Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Positieve verhalen positief effect op duurzame inzetbaarheid

Wat is het effect van een positief verhaal op iemand die leeft met een chronische ziekte? En hoe kan dat medewerkers met een chronische ziekte helpen om beter en langer inzetbaar te zijn? Onderzoeker Inge Brokerhof aan de Vrije Universiteit keek naar de impact van negatieve én positieve verhalen op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers die een chronische ziekte hebben.

Bron: 
Vrije Universiteit

Lees verder

Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen

Het wordt eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Gemeenten gaan meer op dezelfde manier werken en het proces rond ziekmelding wordt simpeler. Ook komen er extra waarborgen voor passende ondersteuning, kunnen jonggehandicapten onder de 27 jaar meteen een uitkering aanvragen tijdens hun zoektocht naar werk en hoeven ze daarmee niet langer eerst vier weken te wachten.

Bron: 
MKB Nederland

Lees verder

Staatssecretaris Van Ark zet in op het verbeteren van de naleving van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Staatssecretaris Van Ark zet in op het verbeteren van de naleving van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Staatssecretaris Van Ark zet in op het verbeteren van de naleving van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Staatssecretaris Van Ark zet in op het verbeteren van de naleving van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Jaarlijks overlijden er zo'n 4100 mensen door arbeidsongevallen of beroepsziekten. Dat aantal moet omlaag, vindt staatssecretaris Van Ark. Ze maakt zich vooral zorgen over het nalevingspercentage van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), met name onder het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarom is ze gestart met een meerjarenplan voor de verbetering van de naleving van RI&E.

Bron: 
MKBasics.nl

Lees verder

Wet banenafspraak

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken om per 2026 125.000 extra banen te creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. De Wet banenafspraak is tot dusver succesvol geweest: de macro-aantallen zijn, vooral dankzij marktwerkgevers, ruimschoots gehaald. In de praktijk bleek echter ook dat de oorspronkelijke Wet banenafspraak ingewikkeld is. Dit staat het realiseren van de 125.000 banen op de lange termijn in de weg.

Bron: 
Overheid.nl - Internetconsultatie

Lees verder

Internetconsultatie wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak

Op internet is de internetconsultatie over het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot 3 april 2020. Dankzij de wet Banenafspraak hebben meer mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt gekregen. De inclusieve arbeidsmarkt is daarmee een stapje dichterbij gekomen. Tegelijkertijd lopen werkgevers in de praktijk nog tegen belemmeringen aan.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Stop met inperken beleidsvrijheid gemeenten

Stop met inperken beleidsvrijheid gemeenten
Stop met inperken beleidsvrijheid gemeenten
Stop met inperken beleidsvrijheid gemeenten

Ga niet recentraliseren wat gedecentraliseerd is. Zet gemeenten, en mensen in de bijstand, niet het mes op de keel door nieuwe verplichtingen in de Participatiewet in te bouwen, maar geef ze juist ruimte. Gemeenten moeten meer geld krijgen voor de begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De rijksbezuinigingen per 2015 zijn te rigoureus geweest. En maak nu eens echt die ene regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Wetsvoorstel Breed Offensief mist investering in sociale activering

Met het wetsvoorstel Breed Offensief wil staatssecretaris Van Ark (SZW) meer mensen met een beperking aan werk helpen. Ze stuurde het voorstel deze week naar de Kamer. Divosa maakt zich zorgen over het gebrek aan structurele investeringen in sociale activering in het voorstel. Ook is de verhouding tussen harmoniseren en decentraliseren niet voldoende uitgewerkt. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2021.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Verbeter Participatiewet en geef gemeenten meer regie

Net als het SCP, de Commissie Regulering van werk en de WRR, ziet Divosa de urgentie en ruimte voor verbetering van de Participatiewet. Die is bedacht voor een inclusieve arbeidsmarkt en arbeidsmarkttoeleiding maar past veel niet-werkenden en de (uitvoerings)praktijk nu (nog) niet.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Het Sociaal Ontwikkelbedrijf: werkvormen, kosten en baten

De FNV wil voor mensen met een arbeidsbeperking een recht op werk regelen via sociale ontwikkelbedrijven. Ook zou er een cao moeten komen voor werknemers die onder de Participatiewet vallen. Financieel expert Robert Capel heeft in opdracht van de FNV berekend wat hiervan de kosten en baten zouden zijn. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Wenselijkheid en contouren van een detacheringsfaciliteit voor de Participatiewet

Hoe moet een detacheringsfaciliteit voor de doelgroep Participatiewet eruitzien? Deze moet meer baan- en bestaanszekerheid bieden, maar die zekerheid mag&nbsp;mensen niet belemmeren bij reguliere werkgevers aan de slag te gaan. <br /> <br /> Dit en andere dilemma&rsquo;s heeft CAB aan de orde gebracht in vier regionale sessies. Wethouders, managers W&amp;I, directeuren van SW-bedrijven, vakbondsvertegenwoordigers en wetenschappers gingen het gesprek aan.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's