Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vernieuwd

Het ministerie van SZW actualiseerde het Kennisdocument dat al een aantal jaren wordt gebruikt als het meest uitgebreide vraag- en antwoorddocument bij de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Er zijn enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Zoals gebruikelijk geeft het document eerst de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling aan en vervolgens worden veelgestelde vragen beantwoord.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Paul Blokhuis en Tamara van Ark over mentale gezondheid, werk en corona

Sterk door Werk is een platform voor iedereen die te maken heeft met toeleiding en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sterk door Werk is een initiatief van het convenant Samen werken aan wat werkt!. In hun meest recente Verhalen editie komen onder meer staatssecretarissen Paul Blokhuis en Tamara van Ark aan het woord over mentale gezondheid, werk en corona. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

UWV: 61792 banen van banenafspraak gerealiseerd

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2020 in totaal 61.792 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 51.062 banen via een regulier dienstverband en 10.730 banen via een uitzendcontract of detachering. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Eerste Kamer stemt in met harmonisatie Wajong

De Eerste Kamer aanvaardde dinsdag wetsvoorstel Verdere activering jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes. De fracties van VVD, FVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor, de fracties van GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF stemden tegen.

Bron: 
Eerste Kamer

Lees verder

Week van de Praktijk (25-28 mei)

Van 25 - 28 mei organiseert de Programmaraad de Week van de Praktijk. Dagelijks worden er vier digitale sessies aangeboden met thema’s als werkzoekendendienstverlening, werkgeversdienstverlening, samenwerking in de keten en tussen domeinen, gegevensuitwisseling en samenwerking in coronatijd. De Week van de Praktijk heeft net als de Praktijkdagen als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Bekijk het volledige programma en schrijf je in!

Bron: 
Redactie

Lees verder

Employability: Iedereen wil het, maar wat betekent het?

Employability: Iedereen wil het, maar wat betekent het?
Employability: Iedereen wil het, maar wat betekent het?
Employability: Iedereen wil het, maar wat betekent het?

In een notendop betekent employability dat werknemers breder inzetbaar zijn en blijven. Zodat ze ook in de (nabije) toekomst werk kunnen doen dat er toe doet, voor henzelf, voor de werkgever en voor de maatschappij. Maar dat gaat allerminst vanzelf.Mensen die duurzaam inzetbaar zijn, doen werk dat bij hen past, voelen zich er verbonden mee, werken samen en netwerken. Ze hebben geen moeite met veranderingen in hun werk en op de arbeidsmarkt en passen zich gemakkelijk aan.

Bron: 
PW

Lees verder

Op weg naar meer duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Op weg naar meer duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking
Op weg naar meer duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking
Op weg naar meer duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking

'In het Nederlandse beleid voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking is nog weinig aandacht geweest voor de rol van de werkgevers,' zegt onderzoeker Rik van Berkel. 'Terwijl het de werkgevers zijn die deze mensen aan moeten nemen. En naarmate de groep mensen om wie het gaat een steeds grotere arbeidsbeperking heeft, wordt de rol van die werkgevers ook steeds groter.

Bron: 
Universiteit Utrecht

Lees verder

Betere bijstand door meer eigen regie, positieve aandacht en extra beloning

Betere bijstand door meer eigen regie, positieve aandacht en extra beloning
Betere bijstand door meer eigen regie, positieve aandacht en extra beloning
Betere bijstand door meer eigen regie, positieve aandacht en extra beloning

Het onderzoek is uitgevoerd als een veldexperiment (oftewel randomised controlled trial). Dat betekent dat deelnemers willekeurig werden ingedeeld in verschillende onderzoeksgroepen, waarvan één groep (de zogeheten controlegroep) de reguliere aanpak in de bijstand heeft gekregen. Dankzij de willekeurige indeling zijn de groepen met elkaar vergelijkbaar en kunnen effecten die optreden worden toegeschreven aan de andere behandeling.

Bron: 
Universiteit Utrecht

Lees verder

UWV Monitor: Steeds meer Participatiewetters aan het werk

Eind 2018 was 46% van de Participatiewetters in het doelgroepregister aan het werk. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het begin in 2015. Een positieve ontwikkeling, al moet hierbij wel worden opgemerkt deze voor een deel wordt veroorzaakt door de veranderingen in de samenstelling van de groep. Dit blijkt uit de UWV Monitor Arbeidsparticipatie, die in april is verschenen. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Onderzoek naar inclusieve technologie

Het AKC is lid van de begeleidingscommissie van een onderzoek naar inclusieve technologie. Onderzocht wordt welke technologie de arbeidsmarktpositie van mensen met een psychosociale arbeidsbeperking kan versterken. TNO verricht dit onderzoek met subsidie van het Instituut GAK en is gericht op het aan het werk komen en duurzaam aan het werk blijven van mensen met een psychosociale arbeidsbeperking.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Pagina's