Terug naar boven

Niet poetsen, maar zorgen

Schoonmaken is zwaar werk, waardoor schoonmakers vaak langdurig uitvallen. Terugkeer in eigen werk is veelal onmogelijk. Ook re-integratie in ander werk (spoor 2) gebeurt weinig, omdat het werkaanbod niet past bij hun mogelijkheden. Zij dreigen daarmee definitief uit te vallen voor werk. Dit leidt tot onderbenutting van arbeidspotentieel. Dat terwijl er enorme arbeidstekorten zijn, zoals in de zorgsector waar zorgpersoneel steeds schaarser wordt. Zorgprofessionals zouden zich zich zoveel mogelijk moeten richten op hun eigenlijke zorgtaken. In de praktijk blijkt echter dat zij veel taken uitvoeren waarvoor geen zorgkwalificatie nodig is en dus wordt ook het arbeidspotentieel van zorgprofessionals onderbenut.

In dit project wordt verkend hoe werk in de zorg methodisch anders georganiseerd kan worden, zodat passend werk voor mensen zonder zorgkwalificatie ontstaat, zoals schoonmakers die in aanmerking komen voor re-integratie spoor 2. Ook wordt in dit project verkend hoe en onder welke voorwaarden overstapbanen vanuit de schoonmaak naar de zorgsector gerealiseerd kunnen worden.

Dit project vindt plaats in het kader van het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces van ZonMw. CIAO voert dit project in nauwe samenwerking met Schoonmakend Nederland, ADG dienstengroep/Asito en Zuyderland Zorgcentra uit. Het project heeft een maximale looptijd van 3 jaar.

Tussentijdse nieuwsflitsen

Het project is op volle touren en levert interessante inzichten op! Deze inzichten zijn te vinden in de onderstaande documenten:

NIEUW: Newsflash: Tussentijdse bevindingen ZonMw-project 'Niet poetsen, maar zorgen' per juni 2023

Newsflash: Tussentijdse bevindingen ZonMw-project ‘Niet poetsen, maar zorgen’ per juli 2022