Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Wat hebben jongeren nodig op hun weg naar werk?

Jongeren hebben het momenteel mentaal zwaar. Ze missen hun sociale leven, hebben nu al bijna een jaar online les en bijbaantjes zijn gestopt. Door de coronacrisis is de werkloosheid onder jongeren naar recordhoogte gestegen. Ook de jongerenafdeling van de Sociaal Economische Raad geeft aan dat de coronacrisis jongeren onevenredig hard raakt.

In de nieuwe editie van Sterk door Werk is er aandacht voor de groeiende kloof van leren naar het werkend leven voor kwetsbare jongeren.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Ruim 3 procent meer bijstandsontvangers in 2020

Eind december 2020 hadden 429 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn er ruim 14 duizend, oftewel ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS. Het is voor het eerst sinds 2016 dat het aantal bijstandsontvangers in een jaar per saldo is toegenomen.

Bron: 
CBS

Lees verder

Tweede Kamer steunt ‘revitalisering’ SW

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt de visie die Jasper van Dijk en zijn collega René Peters in de nota hebben neergelegd richting een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening.

Een dergelijk bedrijf, zo is de bedoeling, helpt mee dat mensen met een beperking en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen binnen het ‘ontwikkelbedrijf’.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Onderzoek 'Als verrekenen een beperking is' krijgt veel aandacht

Voor mensen met een uitkering is werken niet altijd een bron van inkomsten. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Optimalistic, Muzus en Stimulansz onder bijna 800 mensen met een arbeidsbeperking. Maar liefst 61% van de werkende respondenten komt in financiële problemen door de manier waarop hun inkomsten worden verrekend met de uitkering. 

Bron: 
Landelijke Cliëntenraad

Lees verder

Welke voorwaarden om werkvoorzieningen aan te vragen worden verruimd?

Vanaf 1 juli 2021 wordt het volgens de plannen van het kabinet mogelijk om voorzieningen voor werkplekaanpassingen aan te vragen voor een bredere doelgroep. Daarnaast komt ondersteuning bij het aanvragen van meeneembare voorzieningen.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Werken met een arbeidsbeperking in de verkiezingsprogramma’s

Dat politieke partijen de Banenafspraak niet pontificaal in hun verkiezingsprogramma’s hebben staan is misschien logisch. Die afspraak is immers een uitvloeisel van een sociaal akkoord tussen sociale partners. Maar wat zeggen politieke partijen over werk voor mensen met een arbeidsbeperking in de komende jaren? En welke andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen de komende tijd op extra aandacht of veranderingen rekenen?

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Werkloosheid gedaald naar 3,6 procent

In januari 2021 waren 337 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Dat meldt het CBS. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 23 duizend per maand. Dat is de sterkste daling sinds de start van de maandcijfers in 2003.

Bron: 
CBS

Lees verder

Tweede Kamer verdaagt breed offensief

De Tweede Kamer heeft vlak voor het grote wetgevingsoverleg over het uitvoeren van het breed offensief dit overleg met de minister opnieuw uitgesteld.
De ‘wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen’ stond voor 8 februari op de Kameragenda. De vergadering is verplaatst naar 5 april, dus tot na de verkiezingen.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Wanneer gaat die Participatiewet nou eindelijk eens op de schop? 'Mensen uit de bijstand gaan niet vanzelf aan het werk'

Het is een breed gedeelde wens: iedereen aan het werk. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen aan een baan worden geholpen. Maar de wet werkt niet goed. Dat vinden gemeenten, maar zegt ook het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Met verkiezingen en een nieuw kabinet op komst trekken lokale bestuurders aan de bel: verander de Participatiewet en geef ons meer ruimte om eigen beleid te voeren.

Bron: 
EenVandaag

Lees verder

Stem voor uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met grondslag handicap

Ieder(in) roept de Eerste Kamer op om op 9 februari te stemmen voor de uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap. Hiermee krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) wordt dan in de plenaire vergadering besproken.

Bron: 
Ieder(in)

Lees verder

Pagina's