Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Basis arbeidsmarkt vraagt investeringsplan

De VNG wil met het rijk en overige partners aan de slag om meer te investeren in de basis van de arbeidsmarkt: het activeren van mensen in plaats van het verstrekken van uitkeringen. Bureau Berenschot deed onderzoek naar de benodigde financiën om de Participatiewet adequaat te kunnen uitvoeren.

Bron: 
VNG

Lees verder

Talkshow met Tweede Kamerleden: ‘Gauw verder met breed offensief’

Tweede Kamerleden van VVD en CDA die nieuw op het ‘dossier’ van de Banenafspraak zitten, zien alle reden om het controversieel verklaarde breed offensief onder de nieuwe regering zo gauw mogelijk weer op te pakken. Dat bleek tijdens de digitale talkshow, die de projecten ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’ op 30 juni organiseerden met voor de Banenafspraak relatief nieuwe Tweede Kamerleden.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Regelgekte: in het doolhof van de regels is een baan vér zoek

We hebben een doolhof aan regels en wetgeving in het sociaal domein gecreëerd in Nederland. Het is zo complex geworden dat bijna niemand het overzicht nog heeft. Wet- en regelgeving is zo ingewikkeld geworden doordat alles in elkaar grijpt: zorg, jeugd, wonen, uitkeringen en werk. Als je in het ene systeem iets wijzigt, heeft dat consequenties voor een ander systeem. In deze editie van Sterk door Werk wordt deze regelgekte vanuit verschillende invalshoeken tegen het licht gehouden.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Nieuwe beroepen op de lijst kansrijke beroepen

Aan de lijst met kansrijke beroepen van UWV zijn per 29 juni nieuwe kansrijke beroepen toegevoegd. Deze beroepen bieden in deze tijd voldoende tot goede kansen op werk. Vaak gaat het om beroepen die voor de coronacrisis ook al goede kansen boden op werk. Nu de economie steeds meer opengaat groeit ook de vraag naar personeel in deze beroepen weer. Daarmee is er ook weer steeds vaker sprake van moeilijk vervulbare vacatures.

Bron: 
UWV

Lees verder

VNG en UWV: zeven bouwstenen voor betere arbeidsmarktondersteuning

Voor het eerst doen UWV en gemeenten gezamenlijk een oproep aan het nieuwe kabinet middels een brief aan de informateur. UWV en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben een gezamenlijke publieke verantwoordelijkheid voor inwoners die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt terecht zijn gekomen. UWV en gemeenten breiden die verantwoordelijkheid graag uit naar mensen die hun baan dreigen te verliezen, om zo bij te dragen aan het voorkomen van werkloosheid en een beroep op publieke uitkeringsgelden.

Bron: 
UWV

Lees verder

Bijeenkomst 'Inclusief ondernemen gemakkelijk maken'

Een verhuizing, een nieuwe naam en nieuwe website! Dat is reden voor een feestje van het Schakelpunt Landelijke Werkgevers (nog heel even de huidige naam). Daarom nodigen wij u graag uit om dit samen met ons te vieren op donderdag 15 juli van 10.00 tot 11.30 uur.
Het thema van de (online) bijeenkomst is 'Inclusief ondernemen gemakkelijk maken'.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Kamerbrief monitoring Participatiewet

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond de uitvoering van de Participatiewet. Enkele bijlagen bieden bovendien verdieping. 

Bron: 
Rijksoverheid

Lees verder

Werkloosheid daalt naar 3,3 procent in mei

In mei 2021 waren 309 duizend mensen werkloos. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10 duizend per maand. Het aantal werkenden nam gemiddeld over de afgelopen drie maanden af met 4 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei bijna 250 duizend lopende WW-uitkeringen.

Bron: 
CBS

Lees verder

UWV: Herstel van de arbeidsmarkt in de loop van 2021 en 2022

UWV verwacht dat de arbeidsmarkt zich in de loop van 2021 en 2022 gaat herstellen van de coronacrisis. In 2021 zal het aantal gewerkte uren toenemen met 2%. Het herstel van het aantal banen is naar verwachting in 2022 zichtbaar met een groei van 1,3%. In sommige sectoren vindt in 2021 al een groei van het aantal banen plaats. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2021 – 2022, waarin een grote mate van onzekerheid zit vanwege de coronacrisis.

Bron: 
UWV

Lees verder

Nieuw convenant met meer kansen op werk

Stilletjes gaan we over van het convenant 'Samenwerken aan wat werkt! 2018-2021' naar het nieuwe convenant 'Sterk door Werk 2021-2024'. Tijdens het congres op 4 november zullen we hier officieel bij stilstaan, maar met het nieuws dat het kabinet 18 miljoen uittrekt om de baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten, maakt het nieuwe convenant al een vliegende start. Coördinator Miranda van Soest legt in deze editie uit wat het convenant de komende jaren te doen staat. Ook is er aandacht voor een nieuw toegetreden partner tot het convenant: Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Pagina's