Terug naar boven

Participatief krapte van medisch laboranten te lijf

Vacatures voor medisch laboranten zijn moeilijk vervulbaar. Ook wordt, in verband met pensionering, de komende vijf jaar een hoge uitstroom verwacht.
Binnen dit project zijn de mogelijkheden verkend om te komen tot een efficiënte en structurele herverdeling van werk, waarmee de kwaliteit van zorg en werk gewaarborgd/geoptimaliseerd wordt, en waardoor zowel de huidige laboranten alsook re- en integrerende medewerkers optimaal en duurzaam kunnen functioneren.

Hierbij is de methode Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) toegepast. Met behulp van interviews en observaties is in kaart gebracht wat er op de afdeling moet gebeuren en welke kennis en vaardigheden daarvoor vereist zijn. Tevens is verkend welke wensen en ideeën er onder de medewerkers leefden om de werkprocessen te verbeteren. Vervolgens is in participatieve werksessies met vertegenwoordigers van de afdeling onderzocht hoe de taken anders verdeeld zouden kunnen worden. Deze aanpak draagt bij aan acceptatie en aan inzicht over de meerwaarde van het anders verdelen van werkzaamheden. De herverdeling van werk heeft ertoe geleid dat laboranten efficiënter ingezet worden op hun kerntaken. Positieve gevolgen van dit project zijn onder meer werkdruk- en verzuimreductie en meer tijd voor begeleiding en coaching van leerling-laboranten/stagiaires.

Resultaat project

Het project Inclusief Herontwerp Medische Beeldvorming heeft geleid tot de succesvolle inzet van de functie Ondersteuner BT voor de medische beeldvorming. In de loop van de tijd zijn meerdere functionarissen aangesteld op deze functie waaruit vervolgens een apart team ontstaan is. Dit team wordt via de lijn aangestuurd en wordt daarmee binnen de structuur van de afdeling geborgd. De nieuwe ondersteunersfunctie is dusdanig ingebed dat de projectstatus beëindigd is.

Lees meer: Brochure Jobcarving in de zorg. Anders organiseren, nieuwe kansen

Bekijk het filmpje: