Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Kabinet, toon menselijk gezicht aan iedereen met uitkering en arbeidsbeperking

Kabinet, toon menselijk gezicht aan iedereen met uitkering en arbeidsbeperking
Kabinet, toon menselijk gezicht aan iedereen met uitkering en arbeidsbeperking
Kabinet, toon menselijk gezicht aan iedereen met uitkering en arbeidsbeperking

De vakcentrales krijgen uit diverse hoeken signalen over situaties van mensen die langere tijd ziek zijn, werkloos of bijvoorbeeld arbeidsongeschikt en zorgen hebben of al in de problemen zijn gekomen. Door de RIVM-richtlijnen en de verplichting om anderhalve meter afstand te houden kan er niet fysiek gekeurd worden. Er is minder dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers zijn terughoudend met re-integratietrajecten.

Bron: 
FNV

Lees verder

Kamerbrief voorhangprocedure wijzigingsbesluit in verband met wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Staatssecretaris Van Ark stuurt de Tweede Kamer de voorhangprocedure wijzigingsbesluit in verband met wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong. De Eerste Kamer heeft vergelijkbare brief met bijlage gekregen.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Haalbaarheidsstudie naar Sociaal Innovatiefonds

In 2019 heeft adviesbureau Social Finance NL in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een haalbaarheidsstudie gedaan naar een Sociaal Innovatiefonds. Dit fonds is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij het doen van investeringen om mensen uit de doelgroep Banenafspraak in dienst te nemen en te houden. Vaak ondervinden werkgevers hierbij nu belemmeringen. Het Sociaal Innovatiefonds kan zo bijdragen aan een hogere inclusiviteit op de arbeidsmarkt. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Handreiking Preventie uitval door psychische klachten

AKC heeft deelgenomen aan de praktijktafel georganiseerd door AWVN en de Normaalste Zaak over het voorkomen van uitval van mensen met psychische kwetsbaarheid. Door de Coronacrisis ging de praktijktafel vooral over de uitdagingen voor deze groep in deze tijd. De uitkomst is een handreiking voor werkgevers en daarmee ook voor professionals in een adviserende of begeleidende rol, zoals de arbeidsdeskundigen.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Werkgevers aan het woord over de kracht van inclusief werkgeven

Twee ervaringsverhalen van werkgevers die geloven in de kracht van inclusief werkgeven en de meerwaarde van het opnemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid binnen de organisatie.

Bron: 
Redactie

Lees verder

'Artsen en beleidsmakers moeten weten: arbeid is het beste medicijn'

De invloed van werk op de mentale en fysieke gezondheid is enorm, zegt hoogleraar Lex Burdorf van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Het hebben van werk geeft zin en structuur, zelfs als het werk onder je werk- en denkniveau is. Het beleid in Nederland, de inrichting van de zorg en begeleiding van werkzoekenden en chronisch zieken moet hierop worden aangepast. ‘Er staan allerlei schotten, maar professionals en beleidsmakers moeten op dit punt meer interdisciplinair samenwerken.’

Bron: 
Redactie

Lees verder

Nieuwe stap in breed offensief

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer heeft met vragen en opmerkingen vanuit de fracties verslag uitgebracht van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Participatiewet in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en het uitvoeren van het breed offensief.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Toolbox Corona en Banenafspraak online

Met de Toolbox Corona en Banenafspraak wil het project 'Op naar de 25.000 banen' inclusieve organisaties steunen. De toolbox bevat informatie over voor hen relevante wet- en regelgeving en daarnaast zijn tips en adviezen over de begeleiding van medewerkers te lezen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Arbeidsbeperkte met een baan doet minder beroep op zorg

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 daalde de kans op een baan voor deze groep flink. In de eindevaluatie van de Participatiewet noemde het SCP een aantal structurele aandachtspunten. Eén daarvan is de manier waarop de begeleiding naar werk wordt gefinancierd. Momenteel dragen gemeenten de volledige kosten van het begeleiden van deze mensen naar werk. Ze profiteren echter maar voor een deel van de daling in de uitgaven aan zorg en veiligheid.

Bron: 
Centraal Planbureau

Lees verder

Werk voor Iedereen, Baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie

Het Verwey Jonker Instituut heeft een interessant onderzoek gedaan met als titel Werk voor Iedereen, Baancreatie voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

De opgedane kennis is voornamelijk afkomstig van 40 bedrijven, die zijn geïnterviewd, naast literatuurstudie.

Hier een aantal highlights uit de publicatie. Baancreatie is het ontstaan van nieuwe, betaalde, niet-gesubsidieerde functies als gevolg van besluiten en handelen van werkgevers.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Pagina's