Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


UWV: '77.673 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak'

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 77.673 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2022 is het realiseren van 92.500 extra banen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 zijn er in het tweede kwartaal van 2022 3.580 meer banen gecreëerd. Dat is een toename van 2%. Het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak is in het tweede kwartaal van 2022 toegenomen met 3.090 personen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Invoering Breed offensief uitgesteld tot juli 2023

De nieuwe invoeringsdatum voor Breed offensief, het wetsontwerp dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk moet helpen, is 1 juli 2023. Per 1 januari 2023 wordt wél de kostendelersnorm voor jongeren verhoogd van 21 naar 27 jaar en worden de vrijlatingsbepalingen voor mensen met een beperking ingevoerd.

Bron: 
VNG

Lees verder

Betere dienstverlening op de arbeidsmarkt

Om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren, wil het kabinet naast regionale loketten gaan werken met persoonlijke werkplannen en een verbeterd aanbod voor om- of bijscholing. Dat schrijven minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. Hun ambitie is om in alle 35 arbeidsmarktregio’s minimaal één loket in te richten, zodat werkgevers, werkenden en werkzoekenden weten waar ze kunnen aankloppen met vragen over werk.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

November is Maand van de 1000 Voorbeelden

De ambassadeurs van de Banenafspraak hebben november uitgeroepen tot de Maand van de 1000 voorbeelden. Van 1 tot en met 30 november 2022 zetten zij daarom de spotlights op inclusie op de arbeidsmarkt en op geslaagde matches. De reden voor de Maand van de 1000 Voorbeelden is allereerst een schouderklopje voor de ondernemer die al inclusief bezig is. Daarnaast dient het ter inspiratie voor andere ondernemers of werkgevers, die misschien nog net dat ene zetje nodig hebben.

Bron: 
Cedris

Lees verder

Arbeidsmarkt sluit kwetsbare mensen nog te vaak uit

De maatschappij is ontworpen door en voor mensen zonder psychische kwetsbaarheid. Op de arbeidsmarkt zie je dat terug in de (onbewuste) uitsluiting van mensen met psychische kwetsbaarheden. Dat kan en moet anders, zegt Movisie-onderzoeker Helen Fitzpatrick.

Bron: 
Sociale vraagstukken

Lees verder

Werkgevers over inclusieve arbeidsmarkt: tussen droom en daad

Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkgevers hun medewerkers weten te behouden en voorkomen dat mensen uitvallen, maar ook dat zij kansen benutten om mensen die nu geen baan hebben aan het werk te helpen. Op het moment staan nog veel mensen aan de kant, bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking die wel graag willen werken. Werkgevers willen wel mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar ze doen het (nog) niet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Significant APE rapporteren.

Bron: 
Sociale vraagstukken

Lees verder

Overal kansrijke beroepen op verschillende niveaus

Nu de krapte op de arbeidsmarkt in elke beroepsgroep zo hoog is zijn er vrijwel geen kansarme beroepen meer. Dat blijkt uit de update van de kansrijke beroepenlijst van UWV. In totaal staan er nu ruim 270 verschillende kansrijke beroepen op de lijst. Voor deze beroepen geldt dat er voldoende tot goede kansen zijn om in dit beroep aan de slag te gaan. Er zijn goede baankansen op alle niveaus, van beroepen met lage instroomeisen tot en met de hogere instroomeisen.

Bron: 
UWV

Lees verder

SZW-begroting 2023: Kansen voor mensen langs de kant

Werkgevers hebben moeite om personeel te vinden. Tegelijkertijd biedt de krapte op de arbeidsmarkt ook kansen voor mensen die aan de kant staan of een minder sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. En het biedt de kans voor werkgevers om te laten zien dat goed werkgeverschap loont.
Dit schrijven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) in hun begroting die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is overhandigd.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Miljoenen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Nederland krijgt de komende jaren ruim 400 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds voor de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het tegengaan van armoede. De Europese Commissie heeft het programma van Nederland goedgekeurd.
De subsidies van het Europees Sociaal Fonds zijn onder meer bedoeld voor om- en bijscholing van werkenden en om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of te ondersteunen richting werk.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

UWV: 74.093 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 74.093 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2022 is het realiseren van 92.500 extra banen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 zijn er in het eerste kwartaal van 2022 515 meer banen. Dat is een toename van 0,3%. Het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak is in het eerste kwartaal van 2022 toegenomen met 1.064 personen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Pagina's