Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Banenafspraak in begroting SZW voor komend jaar

Het kabinet wil bij het maken van beleid beter aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen om wie het gaat. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in hun begroting die aan de Tweede Kamer is overhandigd.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid voor gemeenten een must

De ambtenarenpopulatie vergrijst, er is groeiend langdurig ziekteverzuim, de vraag naar personeel neemt toe, gemeenten krijgen complexe taken erbij en door technologisering verandert het werk voor ambtenaren. Voor de gemeente wordt het duurzaam inzetbaar houden van personeel de komende jaren dan ook een must.

Bron: 
VNG

Lees verder

Tijd voor transitie met behoud van Banenafspraak

Het is hoog tijd voor een arbeidsmarkttransitie, een transitie die een inclusieve arbeidsmarkt als doel heeft. Dat is, net als bij de energie- en klimaattransitie, niet een kwestie van het even in de markt zetten van een nieuw pakket aan maatregelen.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Wat verandert er aan de no-riskpolis en loonkostensubsidie?

Het ministerie van SZW heeft in de zogeheten ‘Verzamelwet SZW 2022’ veranderingen aan de no-riskpolis en de loonkostensubsidie aangekondigd. Maar om welke veranderingen gaat het, en waarom?

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Het is nu of nooit: Investeer in de inclusieve arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt kent inmiddels meer vacatures dan werklozen, maar het aantal mensen dat met ondersteuning aan de slag is daalt. Dat laatste blijkt uit een analyse die Cedris heeft gemaakt van de ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt. Deze analyse is gebaseerd op cijfers van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de banenafspraak en beschut werk die onlangs zijn gepubliceerd. Het totaal aantal mensen dat binnen deze regelingen werkzaam was daalde in 2020 met 4.418. Op basis van de cijfers over het eerste kwartaal van 2021 lijkt het erop dat deze negatieve trend doorzet.

Bron: 
Cedris

Lees verder

UWV publiceert eerste skillsdashboard

UWV-afdeling Arbeidsmarktinformatie heeft onlangs een eerste versie van een skillsdashboard gepubliceerd. Het skillsdashboard geeft inzicht in de taken en soft skills van een aantal kansrijke beroepen, kansrijkere overstapberoepen en een aantal kansarme beroepen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke taken en soft skills uit een minder kansrijk beroep ook overeenkomen voor de overstap naar een kansrijk beroep.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

We kampen met een inclusietekort op de arbeidsmarkt

Nederland heeft een inclusietekort - of eigenlijk een overschot aan onbenut talent. Zo’n 1 tot 2 miljoen mensen willen en kunnen op enige manier werken, maar slagen er niet in om aan duurzaam en betaald werk te komen. De Participatiewet leidt niet tot verbetering. Daarom moet worden ingezet op een arbeidsmarkttransitie.

Bron: 
Sociale vraagstukken

Lees verder

Preventie: hoe voorkom je uitval op de werkvloer door mentale klachten?

Burn-out, depressie, angst of een ander mentaal probleem: 43 procent van de Nederlanders heeft er ooit in zijn of haar leven mee te maken. Hoe ga je als werkgever of leidinggevende om met medewerkers met mentale klachten? En wat kun je bijdragen om mensen gezond aan het werk te houden? Werkgevers vinden dit over het algemeen lastig. Toch is het heel waardevol en ook nog eens kostenbesparend als een leidinggevende adequaat omgaat met deze situaties.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Succesfactoren bij de uitvoering van de Banenafspraak

De komende maanden staan niet langer individuele sectoren in de uitvoering van de Banenafspraak centraal. Dit najaar gaan we dieper in op de doorslaggevende factoren in het welslagen van de afspraak.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Innovatie van werkvoorzieningen

Demissionair staatsecretaris Dennis Wiersma van SZW heeft voor de Kamer uiteengezet wat zijn ministerie doet om de werkvloer inclusiever te maken. 

Het kabinet wil werkgevers en werknemers ondersteunen met voorzieningen bij het vormgeven van werkplekken waar inclusiviteit, meer dan nu, de norm is. Innovatie van werkvoorzieningen is volgens staatssecretaris Wiersma belangrijk omdat technologische ontwikkeling een inclusieve arbeidsmarkt sneller dichterbij kan brengen.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Pagina's