Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Minister Van Gennip deelt plannen voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Het kabinet wil samen met ondernemers, werkgevers en werkenden toewerken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt daarom vandaag de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer. Deze brief beschrijft de koers die is ingezet naar die toekomstbestendige arbeidsmarkt. Ook staan in deze brief de stappen die genomen worden om werkenden meer zekerheid te geven binnen wendbare ondernemingen, evenals stappen en maatregelen die zorgen voor een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen, met meer duidelijkheid over de vraag wanneer er gewerkt wordt als werknemer of zelfstandige.

Bron: 
Ministerie van SZW

Lees verder

Kabinet neemt maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte

Er is volop werk. Dat biedt mensen kansen, ook voor hen die aan de kant staan of een minder sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Tegelijkertijd is er sprake van uitzonderlijke krapte in een groot aantal sectoren, in Nederland en ook in Europa. Daarom werkt het kabinet aan een arbeidsmarkt die beter bestand is tegen periodes van krapte. Het kabinet ziet een duidelijke rol voor de overheid, naast de essentiële rol van werkgevers en werkenden zelf. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: 
Rijksoverheid

Lees verder

Tweede Kamer over Breed Offensief: ‘Geen woorden maar banen’

De Tweede Kamer is zonder uitzondering voor de uitvoering van het Breed offensief dat tot doel heeft meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Verder kan een overgrote meerderheid zich vinden in de voorgenomen verbetering van het fundament onder de Participatiewet.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Methode IHW 2.0: ‘Zo mooi dat mensen een passende baan vinden bij een werkgever die voor hen openstaat’

‘De methode Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) creëert door het anders organiseren van werk structurele (elementaire) banen voor mensen met beperkingen. In elke functie kun je taken splitsen en door het creëren van een nieuwe functie – en deze op te nemen in het functiehuis – zorg je voor een duurzame oplossing. Daarmee biedt IHW werkgevers een duurzame mogelijkheid om een inclusieve organisatie te worden.’
Annelies Kamp, (gepensioneerd) arbeidsdeskundige bij UWV, vertelt over haar ervaringen met de methode IHW 2.0.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Onbeperkt aan het werk in de Wajong

Van-werk-naar-werktransities horen bij de moderne arbeidsmarkt, ook voor Wajongers. In de periode 2015–2019 werkten ongeveer 70.000 Wajong-gerechtigden bij een reguliere werkgever. Ongeveer driekwart van hen had in deze periode te maken met een of meer baaneindes. Dit rapport brengt in beeld hoe lang het duurt voordat Wajongers na een baanbeëindiging een nieuw baan vinden en welke hulp ze daarbij krijgen. Het maakt ook inzichtelijk hoe UWV en jobcoach deze mensen begeleiden bij het zoeken naar ander werk.

Bron: 
UWV

Lees verder

Relatief veel onbenut arbeidspotentieel boven de grote rivieren

Het onbenut arbeidspotentieel in de bevolking van 15 tot 75 jaar is het kleinst in de drie zuidelijke provincies: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Koplopers zijn Groningen en Noord-Holland. Ook in Amsterdam en de provinciehoofdsteden is het onbenut arbeidspotentieel doorgaans groter dan in het omliggende gebied. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Bron: 
CBS

Lees verder

Krapte op de arbeidsmarkt? Focus op kwaliteiten en talenten van potentiële werknemers

Op dit moment is de krapte op de arbeidsmarkt het meest besproken onderwerp in ons land. En er lijkt op korte termijn geen oplossing te komen. Maar er zijn wel degelijk veel mensen die willen werken, alleen kunnen ze de juiste plek niet vinden. Of ze durven niet te zoeken omdat ze bang zijn weinig te kunnen bieden.
Met bijdragen vanuit de Kennisalliantie Inclusie en Technologie en de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland hoopt deze editie van Sterk door Werk werkgevers te inspireren om mensen met een psychische kwetsbaarheid een kans te geven op de arbeidsmarkt.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Robots oplossing voor personeelstekorten in de zorg? 'Idee wordt overschat'.

Met verder oplopende personeelstekorten in de zorg, is de hoop nu gevestigd op innovatie: technologie en robots kunnen in potentie meer dan 100.000 werknemers gaan vervangen, zo stond onlangs in een onderzoek. 

Bron: 
NOS

Lees verder

Herverdeling van werk kan helpen in tijden van krapte.

Als specialistische professionals bijna niet te vinden zijn, kan het een uitkomst zijn om werk te herverdelen, waardoor de werkdruk voor professionals afneemt. Zuid-Limburgse organisaties die samen aan de slag zijn met dit concept van Inclusief Herontwerp van Werk (IHW), zien dat het afdelingen lucht kan geven en werkdruk kan verminderen. 

Bron: 
Samen voor de klant - Programmaraad

Lees verder

Toward More Inclusive Work Organizations by Redesigning Work

Nieuwe publicatie CIAO i.s.m. met Bert Wagener van de Duitse University of Applied Sciences of the German Social Accident Insurance (HGU).  In dit Engelstalige artikel wordt de toepassing van IHW in een Nederlandse en Duitse praktijk besproken.  

Bron: 
Frontiers

Lees verder

Pagina's