Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Kamerbrief resultaten Wet banenafspraak 2019

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Staatssecretaris van Ark informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de banenafspraak tot en met eind 2019. De banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

VNG: Voorstel uitwerken Cao voor onderkant arbeidsmarkt akkoord

De leden van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben zich positief uitgesproken over het voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt in een Cao uit te werken. Een voorwaarde is financiering vanuit het Rijk.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Toelichting wijziging Besluit SUWI

Onlangs is het Besluit SUWI gewijzigd. De wijziging is gericht op het versterken van de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s om meer mensen aan het werk te helpen en te houden door een sterkere samenwerking tussen gemeenten en UWV. Elk Werkgeversservicepunt zal straks hetzelfde basispakket aan diensten aanbieden, zodat werkgevers weten waarvoor zij hier terecht kunnen. Dit komt onder meer inclusief werkgeversschap ten goede. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Brede Maatschappelijke Heroverwegingen: Ongekend Talent

In april heeft het Ministerie van Financiën zestien rapporten gepubliceerd om mogelijke beleidsopties en hervormingen in kaart te brengen. Een van deze rapporten is Ongekend Talent, waarin het benutten van talent op de arbeidsmarkt centraal staat. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Onderzoek re-integratiedienstverlening voor mensen met beperking

UWV streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. UWV begeleidt mensen met een Wajong, WGA- en Ziektewetuitkering bij het vinden van werk door onder andere re-integratiedienstverlening op maat in te kopen. Voor het eerst is er nu onderzoek gedaan naar welke re-integratie we inkopen, voor wie en met welk resultaat, om zo inzicht te geven in de activiteiten die re-integratiebedrijven uitvoeren om mensen werkfit te maken of naar werk te begeleiden.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Bij de sociale onderneming is omgaan met corona 'topsport'

Sociale werkvoorziening Voor mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke of fysieke beperking zijn alle veranderingen op het werk door corona extra lastig. Hoe gaan werkgevers daar mee om? Jette Pellemans 19 juni 2020 om 17:30 Leestijd 5 minuten Bij lunchcafé Fröbel in Rotterdam-Zuid heeft het personeel een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: 
NRC

Lees verder

Blij met initiatiefnota Sociaal Ontwikkelbedrijven voor mensen met arbeidsbeperking

De FNV is blij met de aankondiging van politieke partijen SP en CDA dat zij een Initiatiefnota opstellen voor Sociale Ontwikkelbedrijven. FNV pleit al jaren voor een oplossing van de afbraak van de sociale werkvoorziening. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: \u2018Na bijna twee jaar pikt de politiek de campagne van FNV op.

Bron: 
FNV

Lees verder

5 jaar Participatiewet: hoe kan het beter?

De Participatiewet leidt niet tot meer baankansen, zo oordeelde het SCP eind 2019. Gemeenten waren niet blij met de kritiek, maar worstelen ook met de uitvoering van de wet tegen de achtergrond van strenge regels en krappe budgetten. Tijd voor een pas op de plaats. Wat heeft de Participatiewet in de afgelopen 5 jaar teweeggebracht, wat leren we daarvan? Het is de centrale vraag in recent gepubliceerd boek van de Vrije Universiteit.

Bron: 
Nationale Zorgvernieuwsprijs

Lees verder

Dashboard Banenafspraak UWV online

UWV publiceerde gisteren een Dashboard Banenafspraak. In deze online tool zijn alle kerncijfers over de uitvoering van de Banenafspraak te vinden. In het dashboard zijn niet alleen de landelijke gegevens te vinden, maar zijn ook cijfers per arbeidsmarktregio opgenomen en is het mogelijk om verschillende arbeidsmarktregio’s te vergelijken. Het dashboard is hiermee een interactieve variant van de trendrapportages die per kwartaal verschijnen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Werken met een arbeidsbeperking

De FNV is blij met de conclusies uit het rapport \u2018Detacheren werkt!\u2019, dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze week heeft gepresenteerd. Die conclusies zijn belangrijk voor tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking die niet aan een baan kunnen komen.

Bron: 
FNV

Lees verder

Pagina's