Terug naar boven

E-learning

Volwaardig en duurzaam participeren in kwalitatief goed werk bevordert gezondheid en psyche van mensen en is bovendien van maatschappelijk belang. Inclusief organiseren waarborgt volwaardige en duurzame inclusie van werkenden én werkzoekenden. In de E-learning Inclusieve Arbeidsorganisatie leert u wat inclusief organiseren in de praktijk betekent, wat de meerwaarde van inclusief organiseren is, welke tegenstellingen en belemmeringen in de arbeidsmarkt worden overbrugd wanneer werk op methodische wijze inclusief georganiseerd wordt, en hoe u kennis en vaardigheden eigen kunt maken om inclusief werkgeverschap te bevorderen.

Deze E-learning is een gezamenlijke productie van de NVvA en CIAO.