Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


November 2021: Maand van de 1000 Voorbeelden

De hele maand november worden inclusieve werkgevers in het zonnetje gezet. Dat gebeurt tijdens de ‘Maand van de 1000 voorbeelden’.
De looptijd van de banenafspraak is halverwege. Ondanks alle uitdagingen blijven veel werkgevers zich inzetten om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen én te houden. De ambassadeurs van de banenafspraak willen hen weer in het zonnetje zetten.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Praktijkdag Programmaraad, 11 november 2021

Op donderdag 11 november 2021 vindt in Nieuwegein de Praktijkdag van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt plaats. Tijdens deze dag, bedoeld voor medewerkers van onder meer gemeenten, SW-bedrijven en UWV, is het mogelijk om gedurende vier tijdvakken workshops te volgen rond thema's als werkgevers- en werkzoekendendienstverlening, de regionale mobiliteitsteams, praktijkleren in het mbo en publiek-private samenwerking.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Onvoldoende aandacht voor behoud van werk

Onderzoek onder ruim 100 organisaties uit de private en publieke sector in Nederland laat zien dat bedrijven zich in hun diversiteitsbeleid voornamelijk richten op het vergroten van de instroom van personeel uit ondervertegenwoordigde groepen. Ze hebben weinig aandacht voor de door- en uitstroom van deze medewerkers.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Succesfactoren bij de uitvoering van de Banenafspraak (deel 2)

Dit najaar gaat 'Op naar de 25.000' dieper in op de doorslaggevende factoren in het welslagen van de Banenafspraak. Wat bepaalt concreet succes?
Deze maand: is er een gemotiveerde teammanager en is het team ook overtuigd? Plus: is het werk zinvol voor de kandidaat en voor de organisatie?

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Banenafspraak in begroting SZW voor komend jaar

Het kabinet wil bij het maken van beleid beter aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de mensen om wie het gaat. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in hun begroting die aan de Tweede Kamer is overhandigd.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Livestream Opening Week van de Toegankelijkheid: zo maken wij Nederland meer toegankelijk

Op maandagmiddag 4 oktober opent Ieder(in) vanaf 12.00 uur officieel de Week van de Toegankelijkheid 2021. In een gevarieerd programma van ruim een uur laten landelijke en lokale organisaties die zelf meedoen aan de Week ons zien wat zij doen om Nederland meer toegankelijk te maken. De opening is via een livestream voor iedereen bij te wonen. Kom kijken en luisteren. Laat je informeren, en vooral ook inspireren!

Bron: 
Ieder(in)

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid voor gemeenten een must

De ambtenarenpopulatie vergrijst, er is groeiend langdurig ziekteverzuim, de vraag naar personeel neemt toe, gemeenten krijgen complexe taken erbij en door technologisering verandert het werk voor ambtenaren. Voor de gemeente wordt het duurzaam inzetbaar houden van personeel de komende jaren dan ook een must.

Bron: 
VNG

Lees verder

Tijd voor transitie met behoud van Banenafspraak

Het is hoog tijd voor een arbeidsmarkttransitie, een transitie die een inclusieve arbeidsmarkt als doel heeft. Dat is, net als bij de energie- en klimaattransitie, niet een kwestie van het even in de markt zetten van een nieuw pakket aan maatregelen.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Wat verandert er aan de no-riskpolis en loonkostensubsidie?

Het ministerie van SZW heeft in de zogeheten ‘Verzamelwet SZW 2022’ veranderingen aan de no-riskpolis en de loonkostensubsidie aangekondigd. Maar om welke veranderingen gaat het, en waarom?

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Het is nu of nooit: Investeer in de inclusieve arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt kent inmiddels meer vacatures dan werklozen, maar het aantal mensen dat met ondersteuning aan de slag is daalt. Dat laatste blijkt uit een analyse die Cedris heeft gemaakt van de ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt. Deze analyse is gebaseerd op cijfers van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de banenafspraak en beschut werk die onlangs zijn gepubliceerd. Het totaal aantal mensen dat binnen deze regelingen werkzaam was daalde in 2020 met 4.418. Op basis van de cijfers over het eerste kwartaal van 2021 lijkt het erop dat deze negatieve trend doorzet.

Bron: 
Cedris

Lees verder

Pagina's