Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Arbeidsmarktregio’s werken beter samen om mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen

De afgelopen drie jaar hebben 31 arbeidsmarktregio’s met financiële ondersteuning van de ministeries SZW en VWS gewerkt aan het vergroten van de (arbeids)participatie van mensen  met een psychische kwetsbaarheid. Met als speerpunt: betere samenwerking tussen GGZ, UWV en gemeenten. Uit onderzoek van ZINZIZ blijkt dat de regionale samenwerkingen naar een steeds hoger niveau gaan. Hoewel er grote regionale verschillen zijn, zijn er in alle regio’s veel stappen gemaakt.

Bron: 
ZINZIZ

Lees verder

In 2021 terugval banen tot niveau 2018

In 2021 komt het aantal banen in Nederland uit op bijna 10,6 miljoen, dat is een daling van 189 duizend banen in twee jaar tijd. In de meeste sectoren neemt het aantal banen dit jaar af. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV, die is gebaseerd op de novemberraming van het Centraal Planbureau.

Bron: 
UWV

Lees verder

Samenwerking in de regio's nog niet verankerd

Het is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid belangrijk dat het onderwerp werk al in de vroegste behandeling besproken wordt. En dus is een goede samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties UWV/gemeenten en de zorgsector noodzakelijk. Sinds 2012 zijn er heel wat stappen gezet. Maar we zijn er nog niet, blijkt uit het gloednieuwe rapport van ZINZIZ ‘Hoe houd je regionale samenwerking tussen Werk & Inkomen en GGZ levend?’

In deze editie van Sterk door Werk staat het belang van een goede samenwerking tussen GGZ, UWV en gemeenten centraal.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Internetconsultatie concept-programmavoorstel ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’

Met deze internetconsultatie geven we gelegenheid feedback te geven op het concept-programmavoorstel ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’. Dit programma moet bijdragen aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken. U kunt reageren tot maandag 15 februari 2021.

Bron: 
ZonMW

Lees verder

Brochure 'Jobcarving in de zorg' gelanceerd

Op 25 januari 2021 heeft minister Van Ark de brochure 'Jobcarving in de zorg. Anders organiseren, nieuwe kansen' in ontvangst genomen. Hierin staan mooie voorbeelden van het anders organiseren van werk in de zorg, wat ertoe leidt dat medewerkers met en zonder zorgkwalificatie duurzaam inzetbaar blijven en zo een duurzame kwaliteit van zorg waarborgen.

Lees verder

UWV: Toename van 2.995 banen binnen de banenafspraak

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 zijn er in het derde kwartaal van 2020 2.995 meer banen binnen de banenafspraak. Hiermee is het totaal aantal banen van 136.441 op het niveau van het vierde kwartaal 2019 (136.971). In het derde kwartaal van 2020 is er sprake van een stijging van 2.796 werkzame personen ten opzichte van het tweede kwartaal 2020. De coronamaatregelen in het derde kwartaal van 2020 waren soepeler dan in het tweede kwartaal van 2020.

Bron: 
UWV

Lees verder

Kamerbrief Van ’t Wout (SZW): Evenwichtigere handhaving nodig in Participatiewet

Als het aan demissionair staatssecretaris Van ’t Wout (SZW) ligt, komt de menselijke maat centraal te staan in het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid. Hij deelt dan ook de zorgen die afgelopen tijd zijn geuit over de hardheid in de Participatiewet en de (beperkte) mogelijkheden tot maatwerk. Dit schrijft hij in een brief van 19 januari j.l. aan de Kamer.

Bron: 
Divosa

Lees verder

Concreet aanbod alliantie om 100.000 werkzoekenden te helpen

In oktober 2020 hebben de leden van de alliantie Samen werken voor werk een aanbod gedaan aan het ministerie SZW, VNG en UWV om bij te dragen aan de opgave om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk (weer) naar werk te begeleiden. Onlangs is dit aanbod ook neergelegd bij de wethouders van de centrumgemeenten per arbeidsmarktregio.

Bron: 
Samen werken voor werk

Lees verder

Webinar praktijkleren in het mbo

Op 25 januari a.s. organiseert de Programmaraad een webinar praktijkleren in het mbo. In het derde coronasteun- en herstelpakket is € 63 miljoen opgenomen voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo. Tijdens dit webinar licht het ministerie van SZW dit pakket toe.

Meer weten over praktijkleren? Lees hier verder.

Wilt u zich aanmelden voor het webinar? Dat kan hier.

Bron: 
Samen voor de klant

Nieuwsbrief CIAO via een ander medium

Sinds de officiële oprichting van ons kenniscentrum in 2016 versturen we wekelijks een nieuwsbrief. Tot op heden gebruiken we de diensten van HowardsHome, maar onlangs hebben we besloten de nieuwsbrief in eigen beheer te nemen. Dit is dan ook een uitgelezen moment om enkele vragen te stellen over uw ervaring met de nieuwsbrief en uw informatiebehoefte als nieuwsbrieflezer. Antwoorden worden anoniem verwerkt. Oorspronkelijk van: Redactie

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's