Terug naar boven

'Anders' werken in de verpleeghuiszorg

Voortvloeiend uit de intentieverklaring ‘Werken in de Zorg’ heeft CIAO onderzoek verricht naar de wijze waarop zorgorganisaties ruimte kunnen creëren voor de inzet van mensen zonder zorgkwalificatie, onder wie ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een arbeidsbeperking.

Het onderzoek vond plaats in drie verpleeghuisorganisaties, organisaties die in tijden van schaarste worden geconfronteerd met veranderende en toenemende zorgvragen. 'Anders' werken kan een zinvolle bijdrage zijn aan de personeelsopgave waarvoor deze organisaties zich gesteld zien. Het onderzoeksrapport beschrijft de wijze waarop deze verpleeghuiszorgorganisaties ‘anders' werken in praktijk brengen, en wat dat teweegbrengt in termen van kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid voor huidig en nieuw personeel. De meerwaarde van ‘anders' werken en de bijdrage van het bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie van UWV worden beschreven. Het onderzoek had tevens tot doel om praktijkvoorbeelden en leerinzichten te ontsluiten voor andere (zorg)organisaties die ‘anders’ willen werken via een herverdeling van werk.

Lees meer: