Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Preventie: hoe voorkom je uitval op de werkvloer door mentale klachten?

Burn-out, depressie, angst of een ander mentaal probleem: 43 procent van de Nederlanders heeft er ooit in zijn of haar leven mee te maken. Hoe ga je als werkgever of leidinggevende om met medewerkers met mentale klachten? En wat kun je bijdragen om mensen gezond aan het werk te houden? Werkgevers vinden dit over het algemeen lastig. Toch is het heel waardevol en ook nog eens kostenbesparend als een leidinggevende adequaat omgaat met deze situaties.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Succesfactoren bij de uitvoering van de Banenafspraak

De komende maanden staan niet langer individuele sectoren in de uitvoering van de Banenafspraak centraal. Dit najaar gaan we dieper in op de doorslaggevende factoren in het welslagen van de afspraak.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Innovatie van werkvoorzieningen

Demissionair staatsecretaris Dennis Wiersma van SZW heeft voor de Kamer uiteengezet wat zijn ministerie doet om de werkvloer inclusiever te maken. 

Het kabinet wil werkgevers en werknemers ondersteunen met voorzieningen bij het vormgeven van werkplekken waar inclusiviteit, meer dan nu, de norm is. Innovatie van werkvoorzieningen is volgens staatssecretaris Wiersma belangrijk omdat technologische ontwikkeling een inclusieve arbeidsmarkt sneller dichterbij kan brengen.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd

Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten is geactualiseerd. In het Kennisdocument staat alle relevante informatie over de banenafspraak en geeft antwoord op veelgestelde vragen. Deze versie vervangt de versie van voorjaar 2020. De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met actuele beleidsontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving. In een aantal gevallen wordt gewezen op voorgenomen wet- en regelgeving.

Bron: 
https://www.samenvoordeklant.nl/

Lees verder

UWV: 60.525 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 60.525 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 zijn er in het eerste kwartaal van 2021 6.205 minder banen. Dat is een afname van 4,4 procent. Het aantal werkzame personen daalt in het eerste kwartaal van 2021 met 1.668 personen. In de voorgaande jaarovergang nam het aantal banen ook af.

Bron: 
www.uwv.nl

Lees verder

Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal

Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures (met 82 duizend). 

Bron: 
www.cbs.nl

Lees verder

Beantwoording Kamervragen over grote tekorten voor Participatiewet bij gemeenten

Staatssecretaris Wiersma (SZW) beantwoordt Kamervragen over 'grote tekorten voor de Participatiewet bij gemeenten'. De vragen zijn gesteld door Kamerlid Van Kent (SP).

Bron: 
www.rijksoverheid.nl

Lees verder

Succesvolle inclusieve samenwerking Zuyderland en Team Inclusief!

Als onderdeel van Team Inclusief heeft CIAO ondersteund bij het anders organiseren van werk op de afdeling Medische Beeldvorming van Zuyderland MC. Zo is er ruimte ontstaan voor ondersteunende medewerkers en kunnen professionals op hun kerntaken worden ingezet. Zo blijven zowel nieuwe als zittende medewerkers duurzaam inzetbaar. 
Voor meer informatie over het project en Team Inclusief:

Bron: 
CIAO

Lees verder

De effecten van werk op geestelijke gezondheid en criminele activiteit voor mensen met een arbeidsbeperking

In dit paper onderzoeken het CPB en het SCP of betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking tot positieve effecten op andere leefgebieden leidt. We vinden dat het hebben van een baan de kans op het gebruik van geestelijke gezondheidszorg (ggz) vermindert met 7 procentpunt, de kans op het gebruik van Wmo-ondersteuning met 8 procentpunt en de kans op crimineel gedrag met 3 procentpunt. Hiervan profiteren zowel de mensen die aan een baan komen als de maatschappij als geheel.

Bron: 
CPB

Lees verder

Werkloosheid in juni onder 300.000

In juni 2021 waren 297 duizend mensen werkloos. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. De laatste keer dat er minder dan 300 duizend werklozen waren, was in maart 2020 bij het begin van de coronacrisis. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10 duizend per maand. Het aantal werkenden nam in dezelfde periode toe met 21 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind juni ruim 238 duizend lopende WW-uitkeringen, minder dan net voor het begin van de coronacrisis.

Bron: 
CBS

Lees verder

Pagina's