Terug naar boven

Leernetwerkbijeenkomsten

CIAO organiseert voor alle cursisten van de leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie en professionals die de leergang gevolgd hebben leernetwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om te waarborgen dat professionals blijvend van elkaar kunnen leren en zich ontwikkelen.
Tijdens actieve leernetwerkbijeenkomsten faciliteert en stimuleert CIAO onderling ervaringsleren.

De opzet van het leernetwerk kent twee sporen: 

  • Online leernetwerkbijeenkomsten
  • Live leernetwerkbijeenkomsten

Online leernetwerkbijeenkomsten

Deelname aan de online sessies is vrijblijvend en laagdrempelig voor alle cursisten en professionals werkzaam in het werkveld van inclusief organiseren. Met deze bijeenkomsten willen wij onderling ervaringsleren stimuleren en faciliteren. 
Voorafgaand aan de bijeenkomst of ad hoc kunnen ervaringen, casuïstiek en/of vragen ingediend worden, die dan in de sessie besproken worden. Afhankelijk van het besprokene wordt, indien gewenst, in overleg een lijn uitgezet voor vervolg.

De online sessies vinden ca. 6 keer per jaar plaats op maandag of vrijdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Live leernetwerkbijeenkomsten

Deelname aan de live bijeenkomsten is op uitnodiging en inschrijving voor alle cursisten en professionals werkzaam in het werkveld van inclusief organiseren. De bijeenkomsten worden vooralsnog gratis aangeboden, dit kan in de toekomst wijzigen.

Dit zijn positief motiverende en ervaringsgerichte leernetwerkbijeenkomsten, waarin deelnemers en moderatoren samen leren en actief met elkaar aan de slag gaan. Nieuwe inzichten, updates, ontwikkelingen en ervaringen worden thematisch besproken en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk wordt gezamenlijk verkend. 

De live bijeenkomsten vinden 2 keer per jaar plaats in Utrecht, op donderdag of vrijdag van 13.00 - 17.00 uur. 
Hieronder staan de bijeenkomsten die gepland zijn in 2024.

Online Leernetwerkbijeenkomsten

Live Leernetwerkbijeenkomsten

       
Maandag 29 januari 2024 12.30 - 13.30 uur    
Vrijdag 1 maart 2024 12.30 - 13.30 uur    
Maandag 15 april 2024 12.30 - 13.30 uur    
    Donderdag 23 mei 2024 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag 28 juni 2024 12.30 - 13.30 uur    
Maandag 16 september 2024 12.30 - 13.30 uur    
    Vrijdag 8 november 2024 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag 13 december 2024 12.30 - 13.30 uur