Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten geactualiseerd

Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten is geactualiseerd. In het Kennisdocument staat alle relevante informatie over de banenafspraak en geeft antwoord op veelgestelde vragen. Deze versie vervangt de versie van voorjaar 2020. De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met actuele beleidsontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving. In een aantal gevallen wordt gewezen op voorgenomen wet- en regelgeving.

Bron: 
https://www.samenvoordeklant.nl/

Lees verder

UWV: 60.525 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 60.525 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 zijn er in het eerste kwartaal van 2021 6.205 minder banen. Dat is een afname van 4,4 procent. Het aantal werkzame personen daalt in het eerste kwartaal van 2021 met 1.668 personen. In de voorgaande jaarovergang nam het aantal banen ook af.

Bron: 
www.uwv.nl

Lees verder

Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal

Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures (met 82 duizend). 

Bron: 
www.cbs.nl

Lees verder

Beantwoording Kamervragen over grote tekorten voor Participatiewet bij gemeenten

Staatssecretaris Wiersma (SZW) beantwoordt Kamervragen over 'grote tekorten voor de Participatiewet bij gemeenten'. De vragen zijn gesteld door Kamerlid Van Kent (SP).

Bron: 
www.rijksoverheid.nl

Lees verder

Succesvolle inclusieve samenwerking Zuyderland en Team Inclusief!

Als onderdeel van Team Inclusief heeft CIAO ondersteund bij het anders organiseren van werk op de afdeling Medische Beeldvorming van Zuyderland MC. Zo is er ruimte ontstaan voor ondersteunende medewerkers en kunnen professionals op hun kerntaken worden ingezet. Zo blijven zowel nieuwe als zittende medewerkers duurzaam inzetbaar. 
Voor meer informatie over het project en Team Inclusief:

Bron: 
CIAO

Lees verder

De effecten van werk op geestelijke gezondheid en criminele activiteit voor mensen met een arbeidsbeperking

In dit paper onderzoeken het CPB en het SCP of betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking tot positieve effecten op andere leefgebieden leidt. We vinden dat het hebben van een baan de kans op het gebruik van geestelijke gezondheidszorg (ggz) vermindert met 7 procentpunt, de kans op het gebruik van Wmo-ondersteuning met 8 procentpunt en de kans op crimineel gedrag met 3 procentpunt. Hiervan profiteren zowel de mensen die aan een baan komen als de maatschappij als geheel.

Bron: 
CPB

Lees verder

Werkloosheid in juni onder 300.000

In juni 2021 waren 297 duizend mensen werkloos. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. De laatste keer dat er minder dan 300 duizend werklozen waren, was in maart 2020 bij het begin van de coronacrisis. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10 duizend per maand. Het aantal werkenden nam in dezelfde periode toe met 21 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind juni ruim 238 duizend lopende WW-uitkeringen, minder dan net voor het begin van de coronacrisis.

Bron: 
CBS

Lees verder

Doorontwikkeling arbeidsmarktdashboards

Er heeft op vrijdag 16 juli 2021 een release plaatsgevonden in het arbeidsmarktinformatieportaal op werk.nl. Met deze release zijn er enkele verbeteringen in de negen beschikbare arbeidsmarktdashboards gerealiseerd. In de tweede helft van 2021 worden de dashboards weer verder doorontwikkeld. Wensen ten aanzien van de dashboards blijven daarom welkom.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Inspiratie voor een inclusieve arbeidsmarkt van de toekomst

Mensen met een beperking snakken naar meer bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt die veel beter toegankelijk voor hen is. Dit bleek tijdens drie ‘Stip op de horizon’-bijeenkomsten die de afgelopen anderhalf jaar hebben plaatsgevonden. In de bijeenkomsten vertelden mensen met een beperking vanuit hun eigen ervaring wat er nodig is om een echt inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

Bron: 
Ieder(in)

Lees verder

Aantal banen Banenafspraak net niet gehaald tijdens coronajaar

Het afgesproken aantal banen van de Banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking is voor het eerst niet gehaald. Dat heeft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
Van de 67.500 banen die er eind 2020 hadden moeten zijn, hebben werkgevers er 66.097 gerealiseerd.

Bron: 
Rijksoverheid

Lees verder

Pagina's