Terug naar boven

Effectief herontwerp in de elektrotechniek

Een bedrijf in de elektrotechniek heeft de wens om maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen (MVO) en wil daarom inventariseren of er op de constructieafdeling plaats gemaakt kan worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op de constructieafdeling worden door elektrotechnici stoppenkasten gebouwd volgens de specificaties aangegeven op technische tekeningen. Het blijkt echter lastig om gekwalificeerde elektrotechnici te werven.

Om te onderzoeken of er kansen zijn voor integratie van de doelgroep, worden de werkprocessen en hun relatie tot elkaar geanalyseerd en beschreven. Dit gebeurt middels interviews met managers en technici zelf en observaties. Deze analyse is bedoeld om een vijftal vragen te beantwoorden:

  1. Hoe is het procesverloop en hoe verhouden de werkprocessen zich tot elkaar?
  2. Uit welke taken bestaan de verschillende werkprocessen?
  3. Wat zijn de vereisten voor elk van deze taken?
  4. Zijn er taken waarvoor geen elektrotechnische kwalificatie vereist is en die uitgevoerd kunnen worden door iemand uit de doelgroep?
  5. Is het voor de zittende technici van meerwaarde als ze deze taken niet meer zelf hoeven uit te voeren (bijvoorbeeld omdat ze dan beter op hun kerntaken kunnen focussen, efficiënter kunnen werken of minder hoeven over te werken)?

Uit de interviews met de technici komt naar voren dat er verschillende taken zijn in hun takenpakket die ook uitgevoerd kunnen worden door mensen zonder elektrotechnische kwalificatie en bovendien op een langzamer tempo. Ook geven de technici aan het prettig te vinden om een extra paar handen te hebben als ze bezig zijn met de panelen die in de behuizing van de stoppenkast moeten worden geplaatst. Observaties wijzen uit dat veel taken repetitief zijn.

Vervolgens is er een stroomschema gemaakt van de 28 stappen die technici doorlopen bij het maken van een stoppenkast. Dit processchema staat hieronder:

Geel: logistieke taken; Groen: assemblage; Oranje: bedrading; Blauw: stoppenkast testen en voorbereiden voor vervoer.

Resultaat:
Op basis van de analyse en interviews is een voorstel gedaan om het werkproces te herontwerpen. In de oude situatie werd een stoppenkast op een vaste plek gemaakt, waarbij de technici van plek naar plek liepen. De nieuwe situatie (zie onderstaand schema) is meer gericht op verschillende zones, en stoppenkasten worden in verschillende stappen gemaakt. Hierdoor hoeven de technici minder (ver) te lopen. Bovendien zijn er extra handjes bijgekomen, waardoor de technici efficiënter kunnen werken. Gemiddeld genomen konden ze namelijk in de oude situatie één stoppenkast per dag maken, waar dat er in de nieuwe situatie drie zijn.

Verschillende kleuren (die staan voor verschillende onderdelen van het proces) staan nu netjes bij elkaar. Dit levert de technici tijdswinst op omdat ze minder hoeven te lopen.

Toegevoegde waarde:
De organisatie kan nu groeien zonder afhankelijk te zijn van het werven van nieuwe elektrotechnici. Er is een aantal functies gecreëerd voor mensen met een beperking. Daarmee is het een win-winsituatie voor de organisatie en mensen met een beperking:

  • Door vijf full-timefuncties voor mensen met beperkingen te creëren, doet de organisatie duidelijk aan MVO
  • Minder wervingsproblemen
  • Minder salariskosten per gemaakte stoppenkast
  • Toegenomen productiviteit