Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


9 principes om je organisatie divers en inclusief te maken

De Rijksoverheid streeft naar een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams. Dat staat beschreven in het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025. Ook heeft het Rijk de opgave om in de eigen organisatie te zorgen voor banen die bestemd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat volgt uit zowel het Charter Diversiteit als de Banenafspraak.

Bron: 
UBR

Lees verder

“Investeren in brede welvaart, publieke sectoren en toekomstig verdienvermogen”

De SER adviseert een nieuw kabinet fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat. Dat schrijft de SER in het vandaag gepubliceerde ontwerpadvies voor de middellange termijn (mlt). Met dit ontwerpadvies beantwoordt de raad ook de vraag van het huidige kabinet om een visie te geven op de toekomstige arbeidsmarkt. De raad constateert dat Nederland gemiddeld genomen weliswaar een welvarend en gelukkig land is, maar dat er tegelijkertijd sprake is van toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen. Bovendien staat Nederland voor een aantal zeer grote opgaven.

Bron: 
SER

Lees verder

Baankansen vergroten voor mensen met psychische aandoeningen

Werk als medicijn. Dat is het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) waar het kabinet 18 miljoen euro voor vrijmaakt in het komende politiek jaar. Door de ggz-behandeling en begeleiding naar werk te combineren, kunnen mensen met psychische aandoeningen vanuit een vertrouwde setting de eerste stappen voorwaarts maken.

Bron: 
Ministerie van SZW

Lees verder

Kamerbrief uitkomsten rondetafelgesprekken Participatiewet en vervolgaanpak

Minister Koolmees meldt de uitkomsten van rondetafelgesprekken met gemeenten om een concreet beeld te krijgen waar de uitvoering van de Participatiewet onevenredig hard uitpakt. Ook beschrijft hij zijn aanpak om de vanuit de rondetafels voortgekomen oplossingsrichtingen uit te werken tot concrete (beleids)initiatieven.

Bron: 
Ministerie van SZW

Lees verder

Handreiking "Op naar meer duurzame banen"

Recent heeft de uitwisselingsessie “Op naar meer duurzame banen” plaatsgevonden. Deelnemers spraken elkaar over het creëren van duurzame banen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ook kwam de rol van arbeidsdeskundigen hierin aan bod. Het AKC en De Normaalste Zaak verzamelden de vragen en tips uit de sessie. In het kennisdocument beantwoorden wij 9 vragen over het creëren van duurzame banen.

Bron: 
NVvA

Lees verder

De Banenafspraak en de kabinetsformatie

Rond de banenafspraak zetten maatschappelijke organisaties voor de komende kabinetsperiode vooral in op duurzaam werk en een meer inclusieve arbeidsmarkt. Daar mag de regering wel meer werk van maken, zo blijkt uit een reeks brieven aan de informateur(s) voor de formatietafel.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Webinar over inclusieve regelingen

Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van inclusieve regelingen zoals de no-riskpolis, loonkostensubsidie, proefplaatsing, voorzieningen en jobcoaching. Daarom organiseren werkgeversvereniging AWVN en UWV op 15 juni een webinar over dit thema. Als de regelingen beter bekend zijn bij werkgevers, wordt wellicht ook de drempel lager om arbeidsdeskundige expertise in te schakelen. 

Bron: 
NVvA

Lees verder

Sectorwerkgevers: inclusieve arbeidsmarkt is antwoord op stijgende vraag naar werknemers

Met een gezamenlijk manifest ‘Een arbeidsmarkt voor iedereen’ vragen sectorwerkgevers een nieuw kabinet de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk te maken, dus ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat is nodig om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar werknemers in sectoren als de techniek, de zorg, het groen en de schoonmaak.

Bron: 
Cedris

Lees verder

Werkloosheid daalt verder naar 3,4 procent in april

In april 2021 waren 316 duizend mensen werkloos. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 7 duizend per maand. Met een toename van gemiddeld 1 duizend per maand bleef het aantal werkenden vrijwel op hetzelfde niveau (9,0 miljoen). Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind april 266 duizend lopende WW-uitkeringen.

Bron: 
CBS

Lees verder

UWV: 66.730 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 66.730 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 extra banen. Ten opzichte van het derde kwartaal zijn er in het vierde kwartaal 5.468 banen bijgekomen in de banenafspraak. Dit is een stijging van 4 procent. Het aantal werkzame personen is nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande kwartaal. 

Bron: 
UWV

Lees verder

Pagina's