Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Praktijkleren met praktijkverklaring: evaluatie van de pilots

Praktijkleren met praktijkverklaring is een laagdrempelige vorm van vakgerichte scholing. Deelnemers leren in de praktijk bij een leerbedrijf werkprocessen te beheersen en kunnen daarmee een praktijkverklaring verwerven. 
In opdracht van het Nationaal Regieorgaan (NRO) heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de pilots praktijkleren met praktijkverklaring. Het onderzoek had tot doel om het verloop van de pilots te beschrijven en analyseren en om het effect van het praktijkleren op de loopbanen van deelnemers vast te stellen.

Bron: 
KBA Nijmegen

Lees verder

Cijfers en trends, februari 2021

UWV heeft de cijfers en trends van februari 2021 gepubliceerd. Deze publicatie bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.

Bron: 
UWV

Lees verder

Voorjaar vol kennisbijeenkomsten voor professionals

De komende periode tot en met de zomer heeft het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid een gevarieerd aanbod van kennisbijeenkomsten voor je in petto. Wat dacht je van een bijeenkomst over schuldenproblematiek? Of over uniforme loonwaardebepaling? Voor iedere professional heeft het Kenniscentrum een mooi en divers aanbod.

Bron: 
Inclusief werkt

Lees verder

Nu ook handvatten voor inrichten toezichtstaken Participatiewet online

De wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals werk & inkomen en zorg en ondersteuning, ligt bij de gemeenten. De visual ‘Samenhang toezichtstaken sociaal domein’ geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.

Bron: 
Toezicht Sociaal domein

Lees verder

Lokaal en integraal werken aan participatie

De Hogeschool Utrecht en Movisie hebben onlangs het rapport 'Lokaal en integraal werken' gepubliceerd. In dit rapport wordt onderzocht wat integraal werken op het snijvlak van zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt en wanneer dit succesvol is.
Het doel van dit project was het vergroten en bundelen van kennis over effectieve werkwijzen om met verschillende professionals de meervoudige problematiek van cliënten te adresseren en adequate dienstverlening te bieden. Dit is bereikt door het uitvoeren van een ontwerpgericht onderzoek om effectieve werkwijzen te ontwikkelen en te testen. 

Bron: 
Movisie

Lees verder

Diversiteit bevorderen op de werkvloer: 'Inclusiviteit loont'

Werkgeversorganisatie VNO-NCW lanceerde dit voorjaar samen met MKB-Nederland haar nieuwe koers: ‘Ondernemen in Brede Welvaart’.
‘We willen bouwen aan een duurzamer en inclusiever en welvarend Nederland. Aan een samenleving met gelijke kansen op werk. Het bedrijfsleven wil meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken’, zei voorzitter Ingrid Thijssen. Hoe dat vertaald kan worden naar de werkvloer, vertelt Guusje Dolsma, directeur beleid bij VNO-NCW in antwoord op zeven vragen die KIS haar stelde.

Bron: 
KIS

Lees verder

Coronasituatie vraagt om meer inzicht in arbeidsmarkt

Ook tijdens de coronacrisis ontstaan er vacatures die werkgevers moeilijk kunnen vervullen. In 2020 was één op de drie ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Dit blijkt uit een werkgeversonderzoek van UWV naar de verwachtingen voor dit jaar. Deze publicatie verschijnt op een vernieuwde website waarmee UWV de arbeidsmarkt inzichtelijk maakt. Het is nu gemakkelijker om de werkgelegenheid per regio te bekijken. Ook geeft UWV inzicht in de ontwikkeling in sectoren en in welke beroepen er de beste kansen zijn op werk.

Bron: 
UWV

Lees verder

Acceptatie op de werkvloer: nieuwe publicatie

De arbeidsmarkt is volop in ontwikkeling. Organisaties moeten wel mee veranderen om de nieuwe omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Diversiteit en diversiteitsbeleid op de werkvloer worden steeds belangrijker, maar meer diversiteit op de werkvloer kan ook leiden tot een veranderende dynamiek.
Om deze veranderingen beter te begrijpen, is er vanuit CIAO onderzoek gedaan naar een meetinstrument, bestaand uit elf vragen, om de ervaren acceptatie op de werkvloer te meten. Het gaat hierbij om diversiteit op het gebied van fysieke en/of mentale beperkingen die van invloed (kunnen) zijn op het arbeidsproces.

Bron: 
CIAO

Lees verder

Werken naast de bijstand: een springplank naar financiële zelfstandigheid

Als bijstandontvangers gaan werken naast hun uitkering, vergroot dat hun kans om duurzaam financieel zelfstandig te worden. Vooral uitzendwerk is een goede springplank. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de studie From social assistance to self-sufficiency, die onderzoekers van de Universiteit Utrecht onlangs publiceerden in het wetenschappelijk tijdschrift European Sociological Review.

Bron: 
Universiteit Utrecht

Lees verder

Invoering Breed Offensief zeker half jaar vertraagd

Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft het parlement op de hoogte gebracht van het aangepaste tijdpad van het Breed Offensief bij de banenafspraak.
Het wetsvoorstel ligt al geruime tijd gereed voor plenaire behandeling. Nadat het kabinet-Rutte III in januari demissionair werd, heeft de Kamer het wetsvoorstel niet-controversieel verklaard en de wetsbehandeling tot nader order uitgesteld. De beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021 is hierdoor niet haalbaar.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Pagina's