Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Al 1000 mensen met een ernstige psychische aandoening aan het werk dankzij IPS

Utrecht, 26 augustus 2019 Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is al jaren een bewezen effectieve aanpak om mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) aan een reguliere betaalde baan of opleiding te helpen. Op dit moment hebben ruim 1000 mensen met EPA via IPS een betaalde baan. En dit aantal groeit sterk. Veel lokale en landelijke partijen werken mee om IPS tot een succes te maken.

Bron: 
Kenniscentrum Phrenos

Lees verder

73 verzoeken Vangnetuitkering Participatiewet over 2018

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft van 73 gemeenten een aanvraag ontvangen voor een vangnetuitkering (VU) Participatiewet over het jaar 2018 voor een totaalbedrag van ruim € 45 miljoen. Dit bedrag wordt gefinancierd uit het macrobudget 2020 en de uitname bedraagt dan ca. 0,7%.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Succesverhalen over banen voor kwetsbare groepen

De overheid publiceerde onlangs 14 succesverhalen over manieren om banen te creëren: Banenafspraak: gewoon DOEN!. Bij 2 van deze projecten was RadarAdvies betrokken. In Drenthe startten we in 2015 het project op, waarin de eerste ervaring met functiecreatie is opgedaan. Dat resulteerde in het plaatsen van de eerste kandidaten. Bij de politie evalueerden we een succesvol project dat talent met autisme koppelt aan het screenen van camerabeelden in opsporingsonderzoeken.

Bron: 
Radar Advies

Lees verder

Het zwartepieten over de Wab is begonnen

Het zwartepieten over de Wab is begonnen
Het zwartepieten over de Wab is begonnen
Het zwartepieten over de Wab is begonnen

De mogelijke gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) brengen meerdere partijen in een spagaat en leggen ook spanningen tussen de verschillende betrokken partijen bloot. Het wetsvoorstel kan in de huidige vorm immers verstrekkende gevolgen hebben voor de arbeidsmarktpositie de doelgroepen van de banenafspraak en beschut werk.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Toepassing IHW 2.0 in de praktijk

Groningen draait pilot met inclusief herontwerp arbeidsorganisaties<br /> In bijna elke organisatie is wel plek te maken voor iemand uit de doelgroep Banenafspraak. Maar als een organisatie echt aan de slag wil met inclusie en duurzame inzetbaarheid , helpt het om de hele organisatie door te lichten en zo nodig anders in te delen. De nieuwe methode IHW 2.0 biedt gegarandeerd eye openers, zo ervaart men in Groningen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Plannen Wab funest voor banenafspraak en beschut werk

Plannen Wab funest voor banenafspraak en beschut werk
Plannen Wab funest voor banenafspraak en beschut werk
Plannen Wab funest voor banenafspraak en beschut werk

Cedris waarschuwt dat de huidige voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) serieuze negatieve gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidshandicap. Door een duurder payroll-regime wordt het voor werkgevers veel minder aantrekkelijk om mensen uit deze doelgroep werk te geven en kunnen sw-bedrijven extra kosten tegemoet zien.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Olympia Werkvertrouwen helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betekenisvol werk

Olympia Werkvertrouwen helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betekenisvol werk "Soms is een spiekbriefje nodig" Uitzendorganisatie Olympia is sinds kort gestart met de afdeling Olympia Werkvertrouwen. Dit is een expertisecentrum dat zich richt op de match tussen kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en opdrachtgevers. Olympia Werkvertrouwen laat niet alleen mensen starten met een baan, maar zorgt er ook voor dat ze dat werk behouden.

Bron: 
Flexnieuws

Lees verder

Opvallend banenverlies binnen banenafspraak

Opvallend banenverlies binnen banenafspraak
Opvallend banenverlies binnen banenafspraak
Opvallend banenverlies binnen banenafspraak

Er zijn 1.411 minder banen gerealiseerd voor de banenafspraak als men het eerste kwartaal van 2019 vergelijkt met het voorgaande. Dat blijkt uit tussentijdse rapportage van het UWV over de doelstelling om mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk te krijgen. Opvallend banenverlies 'In vergelijking met het voorgaande kwartaal is er een netto banenverlies van 1.411 banen', schrijft het UWV.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

93,6 procent van de Wsw-werknemers werkt bij gemeente of Sw-bedrijf

93,6 procent van de Wsw-werknemers werkt bij gemeente of Sw-bedrijf
93,6 procent van de Wsw-werknemers werkt bij gemeente of Sw-bedrijf
93,6 procent van de Wsw-werknemers werkt bij gemeente of Sw-bedrijf

Van het totaal aantal werknemers in de Wet sociale werkvoorziening, werkt 93,6 procent bij een gemeente of Sw-bedrijf. 6,4 procent heft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Het aandeel detacheringen betreft 37 procent van het totaal, zo blijkt uit cijfers van Panteia. De omvang van het totale werknemersbestand in de Wsw daalde in 2018 naar 72.545. De gemiddelde realisatie in 2018 bedroeg 74.

Bron: 
De Nationale Zorggids

Lees verder

Wsw-populatie daalt gestaag door

Wsw-populatie daalt gestaag door
Wsw-populatie daalt gestaag door
Wsw-populatie daalt gestaag door

De groep mensen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in 2018 net als de andere afgelopen jaren met zo'n 4.000 personen gekrompen. Dat blijkt uit de jaarstatistieken Wsw die Panteia in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft opgesteld.

Aandeel jongeren gehalveerd Daarmee zet de trend van de laatste jaren dus verder door. Het aantal Wsw'ers stond eind vorig jaar op 82.603.

Bron: 
Binnenlands Bestuur

Lees verder

Pagina's