Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


De basisbaan is een noodgreep, het gaat om echte banen

De 'basisbaan' als alternatief voor de bijstandsuitkering is populair. Onlangs deed het Platform van de Toekomst een duit in het zakje. Maar Anja Eleveld bepleit een rechtvaardiger alternatief, waarbij de basisbaan uiteindelijk moet helpen om echte banen te creëren. In het op 30 juni 2020 verschenen rapport van Het Platform de Toekomst van Arbeid wordt de basisbaan aangedragen als één van de 'bouwstenen van een regeerakkoord'. De idee van de basisbaan circuleert al langer (zie o.a.

Bron: 
Sociale Vraagstukken

Lees verder

Kabinet: aparte juridische erkenning en actieve ondersteuning voor maatschappelijk ondernemerschap

Nieuwsbericht | 10-07-2020 | 16:00Ondernemers en organisaties die maatschappelijke vraagstukken voor onder meer energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid aanpakken, krijgen juridische (h)erkenning én actieve begeleiding vanuit het kabinet bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering.

Bron: 
Ministerie van EZ

Lees verder

Werk is voor iedereen

Werk is essentieel voor mensen. Het heeft in de regel een positieve invloed op welzijn en gezondheid. Toch vallen er veel mensen buiten de boot, terwijl tegelijkertijd veel vacatures niet ingevuld kunnen worden. Het is daarom van belang dat organisaties interne processen zo inrichten dat die blijven aansluiten op de externe arbeidsmarkt, die steeds in beweging is. In samenwerking met Lagerweij biedt CIAO een aanpak om werkprocessen te analyseren en te herontwerpen in functies en rollen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Wettelijke plicht voor gelijke kansen bij werving en selectie

Bedrijven krijgen straks de wettelijke verplichting om beleid te voeren, gericht op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Grote bedrijven moeten dit schriftelijk doen, kleine bedrijven lichten hun werkwijze in eerste instantie mondeling toe. Zij kunnen in tweede instantie de verplichting krijgen hun beleid op schrift te stellen. De norm voor gelijke kansen geldt voor alle organisaties.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Vanaf begin augustus ontwikkeladviezen voor iedereen

Nieuwsbericht | 02-07-2020 | 18:35Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn.  Het tweede noodpakket banen en economie, dat doorloopt tot eind september, is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Resultaten Banenafspraak 2019

Nieuwsbericht | 02-07-2020 | 10:13Werkgevers hebben samen in 2019 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Dat is 6.615 meer dan afgesproken. Dit blijkt uit de resultaten van de banenafspraak die staatssecretaris Van Ark (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dat werkgevers ruim hebben voldaan aan de doelstelling van de banenafspraak is vooral te danken aan de inzet van werkgevers in het bedrijfsleven. Zij waren goed voor 51.

Bron: 
Ministerie van Sociale Zaken

Lees verder

Kamerbrief resultaten Wet banenafspraak 2019

Dit is een kamerstuk van de Rijksoverheid. Staatssecretaris van Ark informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de banenafspraak tot en met eind 2019. De banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

VNG: Voorstel uitwerken Cao voor onderkant arbeidsmarkt akkoord

De leden van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben zich positief uitgesproken over het voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt in een Cao uit te werken. Een voorwaarde is financiering vanuit het Rijk.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Toelichting wijziging Besluit SUWI

Onlangs is het Besluit SUWI gewijzigd. De wijziging is gericht op het versterken van de samenwerking en werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s om meer mensen aan het werk te helpen en te houden door een sterkere samenwerking tussen gemeenten en UWV. Elk Werkgeversservicepunt zal straks hetzelfde basispakket aan diensten aanbieden, zodat werkgevers weten waarvoor zij hier terecht kunnen. Dit komt onder meer inclusief werkgeversschap ten goede. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Brede Maatschappelijke Heroverwegingen: Ongekend Talent

In april heeft het Ministerie van Financiën zestien rapporten gepubliceerd om mogelijke beleidsopties en hervormingen in kaart te brengen. Een van deze rapporten is Ongekend Talent, waarin het benutten van talent op de arbeidsmarkt centraal staat. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's