Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Jeukwoorden: Tien woorden waarvan werkgevers de kriebels krijgen

Welke woorden kun je het beste niet gebruiken en welke wel bij het ondersteunen van werkgevers? We hebben het gevraagd aan mensen uit de werkgeverswereld, aan bemiddelaars en aan werkgevers van grote en kleine bedrijven. Dat leverde een lijst van jeukwoorden op. Over waarom je de woorden beter niet kan gebruiken en hoe het ook anders kan.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Start onderzoek Inspectie SZW naar gezamenlijke werkgeversdienstverlening van UWV en gemeenten

De Inspectie SZW (ISZW) start momenteel een onderzoek naar de doeltreffendheid van de werkgeversdienstverlening van UWV en gemeenten. Dit onderzoek staat (zoals aangekondigd bij de wijziging van het Besluit SUWI) tevens in het teken van de landelijke monitor, waarbij periodiek de voortgang wordt gemeten van de implementatie van de gezamenlijke werkgeversdienstverlening van UWV en gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s, zoals verplicht vanaf 1 januari 2021 (gewijzigd Besluit en Regeling SUWI).

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Inzet extra middelen ESF REACT-EU voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden

De Europese Unie ondersteunt de lidstaten op verschillende wijzen bij het opvangen van de gevolgen van de COVID-19 -crisis. Eén van de instrumenten is ESF REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Voor Nederland is er in 2021 ruim € 220 miljoen beschikbaar, dat wordt toegevoegd aan het lopende ESF-programma 2014-2020. Nederland kiest ervoor om de werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19-crisis aan te pakken.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Werkloosheidspercentage blijft in februari 3,6

In februari 2021 waren 340 duizend mensen werkloos, dat is net als in januari 3,6 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 13 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 16 duizend mensen met betaald werk bij. In februari bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,0 miljoen mensen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind februari 286 duizend lopende WW-uitkeringen.

Bron: 
CBS

Lees verder

Vanaf 1 juli uniforme methode voor bepalen loonwaarde

Ondanks het uitstel van de wetsbehandeling Breed Offensief gaan maatregelen in de lagere regelgeving en in de uitvoering zoveel mogelijk wel door. Zo komt er een landelijk uniforme methode voor loonwaardebepaling die per 1 juli 2021 in werking zal treden. Verder wordt in de gemeenten een gestroomlijnd werkproces voor loonkostensubsidie uitgerold, bericht het ministerie van SZW aan alle gemeenten.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Cijfers en trends, januari 2021

UWV heeft de cijfers en trends van januari 2021 gepubliceerd. Deze publicatie bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.

Bron: 
UWV

Lees verder

12 manieren om stigmatisering weg te nemen

Diversiteit is effectief. Het kan nieuwe manieren van denken en kijken inpassen in een bedrijfscultuur. Inclusie heeft ook een overtuigende businesscase. Dat bleek recent nog uit het McKinsey onderzoek Diversity Wins.
De studie van McKinsey laat echter ook zien dat mensen met een beperking – gemiddeld genomen over verschillende landen – 30 procent minder kans hebben om een baan te vinden dan mensen zonder beperking. Dit dus ondanks de sterke business case, en ondanks de maatschappelijke verantwoordelijkheid die voor werkgevers ook zwaarwegend zou moeten zijn.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Onderzoek resultaten IPS-CMD regeling

Tot op heden is IPS in Nederland vooral toegepast bij mensen met Ernstige Psychische Problemen (EPA), waarvoor de effecten ook zijn aangetoond. De praktijk laat echter zien dat er behoefte is om ook de brede groep werkzoekenden met veelvoorkomende psychische problemen (Common Mental Disorders of afgekort CMD) te ondersteunen bij het vinden en/of behouden van werk via IPS. Op die manier hoeft de afstand tot de arbeidsmarkt niet eerst onnodig groot te worden of kunnen ze hun bestaande werk behouden.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Anders werken in verpleeghuisorganisaties

Voortvloeiend uit de intentieverklaring ‘Werken in de Zorg’ heeft CIAO onderzoek verricht naar de wijze waarop zorgorganisaties ruimte kunnen creëren voor de inzet van mensen zonder zorgkwalificatie, onder wie ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een arbeidsbeperking. Het rapport toont inspirerende voorbeelden voor anders werken in de zorg.

Bron: 
CIAO

Lees verder

Programma Praktijkdag Programmaraad 25-3-2021 bekend

De Programmaraad nodigt u van harte uit voor de online Praktijkdag op 25 maart. Er staat een gevarieerd programma voor u klaar over onder meer werkgeversdienstverlening en werkzoekendendienstverlening in tijden van Covid-19, praktijkleren, publiek-private samenwerking, toeleiding naar werk van mensen psychische kwetsbaarheid en gegevensuitwisseling.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Pagina's