Terug naar boven

Inclusief werken loont

Voordelen van inclusief werken

Door demografische ontwikkelingen ontstaan er tekorten aan personeel. De groep oudere, niet meer participerende mensen groeit, terwijl de aanwas van jongere participerende werknemers drastisch krimpt, simpelweg omdat ons geboortecijfer achterblijft. Tegelijkertijd blijft de capaciteit van een grote groep werkzoekenden onbenut. Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan een groeiende groep mensen niet (meer) participeren in werk. Men spreekt in dit kader vaak over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar feitelijk heeft de arbeidsmarkt een afstand tot de capaciteiten van mensen genomen.

De meeste mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt kunnen uitstekend een productieve bijdrage leveren in ‘gewone’ arbeidsorganisaties, maar daar hebben ze wel ondersteuning of een voorziening bij nodig. Het vraagt iets extra’s van een organisatie om iemand uit deze groep in dienst te nemen, zoals inzet, betrokkenheid en begrip van de naaste collega’s. Toch zijn deze mensen een aanwinst voor iedere organisatie. Onder inclusieve arbeidsorganisaties ligt een bewezen succesvolle business case.

 

 

Positieve bijdrage aan de samenleving

De organisatie biedt de helpende hand aan mensen voor wie het lastiger is deel te nemen aan het arbeidsproces. Door deze kans ervaart een medewerker die niet zelfstandig in staat is om te participeren op de huidige arbeidsmarkt het gevoel weer mee te tellen in de maatschappij.

Oplossing voor openstaande vacatures

Steeds meer organisaties, vooral in de techniek, hebben moeite om openstaande vacatures in te vullen. Vaak blijkt dit verrassend eenvoudig op te lossen als taken anders verdeeld worden. Zo kunnen medewerkers ingezet worden op hun kernkwaliteiten en kan er een beroep gedaan worden op mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt.

Efficiënter werken

In een inclusieve arbeidsorganisatie richten alle medewerkers zich op de taken waarvoor ze gekwalificeerd en opgeleid zijn. Dat werkt wel zo efficiënt.

Lijntekening Team aan het werk

Voldoen aan de Banenafspraak 

Door het creëren van werk ontstaat ruimte om ook mensen uit het doelgroepenregister in dienst te nemen. Daarmee voorkomt een organisatie een mogelijke quotumheffing op termijn.

 

De organisatie voldoet aan afspraken over social return

Steeds meer opdrachtgevers maken in contracten afspraken over social return. Zij besteden een opdracht alleen uit aan een organisatie die een deel van het werk laat uitvoeren door mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt.

 

Afspiegeling van de buurt of maatschappij

Bedrijven die iets willen betekenen in de buurt, nemen steeds vaker iemand die niet zelfstandig in staat is om te participeren op de huidige arbeidsmarkt in dienst die in de omgeving woont en bekend is bij de klanten.

Diversiteit geeft de organisatie kleur

Het samenbrengen van medewerkers met verschillende vermogens geeft organisaties kleur en brengt creativiteit in de organisatie. Als het lukt om de capaciteiten van alle medewerkers optimaal in te zetten, levert dat voor iedereen uitdaging en verrassende inzichten op.

 

 

 

Aan de slag?

Wilt u ook een inclusieve arbeidsorganisatie worden, kijk dan onder Methoden en instrumenten naar verschillende mogelijkheden.
Wilt u meer weten over opleidingen en trainingen om mensen die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt te begeleiden? Wij doen onder Kennis een aantal aanbevelingen. U kunt ook onze e-learning over de beginselen van inclusief organiseren en IHW 2.0 doornemen. 
Neem voor overige vragen contact met ons op.

Lees meer:
parallax: 

Variatie aan talenten en capaciteiten geeft organisaties kleur