Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Met een beperking is een baan vinden nu nog moeilijker

Arbeidsbeperking Corona treft mensen met een handicap of chronische ziekte onevenredig hard. Zij vinden moeilijk werk en verliezen het eerder. Toen Harry Haddering (48) een half jaar geleden een banenbeurs bezocht, werd hij zowat van de ene naar de andere kraam getrokken. Vooral overheidsinstellingen wilden hem maar wát graag in dienst. Dat kwam mede doordat zij de Participatiewet wilden naleven, meent Haddering. Volgens de in 2015 ingevoerde wet moet de rijksoverheid in 2026 25.

Bron: 
NRC

Lees verder

Meer meedoen

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk, omdat hun beperking niet wordt herkend of erkend door hun omgeving. Het is namelijk niet altijd duidelijk dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat iemand niet wil, terwijl het meer een kwestie is van niet kunnen.Tijdige signalering en begeleiding op school kan deze problemen verminderen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Methode Inclusief Herontwerp van Werk vernieuwd: IHW2.0

De methode IHW2.0 kan arbeidsorganisaties helpen om innovatieve oplossingen te realiseren voor problemen rond bezetting en inzetbaarheid van personeel. Vanuit het perspectief van de sociale zekerheid is IHW2.0 een systeem-aanpak voor integratie, re-integratie en preventie.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Kansrijke en minder kansrijke beroepen

UWV maakt ieder jaar een overzicht van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. Daarmee wordt zichtbaar welke beroepen goede kansen bieden op werk en waar het zinvol is te investeren in scholing van bijvoorbeeld werkzoekenden. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Deze notitie geeft een eerste inventarisatie.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Welke ondersteuning wilt u in 2021 van de Programmaraad?

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt wil medewerkers van gemeenten, regionale werkbedrijven, SW-bedrijven en UWV in de arbeidsmarktregio’s zo goed mogelijk ondersteunen bij het vormgeven van de regionale samenwerking. Via de jaarlijkse behoeftepeiling wil zij inzicht krijgen in de wensen en verwachtingen bij het ondersteuningsaanbod.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Extra Steun voor Banenafspraak

Er komt een tijdelijke impuls om mensen uit de banenafspraak betrokken te houden bij de arbeidsmarkt. Dat is een van de sociale maatregelen uit het steun- en herstelplan dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief is ondertekend door een groot aantal bewindslieden: minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer, minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout en minister Hoekstra en staatssecretaris Vijlbrief.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Webinar: "De inclusieve arbeidsorganisatie"

De arbeidsmarkt is continue in beweging en dat betekent ook dat de rol en focus van arbeidsdeskundigen verschuift. De hamvraag is of het van belang is deze veranderingen te begrijpen om te kunnen bepalen hoe arbeidsdeskundigen adequaat in kunnen spelen op deze veranderingen? In deze webinar gaan we in op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, en de mogelijke meerwaarde die inclusief organiseren daarbij kan hebben.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Langdurige effecten van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt

Door de coronacrisis wordt de Nederlandse economie op de korte termijn flink geraakt. Deze schade zal op de langere termijn slechts gedeeltelijk herstellen, zelfs in het geval dat het virus binnenkort helemaal onder controle is. Dit staat in de publicaties ‘Blijvende economische schade van de coronacrisis’ en ‘Langdurige effecten van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt’ die het Centraal Planbureau (CPB) zojuist heeft gepubliceerd.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Handreiking Mensen met een beperking aan de slag! bij werkgeversdienstverlening nu ook online

De arbeidsmarktregio’s spannen zich in om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Essentieel voor het succes is een goede werkgeversdienstverlening. De handreiking die ontwikkeld is geeft een mooi inzicht in wat hierbij komt kijken. Ze is bedoeld voor iedereen die bij de dienstverlening aan werkgevers betrokken is. De Programmaraad wil hiermee ondersteunen dat mensen met een grotere of kleinere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk worden geholpen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Post-corona crises staan voor de deur: nieuw platform biedt oplossing

'Niemand weet hoe lang de coronacrisis nog duurt. Wel weten we dat het virus 2 nieuwe noodsituaties zal veroorzaken. De arbeidsmarkt krijgt flinke klappen'. Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group, 'sluit niet uit dat we rekening moeten houden met meer dan een miljoen werklozen eind 2021. Ook gaat de mentale gezondheid van Nederlanders achteruit: uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders angstgevoelens, een depressie of slaapproblemen kent.'

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's