Terug naar boven

UWV-Inclusief

UWV wil een inclusieve werkgever zijn, een bedrijf waar mensen met een arbeidsbeperking een geschikte baan kunnen vinden. Daartoe is van medio 2013 - medio 2016 het project ‘UWV-Inclusief’ uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van de IHW (Inclusief Herontwerp van Werk) aanpak.

Van de 111 medewerkers met een Wajongstatus voor wie een functie is gecreëerd, waren er eind 2017 nog 101 aan het werk. Dit positieve resultaat was aanleiding voor een onderzoek, met als doel inzicht verkrijgen in de toepassing van IHW, de duurzaamheid van de plaatsing, de implicaties van de gecreëerde functies en de beleving van de betrokken medewerkers. Deze inzichten leveren aanknopingspunten op voor de toepassing en doorontwikkeling van methodieken, gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer: