Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap

Het gaat niet goed met het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dat is te lezen in de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Wat blijkt? Op veel gebieden is de positie van mensen met een beperking verslechterd sinds de invoering in 2016. De werkloosheid stijgt, armoede neemt toe, wachtlijsten in het speciaal onderwijs groeien en er zijn meer gedwongen behandelingen en opnames. Ook is er een tekort aan betaalbare aangepaste woningen. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid in 2020: dit zijn de vier assen

Duurzame inzetbaarheid in 2020: dit zijn de vier assen
Duurzame inzetbaarheid in 2020: dit zijn de vier assen
Duurzame inzetbaarheid in 2020: dit zijn de vier assen

Duurzame inzetbaarheid mag niet meer alleen het domein zijn van een stafafdeling, maar moet in 2020 integraal onderdeel worden van de bedrijfsvoering. Dat vindt Martine Bolhuis, managing partner Open bij Centraal Beheer. Organisaties kunnen dat thema aanpakken langs vier assen: gezondheid, de werk-privébalans, talent en mobiliteit. Martine Bolhuis ziet vier ontwikkelingen die maken dat werkgevers volgend jaar serieus aan de duurzame inzetbaarheid van het personeel moeten werken.

Bron: 
PW

Lees verder

Participatiewet werkt niet: 'Arbeidsmarkt is een Champions League-wedstrijd geworden'

Werkgevers hebben moeite vacatures te vervullen, maar mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt' plukken daar nauwelijks de vruchten van. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De arbeidsmarkt is een Champions League-wedstrijd geworden, stellen twee deskundigen, onder wie Fred Zijlstra, wetenschappelijk directeur van CIAO. Er moeten nieuwe, eenvoudigere banen komen. Oorspronkelijk van: Volkskrant

Bron: 
Redactie

Lees verder

Cijfers over de uitwerking van de Participatiewet 2015-2019

Cijfers over de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met augustus 2019. Na de invoering van deze wet zijn er minder personen met een bijstandsuitkering, er zitten meer mensen langdurig in de bijstand en zijn er meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. Lees verder over de gevolgen van de Participatiewet voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Publiek servicepunt voor werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen

In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht. Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden om zo de arbeidsmarktkansen voor mensen die nu nog aan de kant staan te vergroten. Dit schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Wet Banenafspraak werkt

De Wet banenafspraak werkt. Onderzoekers van Panteia bevestigen de positieve trend van de groei van het aantal extra banen.<br /> <br /> Die bemoedigende conclusie legt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor aan de Tweede Kamer. Zij doet dat in een brief bij de aanbieding van het rapport van de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Vereenvoudigde banenafspraak in de maak

Vereenvoudigde banenafspraak in de maak
Vereenvoudigde banenafspraak in de maak
Vereenvoudigde banenafspraak in de maak

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt binnenkort met een wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Waar moet je als werkgever rekening mee houden? Sinds 2013 bestaat er een 'banenafspraak' tussen de overheid en de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: 
PW

Lees verder

Aanbiedingsbrief bij onderzoek effecten lage inkomensvoordeel op arbeidsparticipatie

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Minister Koolmees stuurt de Tweede Kamer het onderzoek effecten lage inkomensvoordeel op arbeidsparticipatie.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Onderzoek naar de ervaringen van werkgevers met de Participatiewet

Uitkomsten van de derde meting van het ervaringsonderzoek Participatiewet.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Wajong

Op 7 november jl. stemde de Tweede Kamer in met het wetvoorstel van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's