Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit voor werkgevers, ondanks economische groei

Verschenen: 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers - editie 2'. De inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid zijn de centrale thema's in deze publicatie. Dit zijn enkele uitkomsten in de SCP-publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers editie 2. Een gunstige economische situatie is een voedingsbodem voor investeringen van werkgevers in duurzame inzetbaarheid en een inclusieve arbeidsmarkt.

Bron: 
Sociaal Cultureel Planbureau

Lees verder

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Nieuwsbericht | 04-10-2019 | 15:50Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO).

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Wat iemand in huis moet hebben voor de arbeidsmarkt

Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt. Werkgevers vragen tegenwoordig andere kwaliteiten van personeel dan vroeger. Wat hebben werkzoekenden nodig om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers? Uit onderzoek van UWV blijkt dat dit een combinatie is van uitgebreide vakkennis en specifieke vaardigheden die gebaseerd zijn op algemene kennis, houding en gedrag.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Goede data arbeidsbeperkten cruciaal voor slagen Banenafspraak

Als het de overheid menens is om voor 2026 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen (en de Banenafspraak na te komen), dan moeten dienstverlening aan werkgevers en de bestanden over werkzoekenden met een arbeidsbeperking eindelijk op orde komen. Dat verdienen mensen die op zoek zijn naar een baan en werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op een publicatie van dagblad Trouw.

Bron: 
VNO-NCW

Lees verder

Start onderzoek WGA: Weten wat werkt voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Nieuwsbericht | 01-10-2019 | 00:00Vanaf 1 oktober start UWV, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ondersteuning van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), op hun weg naar re-integratie en werkhervatting. Mensen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en daarom een uitkering hebben van UWV, hebben vaak moeite om een baan te vinden die past bij hun mogelijkheden en beperkingen.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Twee jaar praktijkvoorbeelden - Programmaraad

Op de site van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, www.samenvoordeklant, zijn in de loop der jaren vele praktijkverhalen verschenen. Deze artikelen beschrijven specifiek projecten, die gericht zijn op het beter functioneren van de regionale arbeidsmarkt, in het bijzonder voor mensen met een grotere afstand tot die arbeidsmarkt. De Programmaraad heeft daarom besloten de balans op te maken.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Internetconsultatie wijziging Besluit SUWI

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wijzigingsvoorstel Besluit SUWI gepubliceerd. Dit besluit zorgt ervoor dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden, zodat meer mensen (duurzaam) aan het werk geholpen kunnen worden.<br /> <br /> Via www.internetconsultatie.nl kan reactie op het wijzigingsvoorstel worden geven. De einddatum van de consultatie is 20 oktober 2019.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Maak je ervaringen met de Participatiewet kenbaar aan FNV

Maak je ervaringen met de Participatiewet kenbaar aan FNV
Maak je ervaringen met de Participatiewet kenbaar aan FNV
Maak je ervaringen met de Participatiewet kenbaar aan FNV

De Tweede Kamer gaat eind 2019 praten over aanpassingen aan de Participatiewet. De FNV wil verbeteringen in de wet realiseren en daarvoor is jouw verhaal nodig. Laat hen daarom weten wat jouw ervaringen met de Participatiewet zijn; wat er goed gaat en wat er anders moet. Vul hier de algemene enquête in, het duurt ongeveer 10 minuten.

Bron: 
Support Magazine

Lees verder

Jobstap ondertekent Charter Diversiteit

Afgelopen donderdag 12 september tekenden twaalf organisaties, waaronder Jobstap, het Charter Diversiteit. Het thema luidde: 'Inclusief Werven en Selecteren.' De bijeenkomst werd door Diversiteit in Bedrijf georganiseerd, in samenwerking met de Gemeente Hilversum. Vanuit Jobstap zette een stralende Ilona Spijkerman (personeelszaken) haar paraaf, waarmee onze organisatie zich officieel committeert aan doelen om diversiteit & inclusie op de werkvloer te blijven bevorderen.

Bron: 
Stichting Jobstap

Lees verder

Signalen schulden moeten eerder opgepakt

Signalen schulden moeten eerder opgepakt
Signalen schulden moeten eerder opgepakt
Signalen schulden moeten eerder opgepakt

Gemeenten moeten signalen over betalingsachterstanden kunnen gebruiken om te voorkomen dat mensen in de schulden komen. Eind dit jaar komt staatssecretaris Van Ark (SZW) met een wetsvoorstel hiertoe.

Inclusiever Dit is een van de maatregelen van het kabinet om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt extra te ondersteunen. Voor 2020 en 2021 maakt het kabinet 53 miljoen euro extra vrij om de arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Pagina's