Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Cao-overleg voor werknemers met arbeidsbeperking gestart

Cao-overleg voor werknemers met arbeidsbeperking gestart
Cao-overleg voor werknemers met arbeidsbeperking gestart
Cao-overleg voor werknemers met arbeidsbeperking gestart

In de ledenraadpleging van afgelopen juni hebben gemeenten zich bijna unaniem positief uitgesproken over het voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt in een cao uit te werken. De belangrijkste randvoorwaarde is dat de financiering niet ten koste mag gaan van bestaande budgetten. Extra financiering van het Rijk is een voorwaarde.   Naast de financiering is ook gesproken over de hoofdonderwerpen van een nieuwe cao en zijn de eerste standpunten uitgewisseld.

Bron: 
VNG

Lees verder

Meerdere wegen naar Werk

Een opleiding volgen en dan solliciteren is voor velen de gebruikelijke weg naar betaald werk. Die weg is niet voor iedereen, op ieder moment in zijn of haar leven, weggelegd. Nu door de coronacrisis het aantal werklozen toeneemt, wordt het voor veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeilijker om aan een baan te komen. Gelukkig zijn er meerdere (nieuwe) wegen die tot werk kunnen leiden. In deze editie van Sterk door Werk lichten we twee succesvolle, alternatieve wegen naar werk uit.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Webinar 'Wijziging SUWI regelgeving'

Het Besluit SUWI en de Regeling SUWI zijn gewijzigd. Per 1 januari 2021 zijn deze van kracht. Het doel van de wijzigingen is om de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio&rsquo;s te versterken om zo meer mensen aan het werk te helpen en te houden. Wat betekent deze wijziging voor uw regio?<br /> <br /> De Programmaraad nodigt u uit voor het webinar Wijziging SUWI regelgeving op woensdag 30 september a.s. van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Bron: 
Redactie

Lees verder

FNV lanceert plan om meer mensen met arbeidsbeperking aan het werk te helpen

De FNV lanceerde donderdag 10 september een plan dat ervoor moet zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking werk vinden. Kern van het plan is een andere financiering. Daarmee worden gemeenten beter in staat gesteld om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, en hen ook tijdens werk te begeleiden. Op korte termijn kan dat kostenneutraal.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Met een beperking is een baan vinden nu nog moeilijker

Arbeidsbeperking Corona treft mensen met een handicap of chronische ziekte onevenredig hard. Zij vinden moeilijk werk en verliezen het eerder. Toen Harry Haddering (48) een half jaar geleden een banenbeurs bezocht, werd hij zowat van de ene naar de andere kraam getrokken. Vooral overheidsinstellingen wilden hem maar wát graag in dienst. Dat kwam mede doordat zij de Participatiewet wilden naleven, meent Haddering. Volgens de in 2015 ingevoerde wet moet de rijksoverheid in 2026 25.

Bron: 
NRC

Lees verder

Meer meedoen

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk, omdat hun beperking niet wordt herkend of erkend door hun omgeving. Het is namelijk niet altijd duidelijk dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat iemand niet wil, terwijl het meer een kwestie is van niet kunnen.Tijdige signalering en begeleiding op school kan deze problemen verminderen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Methode Inclusief Herontwerp van Werk vernieuwd: IHW2.0

De methode IHW2.0 kan arbeidsorganisaties helpen om innovatieve oplossingen te realiseren voor problemen rond bezetting en inzetbaarheid van personeel. Vanuit het perspectief van de sociale zekerheid is IHW2.0 een systeem-aanpak voor integratie, re-integratie en preventie.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Kansrijke en minder kansrijke beroepen

UWV maakt ieder jaar een overzicht van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. Daarmee wordt zichtbaar welke beroepen goede kansen bieden op werk en waar het zinvol is te investeren in scholing van bijvoorbeeld werkzoekenden. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Deze notitie geeft een eerste inventarisatie.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Welke ondersteuning wilt u in 2021 van de Programmaraad?

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt wil medewerkers van gemeenten, regionale werkbedrijven, SW-bedrijven en UWV in de arbeidsmarktregio&rsquo;s zo goed mogelijk ondersteunen bij het vormgeven van de regionale samenwerking. Via de jaarlijkse behoeftepeiling wil zij inzicht krijgen in de wensen en verwachtingen bij het ondersteuningsaanbod.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Extra Steun voor Banenafspraak

Er komt een tijdelijke impuls om mensen uit de banenafspraak betrokken te houden bij de arbeidsmarkt. Dat is een van de sociale maatregelen uit het steun- en herstelplan dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.&nbsp;De brief is ondertekend door een groot aantal bewindslieden: minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer, minister Koolmees en staatssecretaris Van &rsquo;t Wout en minister Hoekstra en staatssecretaris Vijlbrief.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's