Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Mensen met beperking aannemen wordt eenvoudiger

Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken (SZW) past hiervoor de Wet banenafspraak aan. "Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt", aldus Van Ark. Met deze aanpassingen wil zij het doel van deze wet realiseren, namelijk 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026.

Bron: 
MKB Nederland

Lees verder

31 Wajongers aan het werk door UWV en John Williams

Nieuwsbericht | 05-07-2019 | 17:16Steeds meer geïnteresseerden melden zich aan voor het unieke project van UWV en John Williams, waarbij werkzoekenden in contact worden gebracht met vakantieparken vanwege het tekort aan schoonmaakpersoneel. Op 18 maart vertrokken 13 deelnemers in een bus naar Zeeland voor hun eerste werkdag. Inmiddels staat de teller op 31 deelnemers.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Kamerbrief positie sw-bedrijven

Kamerbrief positie sw-bedrijven
Kamerbrief positie sw-bedrijven
Kamerbrief positie sw-bedrijven

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede op verzoek en op initiatief van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de zorgen die worden geuit over de positie van de sociale werkbedrijven. Met deze brief wil ik voldoen aan het verzoek van uw Kamer op initiatief van het lid Gijs van Dijk (PvdA) zoals gedaan in het ordedebat van 22 mei 2019, waarin zorgen worden geuit over de positie van de sociale werkbedrijven.

Bron: 
Sociaalweb

Lees verder

Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan04-07-2019Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realisere...

Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan04-07-2019Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realisere...
Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan04-07-2019Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realisere...
Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan04-07-2019Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realisere...

Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, past hiervoor de Wet banenafspraak aan. Van Ark: "Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt." Met deze aanpassingen wil zij het doel van deze wet realiseren, namelijk: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026.

Bron: 
Sociaalweb

Lees verder

Duurzaam inzetbaar maken en houden vraagt om creativiteit

CIAO introduceert Inclusief Herontwerp van Werk 2.0. en is hiermee niet alleen gericht op inclusie van mensen uit de doelgroep Banenafspraak, maar ook op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.

Bron: 
Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Lees verder

Caught somewhere in time: Het conceptualiseren, meten en voorspellen van duurzame inzetbaarheid

Op 27 juni 2019 heeft Bram Fleuren zijn proefschrift over duurzame inzetbaarheid verdedigd. De centrale vraagstelling binnen het proefschrift is welke factoren de duurzame inzetbaarheid van werkenden in de zorg bepalen. De definitie die wordt geformuleerd, positioneert duurzame inzetbaarheid als het vermogen van mensen om te functioneren op het werk en binnen de arbeidsmarkt op lange termijn.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Jacco Vonhof gaat voor duurzame inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad

Jacco Vonhof gaat voor duurzame inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad
Jacco Vonhof gaat voor duurzame inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad
Jacco Vonhof gaat voor duurzame inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, nam maandag 24 juni jl. deel aan een rondetafeldiscussie over de Banenafspraak. Deze afspraak tussen overheid en werkgevers draait om het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: 
VNO-NCW Midden

Lees verder

'Perspectief op Werk'-plan in de startblokken

2 miljoen euro om huidige kansen op arbeidsmarkt snel te benutten Op 28 juni hebben LWV-kringvoorzitter Frank Nelissen en wethouder Alexander Vervoort namens de arbeidsmarktregio Noord-Limburg hun handtekening gezet onder de aanvraag 'Perspectief op Werk'. Met deze bijdrage van het Rijk willen partijen de komende twee jaar ten minste 350 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk met een vorm van ondersteuning.

Bron: 
LWV

Lees verder

Persoonlijke dienstverlening en scholing is succesvol

Het aanbieden van persoonlijke dienstverlening, maatwerk en scholing om mensen aan het werk te helpen is succesvol. Dat zei Prof. Dr. Pierre Koning, hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid, op een bijeenkomst georganiseerd door de SER en Stichting van de Arbeid. De VCP pleit al jaren voor zo´n aanpak. Dienstverlening Volgens Pierre Koning waren er in het verleden weinig aanwijzingen dat scholing effectief was. Dit beeld is aanzienlijk verbeterd, vooral voor de lange termijn.

Bron: 
Vakcentrale voor Professionals

Lees verder

Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd

Nieuwsbericht | 26-06-2019 | 15:37Mensen met een arbeidsbeperking moeten meer perspectief op werk krijgen. Het is belangrijk voor werkgevers die behoefte hebben aan goed personeel én voor mensen met een beperking, want werk biedt bestaanszekerheid en persoonlijke ontwikkeling. De laatste jaren krijgen steeds meer mensen uit deze doelgroep een plek bij een reguliere werkgever.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Pagina's