Terug naar boven

Inclusieve organisaties: op weg naar duurzame arbeidsparticipatie

Artikel
Auteur(s): Fred Zijlstra, Henny Mulders, Frans Nijhuis
Publicatiedatum: zondag, 1 januari, 2012
Samenvatting:

Diverse maatschappelijke trends leiden tot problemen op de arbeidsmarkt. Demografische ontwikkelingen leiden tot tekorten op de arbeidsmarkt, terwijl, anderzijds de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt omvangrijker lijkt te worden. Dat laatste is het gevolg van toenemende eisen die aan werkende mensen wor- den gesteld. Hierdoor zullen organisaties problemen hebben om voldoende geschikt personeel te vinden, en tegelijkertijd zijn er mensen die geen werk kunnen krijgen. In dit artikel wordt betoogd dat in de loop der tijd de eisen van werk zijn toegenomen. Dit artikel doet een voorstel om via ‘functiedifferentia- tie’ geschikt werk te creëren om meer mensen aan het werk te krijgen, en te houden. Organisaties zullen ‘inclusief’ moeten worden. 

Bron: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken -28
Keyword(s): Inclusieve arbeidsorganisatie