Terug naar boven

Leernetwerkbijeenkomsten

CIAO organiseert voor alle cursisten van de leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie en professionals die de leergang gevolgd hebben leernetwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om te waarborgen dat professionals blijvend van elkaar kunnen leren en zich ontwikkelen.
Tijdens actieve leernetwerkbijeenkomsten faciliteert en stimuleert CIAO onderling ervaringsleren.

De opzet van het leernetwerk kent twee sporen: 

  • Online leernetwerkbijeenkomsten
  • Live leernetwerkbijeenkomsten

Online leernetwerkbijeenkomsten

Deelname aan de online sessies is vrijblijvend en laagdrempelig voor alle cursisten en professionals werkzaam in het werkveld van inclusief organiseren. Met deze bijeenkomsten willen wij onderling ervaringsleren stimuleren en faciliteren. 
Voorafgaand aan de bijeenkomst of ad hoc kunnen ervaringen, casuïstiek en/of vragen ingediend worden, die dan in de sessie besproken worden. Afhankelijk van het besprokene wordt, indien gewenst, in overleg een lijn uitgezet voor vervolg.

De online sessies vinden ca. 6 keer per jaar plaats op maandag of vrijdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Live leernetwerkbijeenkomsten

Deelname aan de live bijeenkomsten is op uitnodiging en inschrijving voor alle cursisten en professionals werkzaam in het werkveld van inclusief organiseren. De bijeenkomsten worden vooralsnog gratis aangeboden, dit kan in de toekomst wijzigen.

Dit zijn positief motiverende en ervaringsgerichte leernetwerkbijeenkomsten, waarin deelnemers en moderatoren samen leren en actief met elkaar aan de slag gaan. Nieuwe inzichten, updates, ontwikkelingen en ervaringen worden thematisch besproken en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk wordt gezamenlijk verkend. 

De live bijeenkomsten vinden 2 à 3 keer per jaar plaats in Utrecht. 

Overzicht data leernetwerkbijeenkomsten