Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


UWV experimenteert met generieke werkgeversvoorziening voor ondersteuning van mensen met arbeidsbeperking

Het kabinet wil inzetten op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Met deze uitgangspositie startte het UWV zo’n twee jaar geleden met de pilot generieke werkgeversvoorziening. Werkgevers kunnen met deze subsidie aanpassingen doen op de werkvloer voor werknemers met een beperking. Inmiddels loopt de pilot op zijn einde en zijn er mooie investeringen met de subsidie gedaan.

Bron: 
Inclusief werkt

Lees verder

Een nieuwe weg naar de inclusieve arbeidsmarkt

Het Platform Werk Inclusief Beperking brengt een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij. Expert inclusieve arbeidsmarkt Marjet van Houten initieerde het Platform dat zij in een kennisdeelbijeenkomst in maart presenteerde: ‘Hoe kan het in vredesnaam dat er zoveel mensen met een beperking zijn die willen werken maar niet aan de slag komen. We hebben daar natuurlijk al best veel voor gedaan en geprobeerd, en ja, er gebeuren ook veel dingen die goed zijn. Maar ik denk dat we nieuwe wegen moeten bewandelen.’

Bron: 
Movisie

Lees verder

Hoofdzaak } Werk: het laatste nieuws over baankansen in de regio

Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt blijkt uit onderzoek dat werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid tot zeven keer moeilijker aan een baan komen. En dat is voor zowel de werkzoekende als de werkgever die op zoek is naar gemotiveerd personeel een gemiste kans. Reden voor de 35 arbeidsmarktregio’s in ons land om aan de slag te gaan met het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk om zo meer baankansen te creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In het spiksplinternieuwe Hoofdzaak Werk-Journaal bundelen we de opgedane kennis om zoveel mogelijk mensen te informeren en vooral enthousiasmeren.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Arbeidsparticipatie mensen met arbeidsbeperking herstelt zich na coronacrisis

Na een daling van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking in 2020 laat deze in de eerste helft van 2021 voor de meeste groepen weer herstel zien. Alleen bij de groep volledig arbeidsongeschikten in de WGA is daar geen sprake van. Het herstel is het sterkst bij de Participatiewetters die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak. Daar is het aandeel werkenden inmiddels hoger dan voor de coronacrisis.

Bron: 
UWV

Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst ‘Niet Poetsen maar Zorgen’ ondertekend

Onlangs hebben Fred Zijlstra, Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie bij de Universiteit Maastricht en wetenschappelijk directeur van Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO), en Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland, hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Niet Poetsen maar Zorgen’. Deze samenwerking is bedoeld om te onderzoeken of en hoe schoonmaakmedewerkers die dreigen uit te vallen, in de zorg aan de slag kunnen.

Bron: 
CIAO

Lees verder

Factsheet voorzieningen voor mensen met arbeidsbeperking

Ondanks de coronacrisis zijn voorzieningen zoals loonkostensubsidie en beschut werk verder gestegen. Dat blijkt uit een factsheet die is gepubliceerd door het ministerie van SZW. De factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet tot halverwege 2021. 

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Hoe Limburg Werkt: Werk Capaciteit Monitor

Tijdens de themaweek 'Hoe Limburg werkt' van L1 vertelden onderzoekers van de Universiteit Maastricht over hun bevindingen over de staat, kansen en uitdagingen van de Limburgse arbeidsmarkt. Met dank aan Paul Versteegen vertelt Gemma van Ruitenbeek (CIAO) over de meerwaarde van Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor. 

Bron: 
L1

Lees verder

Werkgevers vinden werkervaring en diploma's minder belangrijk

Werkgevers vinden het vooral belangrijk dat sollicitanten beschikken over de juiste vaardigheden en vakkennis en hechten minder belang aan de aanwezigheid van relevante werkervaring of diploma's en certificaten bij sollicitanten. Dit blijkt uit het UWV-werkgeversonderzoek. Werkgevers blijken in de praktijk al breder te kijken naar kandidaten. Zo hebben de afgelopen twee jaar zeven op de tien werkgevers vacatures ingevuld met kandidaten die niet voldeden aan alle gestelde functie-eisen. Vooral relevante werkervaring wordt in de praktijk losgelaten als functie-eis.

Bron: 
UWV

Lees verder

De Omkering: Naar een menswaardige toekomst van werk

Hoe richten we de toekomst van werk zo in, dat basale menselijke waarden en behoeften optimaal tot hun recht komen? In opdracht van NSvP werd een whitepaper geschreven over dit onderwerp. De mens lijkt steeds slechter in te passen in de wereld van werk. Voor mensen die toch al kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, geldt dit des te sterker. 
De NSvP wil een slinger geven aan een beweging die De Omkering wordt genoemd. Een beweging die het werk aanpast aan de mens – in plaats van de mens aan het werk. Een beweging die ruimte schept voor verschil in talent.

Bron: 
NSvP

Lees verder

Onderzoeksresultaten: professionalisering van werkgeversdienstverlening

Eind 2018 heeft het ministerie van SZW budget beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s voor professionaliseringsactiviteiten van werkgeversdienstverlening, met als doel de gezamenlijke ontwikkeling van medewerkers (zowel van gemeenten als UWV) van de regionale werkgeversservicepunten. De Programmaraad faciliteerde dit proces. De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt heeft eind 2021 Regioplan gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de bestede middelen.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Pagina's