Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Webinar praktijkleren in het mbo

Op 25 januari a.s. organiseert de Programmaraad een webinar praktijkleren in het mbo. In het derde coronasteun- en herstelpakket is € 63 miljoen opgenomen voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo. Tijdens dit webinar licht het ministerie van SZW dit pakket toe.

Meer weten over praktijkleren? Lees hier verder.

Wilt u zich aanmelden voor het webinar? Dat kan hier.

Bron: 
Samen voor de klant

Nieuwsbrief CIAO via een ander medium

Sinds de officiële oprichting van ons kenniscentrum in 2016 versturen we wekelijks een nieuwsbrief. Tot op heden gebruiken we de diensten van HowardsHome, maar onlangs hebben we besloten de nieuwsbrief in eigen beheer te nemen. Dit is dan ook een uitgelezen moment om enkele vragen te stellen over uw ervaring met de nieuwsbrief en uw informatiebehoefte als nieuwsbrieflezer. Antwoorden worden anoniem verwerkt. Oorspronkelijk van: Redactie

Bron: 
Redactie

Lees verder

Testdashboards Arbeid en Bevolking project Werkinzicht beschikbaar

Het project Werkinzicht is een samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse partners en zet zich in voor meer arbeidsmobiliteit over de Vlaams-Nederlandse grens en een betere aansluiting van vraag naar en aanbod van werk in grensregio’s. Onlangs heeft het twee testdashboards opgeleverd met de thema's Arbeid en Bevolking. Deze bevatten cijfers die bijvoorbeeld per regio of gemeente, of grensoverschrijdend kunnen worden weergegeven. Er zijn ook aanvullende visualisaties beschikbaar. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Dashboard Werk en Inkomen

Met de website waarstaatjegemeente.nl helpt VNG Realisatie gemeenten om uit de hoeveelheid beschikbare data de juiste informatie te filteren en daarmee de prestaties te verbeteren. Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op de site staan cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Cijfers en trends, oktober 2020

De publicatie 'Cijfers en trends UWV' bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.

Bron: 
UWV

Lees verder

Veerkracht & Werkgeluk

RTL Nieuws berichtte begin december dat wie verplicht op het werk moet zijn, meer stress en minder plezier ervaart. Voor de meerderheid van ons is thuiswerken het decreet en ook dat blijkt niet in onze koude kleren te gaan zitten. Werk is een belangrijke factor met betrekking tot mentale gezondheid. We werken over het algemeen graag en hebben collegiale voeding nodig. In deze nieuwe editie van Sterk door Werk stellen we de vraag wat al dat thuiswerken met onze mentale gezondheid doet?

Bron: 
Redactie

Lees verder

Vinger aan de pols: hoe staat het eigenlijk met de banenafspraak?

Hoe staat het in coronatijd eigenlijk met de banenafspraak? Aart van der Gaag van ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’ maakte zich zorgen, maar de cijfers bieden veel minder reden tot somberheid dan hij dacht. Het blijft wel zaak om het op de agenda te houden.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Mensen met beperking nog onvoldoende betrokken bij beleid

Mensen met beperking nog onvoldoende betrokken bij beleid
Mensen met beperking nog onvoldoende betrokken bij beleid
Mensen met beperking nog onvoldoende betrokken bij beleid

De rapportage wordt  jaarlijks op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking gepresenteerd. In de rapportage (zie onderaan dit bericht) geeft het College ook tips voor gemeenten om mensen met een beperking (beter) te betrekken bij het opstellen van beleid.

Bron: 
VNG

Lees verder

Advies: grijp in op arbeidsmarkt, 'coronarekening' is niet eerlijk verdeeld

Om zelfstandigen, flexwerkers en jongeren beter te beschermen tegen crises, moet de politiek ingrijpen op de arbeidsmarkt. Deze groepen worden onevenredig hard geraakt door de coronacrisis. Dat concludeert het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA) in hun advies. Het PTA heeft dit advies vandaag aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op eigen initiatief overhandigd.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Onbeperkt meedoen' vraagt om blijvende inspanning

In Nederland hebben ruim twee miljoen mensen een auditieve, visuele, lichamelijke, verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ gaat over de toepassing en uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's