Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


UWV publiceert eerste skillsdashboard

UWV-afdeling Arbeidsmarktinformatie heeft onlangs een eerste versie van een skillsdashboard gepubliceerd. Het skillsdashboard geeft inzicht in de taken en soft skills van een aantal kansrijke beroepen, kansrijkere overstapberoepen en een aantal kansarme beroepen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke taken en soft skills uit een minder kansrijk beroep ook overeenkomen voor de overstap naar een kansrijk beroep.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

We kampen met een inclusietekort op de arbeidsmarkt

Nederland heeft een inclusietekort - of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam en betaald werk te komen. De Participatiewet leidt niet tot verbetering. Daarom moet worden ingezet op een arbeidsmarkttransitie.

Bron: 
Sociale vraagstukken

Lees verder

Preventie: hoe voorkom je uitval op de werkvloer door mentale klachten?

Burn-out, depressie, angst of een ander mentaal probleem: 43 procent van de Nederlanders heeft er ooit in zijn of haar leven mee te maken. Hoe ga je als werkgever of leidinggevende om met medewerkers met mentale klachten? En wat kun je bijdragen om mensen gezond aan het werk te houden? Werkgevers vinden dit over het algemeen lastig. Toch is het heel waardevol en ook nog eens kostenbesparend als een leidinggevende adequaat omgaat met deze situaties.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Succesfactoren bij de uitvoering van de Banenafspraak

De komende maanden staan niet langer individuele sectoren in de uitvoering van de Banenafspraak centraal. Dit najaar gaan we dieper in op de doorslaggevende factoren in het welslagen van de afspraak.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Innovatie van werkvoorzieningen

Demissionair staatsecretaris Dennis Wiersma van SZW heeft voor de Kamer uiteengezet wat zijn ministerie doet om de werkvloer inclusiever te maken. 

Het kabinet wil werkgevers en werknemers ondersteunen met voorzieningen bij het vormgeven van werkplekken waar inclusiviteit, meer dan nu, de norm is. Innovatie van werkvoorzieningen is volgens staatssecretaris Wiersma belangrijk omdat technologische ontwikkeling een inclusieve arbeidsmarkt sneller dichterbij kan brengen.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd

Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten is geactualiseerd. In het Kennisdocument staat alle relevante informatie over de banenafspraak en geeft antwoord op veelgestelde vragen. Deze versie vervangt de versie van voorjaar 2020. De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met actuele beleidsontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving. In een aantal gevallen wordt gewezen op voorgenomen wet- en regelgeving.

Bron: 
https://www.samenvoordeklant.nl/

Lees verder

UWV: 60.525 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 60.525 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 zijn er in het eerste kwartaal van 2021 6.205 minder banen. Dat is een afname van 4,4 procent. Het aantal werkzame personen daalt in het eerste kwartaal van 2021 met 1.668 personen. In de voorgaande jaarovergang nam het aantal banen ook af.

Bron: 
www.uwv.nl

Lees verder

Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal

Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures (met 82 duizend). 

Bron: 
www.cbs.nl

Lees verder

Beantwoording Kamervragen over grote tekorten voor Participatiewet bij gemeenten

Staatssecretaris Wiersma (SZW) beantwoordt Kamervragen over 'grote tekorten voor de Participatiewet bij gemeenten'. De vragen zijn gesteld door Kamerlid Van Kent (SP).

Bron: 
www.rijksoverheid.nl

Lees verder

Succesvolle inclusieve samenwerking Zuyderland en Team Inclusief!

Als onderdeel van Team Inclusief heeft CIAO ondersteund bij het anders organiseren van werk op de afdeling Medische Beeldvorming van Zuyderland MC. Zo is er ruimte ontstaan voor ondersteunende medewerkers en kunnen professionals op hun kerntaken worden ingezet. Zo blijven zowel nieuwe als zittende medewerkers duurzaam inzetbaar. 
Voor meer informatie over het project en Team Inclusief:

Bron: 
CIAO

Lees verder

Pagina's