Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


UWV: 74.093 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 74.093 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2022 is het realiseren van 92.500 extra banen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 zijn er in het eerste kwartaal van 2022 515 meer banen. Dat is een toename van 0,3%. Het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak is in het eerste kwartaal van 2022 toegenomen met 1.064 personen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Overstap van beschut werk naar ander werk (en terug) makkelijker

Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen. Minister Schouten maakte 25 juli 2022 bekend de overstap te versimpelen door een aanpassing van het Besluit advisering beschut werk vrij te geven voor een zogenoemde internetconsultatie.

Bron: 
Rijksoverheid

Lees verder

Realiseren van aantal banen voor arbeidsbeperkten verdient impuls

Het aantal gerealiseerde banen binnen de banenafspraak blijft achter bij de doelstelling. Dat blijkt uit de totaalcijfers van 2021. Tijd om de banenafspraak een impuls te geven en te kijken naar het uitbreiden van de doelgroep. Dat schrijft minister Schouten vandaag in haar brief aan de Tweede Kamer.

Bron: 
Ministerie van SZW

Lees verder

Werkgevers benutten nog niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt

Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkgevers hun medewerkers weten te behouden en voorkomen dat mensen uitvallen, maar ook dat zij kansen benutten om mensen die nu geen baan hebben aan het werk te helpen. Daarbij is meer nodig is dan goede betaling en arbeidsvoorwaarden. Het verlagen van werkdruk, het aanbieden van scholing en trainingen, het bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en het mogelijk maken van thuiswerken zijn voorbeelden van het beter benutten van het arbeidspotentieel in Nederland. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de derde editie van ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers’, een langlopend onderzoek onder werkgevers dat vandaag verschijnt.

Bron: 
SCP

Lees verder

Minister Van Gennip deelt plannen voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Het kabinet wil samen met ondernemers, werkgevers en werkenden toewerken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt daarom vandaag de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer. Deze brief beschrijft de koers die is ingezet naar die toekomstbestendige arbeidsmarkt. Ook staan in deze brief de stappen die genomen worden om werkenden meer zekerheid te geven binnen wendbare ondernemingen, evenals stappen en maatregelen die zorgen voor een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen, met meer duidelijkheid over de vraag wanneer er gewerkt wordt als werknemer of zelfstandige.

Bron: 
Ministerie van SZW

Lees verder

Kabinet neemt maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte

Er is volop werk. Dat biedt mensen kansen, ook voor hen die aan de kant staan of een minder sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Tegelijkertijd is er sprake van uitzonderlijke krapte in een groot aantal sectoren, in Nederland en ook in Europa. Daarom werkt het kabinet aan een arbeidsmarkt die beter bestand is tegen periodes van krapte. Het kabinet ziet een duidelijke rol voor de overheid, naast de essentiële rol van werkgevers en werkenden zelf. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: 
Rijksoverheid

Lees verder

Tweede Kamer over Breed Offensief: ‘Geen woorden maar banen’

De Tweede Kamer is zonder uitzondering voor de uitvoering van het Breed offensief dat tot doel heeft meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Verder kan een overgrote meerderheid zich vinden in de voorgenomen verbetering van het fundament onder de Participatiewet.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Methode IHW 2.0: ‘Zo mooi dat mensen een passende baan vinden bij een werkgever die voor hen openstaat’

‘De methode Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) creëert door het anders organiseren van werk structurele (elementaire) banen voor mensen met beperkingen. In elke functie kun je taken splitsen en door het creëren van een nieuwe functie – en deze op te nemen in het functiehuis – zorg je voor een duurzame oplossing. Daarmee biedt IHW werkgevers een duurzame mogelijkheid om een inclusieve organisatie te worden.’
Annelies Kamp, (gepensioneerd) arbeidsdeskundige bij UWV, vertelt over haar ervaringen met de methode IHW 2.0.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Onbeperkt aan het werk in de Wajong

Van-werk-naar-werktransities horen bij de moderne arbeidsmarkt, ook voor Wajongers. In de periode 2015–2019 werkten ongeveer 70.000 Wajong-gerechtigden bij een reguliere werkgever. Ongeveer driekwart van hen had in deze periode te maken met een of meer baaneindes. Dit rapport brengt in beeld hoe lang het duurt voordat Wajongers na een baanbeëindiging een nieuw baan vinden en welke hulp ze daarbij krijgen. Het maakt ook inzichtelijk hoe UWV en jobcoach deze mensen begeleiden bij het zoeken naar ander werk.

Bron: 
UWV

Lees verder

Relatief veel onbenut arbeidspotentieel boven de grote rivieren

Het onbenut arbeidspotentieel in de bevolking van 15 tot 75 jaar is het kleinst in de drie zuidelijke provincies: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Koplopers zijn Groningen en Noord-Holland. Ook in Amsterdam en de provinciehoofdsteden is het onbenut arbeidspotentieel doorgaans groter dan in het omliggende gebied. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Bron: 
CBS

Lees verder

Pagina's