet betalen voor niet-gecreëerde werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

De organisatie voldoet aan afspraken over social return

Steeds meer opdrachtgevers maken in contracten afspraken over social return. Zij besteden een opdracht alleen uit aan een organisatie die een deel van het werk laat uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Afspiegeling van de buurt of maatschappij

Bedrijven die iets willen betekenen in de buurt, nemen steeds vaker iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst die in de omgeving woont en bekend is bij de klanten.

Diversiteit geeft de organisatie kleur

Het samenbrengen van medewerkers met verschillende vermogens geeft organisaties kleur en brengt creativiteit in de organisatie. Als het lukt om optimaal gebruik te maken van de capaciteiten van alle medewerkers, levert dat voor iedereen uitdaging en verrassende inzichten op.

 

 

 

Aan de slag?

Wilt u ook een inclusieve arbeidsorganisatie worden, kijk dan onder Methoden en instrumenten naar verschillende mogelijkheden.
Wilt u meer weten over opleidingen en trainingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden? Wij doen onder Kennis een aantal aanbevelingen.
Neem voor overige vragen contact met ons op.

Lees meer: 
parallax: 

Variatie aan talenten en capaciteiten geeft organisaties kleur