Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Succesfactoren bij de uitvoering van de Banenafspraak, deel 4

Dit najaar gaat 'Op naar de 25.000' dieper in op de doorslaggevende factoren in het welslagen van de Banenafspraak. Wat bepaalt concreet succes?
Deze keer: het belang van maatwerk, met de kandidaat als uitgangspunt. En: goede begeleiding.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Start onderzoek beschut werk bij reguliere werkgevers

Beschut werk is een instrument in de Participatiewet voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Om te kunnen werken hebben ze meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig, dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Toch lukt het gemeenten om circa 15% van de beschut werkplekken in te vullen bij reguliere werkgevers. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid onderzoekt daarom wat voor werkgevers dat zijn, hoe het in zijn werk gaat en wat het hen oplevert.

Bron: 
Inclusief werkt

Lees verder

Mensen met beperking nog steeds op achterstand

Mensen met een beperking of aandoening doen minder mee in de samenleving dan mensen uit de algemene bevolking. Hierin is weinig verandering opgetreden de laatste jaren, ook niet tijdens de coronapandemie. Wel ervaren meer mensen met een beperking mogelijkheden te hebben om hun leven in te vullen zoals zij dat zelf wensen. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nivel uitvoerde in samenwerking met het Trimbos-instituut en Patiëntenfederatie Nederland.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Werkgelegenheid in derde kwartaal naar nieuw record

Een verdere groei van het aantal vacatures, samen met een dalende werkloosheid, leidden in het derde kwartaal van 2021 tot een nog grotere spanning op de arbeidsmarkt. Tegenover elke 100 werklozen stonden 126 vacatures. Het aantal banen nam toe met 162 duizend en kwam voor het eerst boven de 11 miljoen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt.

Bron: 
CBS

Lees verder

Inclusief werkgeverschap… je doet het met elkaar

Met de banenafspraak hebben kabinet en werkgevers afgesproken om zich extra in te spannen voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2026 moeten er voor deze groep maar liefst 125.000 extra banen zijn gecreëerd ten opzichte van 1 januari 2013. Maar inclusief werkgeverschap vraagt meer, zeggen Tof Thissen, algemeen directeur van UWV WERKbedrijf, en Marc Allessie, directeur Ambtenaar en Organisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In een inclusieve organisatie mogen elk gevoel en elke opvatting er zijn, maar dat realiseer je niet met een project. Dat doe je met elkaar!

Bron: 
Publiek denken

Lees verder

Campagne vraagt aandacht voor psychische klachten op de werkvloer: belangrijk voor werknemer en werkgever

Vandaag start een overheidscampagne om ervoor te zorgen dat werknemers minder vaak uitvallen door een burn-out, werkstress of psychische klachten. Het is in het belang van de werknemer en werkgever dat personeel het naar z'n zin heeft op de werkvloer. Als werknemers met plezier naar hun werk gaan, kan dat ziekteverzuim tegengaan. Daarom vragen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aandacht voor psychische klachten op de werkvloer.

Bron: 
Rijksoverheid

Lees verder

Breed Offensief niet meer controversieel?

‘Sla de handen ineen en regel nu de vereenvoudiging van de Banenafspraak die allang klaarligt. Als een paar mensen in Den Haag even de koppen bij elkaar steken om dat Breed Offensief voor elkaar te krijgen, is dit gelijk de meest geslaagde sessie van de afgelopen vijf jaar.’
Die pragmatische oproep deed boegbeeld voor het bedrijfsleven Aart van der Gaag, tevens inspirator Banenafspraak voor overheid en onderwijs, aan het eind van de jongste ontmoetingen tussen werkgevers en Kamerleden.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Congres Sterk door Werk: een terugblik

Donderdag 4 november was er dan eindelijk het langverwachte congres Sterk door Werk! Het gevarieerde programma bestond uit gesprekken in een talkshow-setting met sprekers uit diverse hoeken, twee workshoprondes en bijzonders optredens. Bekijk het congres nu terug!

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Presentaties Praktijkdag Programmaraad 11 november 2021 terugkijken

Op donderdag 11 november vond de Praktijkdag van de Programmaraad plaats. Na een aantal digitale Praktijkdagen konden we elkaar gelukkig weer fysiek ontmoeten. Daarnaast kon vanuit huis via een livestream met een viertal sessies worden meegekeken.
Het doel van de Praktijkdag is om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Dit gebeurt door in diverse sessies aansprekende voorbeelden te delen. De presentatiesheets van diverse sessies zijn nog terug te kijken.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Succesfactoren bij de uitvoering van de Banenafspraak: deel 3

Dit najaar gaat 'Op naar de 25.000' dieper in op de doorslaggevende factoren in het welslagen van de Banenafspraak. Wat bepaalt concreet succes?
Deze keer: het belang van een trekker, aanjager of projectleider. En: zorg voor blijvende focus op realisatie.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Pagina's