Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Keuze te over bij kick-off kennisplatform passend werk

Op 14 mei 2019 is de eerste bijeenkomst van het nieuwe kennisplatform passend werk. Verschillende sprekers delen hun ervaringen en do’s en don’ts op het gebied van het creëren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kennisplatform wordt georganiseerd door SBCM, Cedris en Locus. Kom jij ook?

Bron: 
Redactie

Lees verder

Van welke regelingen kunnen de werkgevers gebruik maken, als zij een werknemer met een indicatie banenafspraak in dienst willen nemen?

Van welke regelingen kunnen de werkgevers gebruik maken, als zij een werknemer met een indicatie banenafspraak in dienst willen nemen?
Van welke regelingen kunnen de werkgevers gebruik maken, als zij een werknemer met een indicatie banenafspraak in dienst willen nemen?
Van welke regelingen kunnen de werkgevers gebruik maken, als zij een werknemer met een indicatie banenafspraak in dienst willen nemen?

Vandaag gesprek gevoerd met werkgever, die een stagiaire na een jaar stage, een contract wil aanbieden. Deze jongen is serieus, gemotiveerd, correcte omgangsvormen en houdt zich prima aan de afspraken. Hij heeft op eigen kracht laten zien, dat hij bij een reguliere werkgever aan de slag kan.<br /> Na dit gesprek stuur ik een mail met de regelingen/afspraken die er zijn. Ik deel deze graag met mijn netwerk:

Bron: 
Redactie

Lees verder

Participatiewet en Binnenwerk bij Staatsbosbeheer

Participatiewet en Binnenwerk bij Staatsbosbeheer
Participatiewet en Binnenwerk bij Staatsbosbeheer
Participatiewet en Binnenwerk bij Staatsbosbeheer

Nieuwsbericht | 19-04-2019 | 09:00Dinsdag 16 april bracht staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek aan Stadslandgoed de Kemphaan in Almere. Daar heeft zij met eigen ogen gezien hoe je samen werk kunt maken van de participatiewet. De wet wordt in de bossen en de houtzagerij van Staatsbosbeheer praktisch in de praktijk gebracht door samenwerking van verschillende overheden.

Bron: 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Lees verder

Alternatieve financiering gemeenten stimuleert meer arbeidsdeelname

Als gemeenten mensen met een goede kans op werk uit de bijstand helpen, besparen zij maximaal op de uitkering en hoeven ze minimaal subsidies en begeleidingskosten in te zetten. De financieringsmethode is niet de beste prikkel voor gemeenten om alle doelgroepen uit de Participatiewet aan het werk te krijgen. Op dit moment is het aantal plaatsingen van mensen met een beperking lager dan geraamd. De subsidies en middelen blijven mogelijk onderbenut. Bovendien is de methode complex.

Bron: 
Centraal Planbureau

Lees verder

Krachtige impuls banenafspraak met akkoord

Krachtige impuls banenafspraak met akkoord
Krachtige impuls banenafspraak met akkoord
Krachtige impuls banenafspraak met akkoord

Nieuwsbericht | 17-04-2019 | 12:43Alle overheidssectoren hebben een bestuursakkoord getekend om een impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. Dat moet ertoe leiden dat er bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel laag- als hoogopgeleiden.

Bron: 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Lees verder

SZW publiceert factsheet over uitvoering Participatiewet

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met december 2018. Het behandelt ontwikkelingen op drie thema's: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Conferentie Nederland Digitaal

In de week van 18 tot en met donderdag 21 maart 2019 vond de eerste Conferentie Nederland Digitaal plaats in Theater Gooiland in Hilversum. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselden kennis uit en sloegen de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen. Oorspronkelijk van: Redactie

Bron: 
Redactie

Lees verder

Conferentie Nederland Digitaal

In de week van 18 tot en met donderdag 21 maart 2019 vond de eerste Conferentie Nederland Digitaal plaats in Theater Gooiland in Hilversum. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselden kennis uit en sloegen de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen. Vanuit CIAO is door Herco Fonteijn van de Universiteit Maastricht een bijdrage geleverd vanuit wetenschappelijk oogpunt.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Op naar de 100000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking

De portal 'Op naar de 100.000 banen' wijst bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen de weg naar alle relevante informatie én naar de vele organisaties die kunnen adviseren en begeleiden. En de portal bevat tal van inspirerende voorbeelden in verschillende sectoren.

Bron: 
Expertisecentrum handicap + studie

Lees verder

Nieuw project Baanbrekers ondersteunt schoolbesturen met banenafspraak

Voor schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en op zoek zijn naar een manier om daarmee te beginnen, gaat het project Baanbrekers van start. De VO-raad en PO-Raad spannen zich met het nieuwe project Baanbrekers in om individuele schoolbesturen extra te ondersteunen bij het realiseren van de banenafspraak.

Bron: 
VO-Raad

Lees verder

Pagina's