Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Subsidie- en onderzoeksregeling IPS voor mensen met 'common mental disorders'

Op 1 mei 2019 treedt een ministeriële regeling in werking die inzet van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) bij mensen met common mental disorders (CMD) bevordert. Het doel van de subsidieverstrekking is te onderzoeken in hoeverre inzet van IPS-trajecten, gericht op werkhervatting, eveneens waardevol is bij personen met mildere psychische aandoeningen en of toepassing van het IPS-model voor deze specifieke groep aanpassing behoeft.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Lancering werkwebautisme.nl

Deze online gids is ontwikkeld door de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek, Gezondheidswetenschappen UMC Groningen, Kenniscentrum zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, de Nederlandse Vereniging voor Autisme en de Academische Werkplaats Autisme. Het is een solide wetenschappelijk onderbouwd platform met een inhoud en vormgeving die speciaal gericht is op de doelgroep. Een fantastische, online tool om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme vanaf 15 jaar te ondersteunen bij studie en werk.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Factsheet Horeca, catering en verblijfsrecreatie

De horeca profiteert al jaren van de bloeiende economie. Voor 2019 verwacht ING een omzetgroei van 2%. Doordat het goed gaat met de economie hebben Nederlanders meer te besteden. Het vinden en behouden van vakbekwaam personeel is echter voor horecaondernemers een grote uitdaging. Vacatures zijn steeds moeilijker te vervullen. De vraag naar horecapersoneel blijft de komende tijd hoog. UWV verwacht dat er in 2019 en 2020 jaarlijks ruim 100 duizend vacatures ontstaan.

Bron: 
Redactie

Lees verder

100.000 banenplan over de grens van 50.000 banen

100.000 banenplan over de grens van 50.000 banen
100.000 banenplan over de grens van 50.000 banen
100.000 banenplan over de grens van 50.000 banen

Het 100.000 Banenplan van MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO ligt op koers en haalt - dankzij de marktwerkgevers - voor het vierde jaar op rij de gestelde doelen. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het UWV over 2018.   Vooral bedrijfsleven Tot en met 31 december 2018 zijn volgens het UWV bij bedrijven in totaal 40.942 reguliere banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel uit de Banenafspraak was 31.000, wat dus ruimschoots werd gehaald. Van de 40.

Bron: 
MKB Nederland

Lees verder

Regionale trendrapportage banenafspraak 4e kwartaal 2018

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het vierde kwartaal van 2018 uitgebracht.<br /> Uit deze trendrapportage blijkt dat er eind december 2018 218.259 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 29.480 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname wordt voornamelijk verklaard door de herbeoordeling Wajong.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Vooraankondiging modulaire leergang inclusieve arbeidsorganisatie 2.0 (IAO)

In september start CIAO een modulaire leergang ten behoeve van de inclusieve arbeidsorganisatie (IAO). In de opleiding ligt het accent op een vraaggestuurde benadering, waarbij inclusief herontwerp van werk effectief ingezet kan worden als oplossing voor de door de werkgever ervaren personeelsbehoefte of -problematiek.

Bron: 
Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Lees verder

Ruim kwart deelnemers bijstandsproef uitgestroomd

Ruim kwart deelnemers bijstandsproef uitgestroomd
Ruim kwart deelnemers bijstandsproef uitgestroomd
Ruim kwart deelnemers bijstandsproef uitgestroomd

Van de 410 deelnemers aan het Wageningse vertrouwensexperiment met de bijstand zijn er inmiddels 110 uitgestroomd, laat de gemeente weten in haar derde halfjaarrapportage. Volgens cijfers van de wetenschappelijke begeleiders, heeft de helft van hen betaald werk gevonden.

Slechts 16 deelnemers gestopt De andere helft van de groep van uitstromers bestaat uit deelnemers die zijn verhuisd, aan een studie zijn begonnen of om overige redenen niet meer uitkeringsgerechtigd zijn.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Bijdrage van CIAO aan kick-off Kennisplatform Passend Werk

CIAO neemt deelnemers mee in  hun praktijkervaring en geven tips om werkprocessen duurzaam inclusief te organiseren in de workshop  "Inclusief organiseren in de praktijk" op de  kick-off  van het Kennisplatform Passend Werk. Op grond van jarenlange ervaring vertellen de sprekers over hun ervaringen met inclusief organiseren. Inclusief werken is van meerwaarde voor de doelgroep, zittend, re-integrerend personeel én werkgevers.

Bron: 
Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Lees verder

Gemeenten blijven achter bij het realiseren van beschut werk

Bijna de helft van de mensen met een indicatie voor beschut werk wacht nog op een werkplek. Dit blijkt uit het onderzoek 'Thermometer beschut werk, wel budget, weinig werkplekken' dat voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), Gerrit van der Meer aan staatssecretaris Van Ark heeft overhandigd tijdens het jaarlijks congres van de LCR. Beschut werk is sinds 2015 onderdeel van de Participatiewet.

Bron: 
Ieder(in)

Lees verder

'Iedereen is beperkt tot hij op de goede plek zit. Verdiep je in de kwaliteiten van mensen met een beperking.'

Rolf Schrama spreekt op 13 juni op HR Horizon over het belang van inclusiviteit. Iedereen heeft, zichtbaar of onzichtbaar, een beperking, stelt hij: 'Wie zich bewust is van zijn eigen beperking, oordeelt anders over anderen, leeft zich beter in.' Rolf Schrama (44) werd geboren met een zeldzame vorm van dwerggroei. Lopen was vrijwel uitgesloten en leren zou problematisch worden, voorspelde zijn arts.

Bron: 
ZiPconomy

Lees verder

Pagina's