Terug naar boven

lnclusief organiseren opent nieuwe perspectieven

Artikel
Auteur(s): Gemma van Ruitenbeek, Henny Mulders en Fred Zijlstra
Publicatiedatum: maandag, 18 maart, 2019
Samenvatting:

Steeds meer organisaties kampen met personeelstekorten. De tekorten dragen bij aan werkdruk, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.  Dit vraagt om een innovatieve aanpak, zoals inclusief organiseren. In dit artikel staan een voorbeeld uitgewerkt van anders organisaeren binnen een universitaire onderwijs setting. Lees meer hierover in de publicatie in Sociaal bestek van maart 2019.

Bron: Sociaalbestek
Keyword(s): Arbeidsanalisten , Arbeidsanalyses , Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Arbeidsvermogen , Banenafspraak , Bedrijfsadviseurs , Bedrijfsprocessen , Begeleiding , Belastbaarheid , Duurzame arbeidsparticipatie , Duurzame inzetbaarheid , Duurzame plaatsingen , Expertisecentra , Functiecreatie , Functiemogelijkheden , Inclusief Herontwerp van Werk , Inclusieve arbeidsorganisatie , Interventies , Klantmanagers , Maastrichtse Workability Monitor , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatie , Passende arbeid , Professionalisering , Sociaal akkoord , Sociale werkvoorziening , Werkgevers , Werknemers , Werkprocessen