Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Onderzoek: Waarom lukt het de overheidssector niet om de banenafspraak na te komen?

De overheids- en onderwijssector loopt al jaren achter op de doelstelling van de banenafspraak. Binnen de marktsector lukt het echter wel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Daarom is in opdracht van minister Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht waar bij overheidswerkgevers de schoen wringt en wat de invloed is van de inkoop van diensten.

Bron: 
Cedris

Lees verder

UWV: 79.714 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 79.714 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2022 is het realiseren van 92.500 extra banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 zijn er in het derde kwartaal van 2022 2.041 meer banen gecreëerd. Dat is een toename van 1,3%.

Bron: 
UWV

Lees verder

Resultaten Banenafspraak publieke sectoren

Minister Hanke Bruins Slot van BZK heeft de Tweede en de Eerste Kamer geïnformeerd over de voortgang van de werkagenda’s Banenafspraak van de overheids- en onderwijssectoren. Dat doet zij mede namens de onderwijsministers volgens een afspraak uit het bestuurlijk akkoord van 2019. In het akkoord werd onder meer afgesproken dat alle sectoren een ‘werkagenda’ zouden maken, inclusief bijbehorende planning en baanprognose.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Werkdruk en andere zorgen van werkgevers over 2023

Ruim de helft van werkgevers ervaart een hogere werkdruk door de krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het werkgeversonderzoek van UWV onder 2.000 werkgevers. Ook zegt twee derde van de werkgevers veel moeite te hebben met het vervullen van hun vacatures. Ook voor 2023 vormt de krappe arbeidsmarkt een probleem voor veel werkgevers. Toch neemt de helft van het aantal werkgevers geen mensen aan die niet aan de gestelde kwalificaties voldoen, ruim een derde doet dit wel.

Bron: 
UWV

Lees verder

Ergon en UWV starten campagne voor een inclusievere arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt staat te ver af van de huidige werkzoekenden. Dit geldt vooral voor mensen met een arbeidsbeperking. Hier zit nog veel ongekend talent tussen. Verandering is nodig! UWV en Ergon slaan de handen ineen. Samen gaan we voor een inclusievere regio. De komende maanden voeren we campagne onder de naam: Baan zoekt mens! Het doel: meer werkgevers de stap laten zetten naar inclusief werkgeverschap.

Bron: 
Cedris

Lees verder

Komend jaar besluit over toekomst Banenafspraak

Minister Carola Schouten voor Participatie wil komend jaar een besluit nemen over de toekomst van de Banenafspraak, breder bekeken. Dat is volgens haar nodig om duidelijkheid te geven aan werkgevers, maar zeker ook aan ‘mensen die mogelijk onder de doelgroep komen te vallen, zodat ze weten waar ze recht op hebben’.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Waarom nemen werkgevers mensen met een beperking (niet) aan

De drie belangrijkste hindernissen voor werkgevers om mensen met een beperking aan te nemen zijn veronderstellingen over hun productiviteit, verwachtingen over hoge kosten en een gebrek aan kennis over wat beperkingen inhouden. Zo blijkt uit literatuuronderzoek van de Universiteit Utrecht. Alhoewel er beleid is dat zich richt op het stimuleren van werkgevers om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen, blijven de resultaten beperkt.

Bron: 
Universiteit Utrecht

Lees verder

UWV: '77.673 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak'

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 77.673 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2022 is het realiseren van 92.500 extra banen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 zijn er in het tweede kwartaal van 2022 3.580 meer banen gecreëerd. Dat is een toename van 2%. Het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak is in het tweede kwartaal van 2022 toegenomen met 3.090 personen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Invoering Breed offensief uitgesteld tot juli 2023

De nieuwe invoeringsdatum voor Breed offensief, het wetsontwerp dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk moet helpen, is 1 juli 2023. Per 1 januari 2023 wordt wél de kostendelersnorm voor jongeren verhoogd van 21 naar 27 jaar en worden de vrijlatingsbepalingen voor mensen met een beperking ingevoerd.

Bron: 
VNG

Lees verder

Betere dienstverlening op de arbeidsmarkt

Om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren, wil het kabinet naast regionale loketten gaan werken met persoonlijke werkplannen en een verbeterd aanbod voor om- of bijscholing. Dat schrijven minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. Hun ambitie is om in alle 35 arbeidsmarktregio’s minimaal één loket in te richten, zodat werkgevers, werkenden en werkzoekenden weten waar ze kunnen aankloppen met vragen over werk.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Pagina's