Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Arbeidsmarkt in vierde kwartaal 2021 nog krapper

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 verder toegenomen, het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (met 16 duizend) en een verdere daling van het aantal werklozen (met 29 duizend). Ook het aantal banen bleef groeien; er kwamen er 44 duizend bij in het vierde kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Tegenover 387 duizend vacatures stonden 370 duizend werklozen, dat komt neer op 105 vacatures per 100 werklozen. In het vorige kwartaal waren dat er nog 93 per 100.

Bron: 
CBS

Lees verder

Tweede Kamer pakt Banenafspraak weer op

De Tweede Kamer zet de uitvoering van de Banenafspraak hoog op de agenda nu de nieuwe regering is aangetreden en dit onderwerp niet langer controversieel is.
Na een hoofdlijnendebat dat over het hele terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat, praat de vaste kamercommissie voor SZW binnenkort als eerste over de Participatiewet en het Breed Offensief. Dat gebeurt op 23 februari met de nieuwe minister voor Participatie, Carola Schouten.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Handvatten om te blijven werken met psychische klachten

Wanneer je als leidinggevende ziet dat het niet goed gaat met een medewerker, is het vaak lastig om dat bespreekbaar te maken. Terwijl uit groeiende literatuur blijkt dat je als werkgever in een vroeg stadium een cruciale rol kunt spelen in het voorkomen van uitval van werknemers met (milde) psychische klachten. Maar hoe? Veel leidinggevenden en werkgevers willen wel, maar weten niet goed wat ze moeten doen om medewerkers te ondersteunen. De onlangs uitgekomen handreiking ‘Blijven werken bij psychische klachten’ van het onderzoeksproject De Mentaal Gezonde Zaak van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, biedt werkgevers en leidinggevenden een helpende hand.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Nieuwe prognoses verwacht personeelstekort zorg en welzijn tot 2031 online

Op donderdag 20 januari is de nieuwe prognose van het verwachte personeelstekort tot 2031 gepubliceerd op de dashboards en in de online tool van het Prognosemodel Zorg en Welzijn. Deze prognose vind je op www.prognosemodelzw.nl. Het verwachte tekort in 2022 bedraagt bijna 49 duizend personen in zorg en welzijn (smal). In 2031 wordt een tekort van 135 duizend werknemers verwacht.

Bron: 
AZWinfo

Lees verder

Banenafspraak, van opbouw naar banen vasthouden

De einddatum van het ‘ingroeipad’ van de Banenafspraak voor de sector overheid en onderwijs is al op 1 januari 2024. Voor het bedrijfsleven is het 1 januari 2026.
In publicaties en zelfs in overheidsstukken werd ook wel een einddoelstelling aangehaald die in 2024 moet zijn bereikt. Dat kon dus ook 31 december 2024 zijn. De harde datum van 1 januari 2024 is bevestigd door de ministeries van BZK en SZW. Het ‘ingroeipad’ met die einddatum is recentelijk bij de projectleiders van alle overheids- en onderwijssectoren onder de aandacht gebracht.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

‘Door automatisering krijgen we een grote herverdeling van werk’

Veel werk dat nu nog verricht wordt door mensen, zal over een tijdje overbodig worden door de introductie van robots en smart technology. Hoe moet de samenleving omgaan met dit moderniseringsproces? Een interview met Emilie Rademakers, die zich bezighoudt technologische veranderingen en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt.

Bron: 
Sociale vraagstukken

Lees verder

Vaardigheden op de werkvloer vaak onbenut

Uit Australisch onderzoek blijkt dat er op de werkvloer veel sprake is van onderbenutting van vaardigheden. Veel skills van werknemers worden niet gebruikt. Werkgevers schenken vaak meer aandacht aan het verwerven van nieuwe vaardigheden dan het gebruiken van bestaande vaardigheden, en dat terwijl juist het gebruiken van aanwezige vaardigheden veel positieve effecten kan hebben.

Lees verder

Kan de Participatiewet helpen bij de problemen op de arbeidsmarkt?

De Participatiewet wordt tegenwoordig alom afgeserveerd: er is te veel administratieve rompslomp en belangrijker, het helpt mensen niet om uit hun (lage) uitkeringssituatie te komen. Kortom, mensen slagen er niet in om te kunnen participeren. Volgens Hoogleraar Arbeids- & Organisatiepsychologie Fred Zijlstra hoeft de Participatiewet echter nog niet bij het grof vuil te worden gezet.

Bron: 
Mejudice

Lees verder

UWV: 70.525 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 70.525 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 zijn er in het derde kwartaal van 2021 4.549 meer banen. Dat is een toename van 3%. Het aantal werkzame personen is in het derde kwartaal van 2021 toegenomen met 4.171 personen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Werkloosheid hoger volgens nieuwe methode, maar nog steeds historisch laag

Vanaf vandaag publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode. Met de nieuwe methode worden zowel werklozen als werkenden beter in beeld gebracht. Dat heeft geleid tot een toename in beide groepen. De werkloosheid daalde gedurende vrijwel geheel 2021, zowel volgens de oude als de nieuwe methode, met een laagterecord van 3,7 procent in november (met de oude methode was dat 2,7 procent). Alleen in februari, augustus en december waren er lichte toenames.

Bron: 
CBS

Lees verder

Pagina's