Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Hoe staat het met de banenafspraak en arbeidsparticipatie? Vier experts reageren

Begin mei deelden minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) de resultaten van de monitor arbeidsparticipatie en het onderzoek naar de kenmerken van de doelgroep banenafspraak. Hun beleidsreacties waren overwegend positief, maar hoe denken andere experts daarover? Onder meer Fred Zijlstra, wetenschappelijk directeur van CIAO, geeft zijn mening.  

Bron: 
Zorg&Sociaalweb

Lees verder

UWV: 73.578 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 73.578 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 zijn er in het vierde kwartaal van 2021 3.053 meer banen. Dat is een toename van 2%. Het aantal werkzame personen is in het vierde kwartaal van 2021 toegenomen met 1.734 personen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Werkgeluk: Goed voor welzijn, inclusiviteit én targets

Deze editie van Sterk door Werk staat geheel in het teken van werkgeluk. Kort samengevat betekent werkgeluk: fluitend naar je werk gaan, maar ook fluitend thuiskomen, zodat je nog energie over hebt voor je privéleven. En wat het oplevert? Een hele waslijst: vitalere, gezondere werknemers, die creatiever, productiever en innovatiever zijn. Organisaties die aandacht besteden aan gelukkig werken, rapporteren minder personeelsverloop, lagere zorgkosten, minder fouten en ongevallen, meer efficiëntie, grotere aandeelhouderswaarde en sneller herstel na ongunstige gebeurtenissen. 

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Inclusieve arbeidsorganisatie met behulp van Inclusief Herontwerp van Werk 2.0

Een inclusieve arbeidsorganisatie maakt optimaal gebruik van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. Maar hoe doe je dat? De methode Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) kan helpen om het werk anders en inclusief te organiseren. In een factsheet die te vinden is op de website van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC), kun je meer lezen over deze door CIAO (door-)ontwikkelde methode.

Bron: 
AKC

Lees verder

Tweede Kamer op scherp voor uitvoering Banenafspraak

Aansluitend op een commissiedebat over de Participatiewet en het breed offensief geeft de Tweede Kamer het kabinet alvast met een aantal moties richting mee voor de komende tijd. Het commissiedebat vond in februari plaats. Daarop volgde eind maart een kort vervolg in de plenaire zaal om moties in te dienen. Deze maand volgden de stemmingen.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

UWV experimenteert met generieke werkgeversvoorziening voor ondersteuning van mensen met arbeidsbeperking

Het kabinet wil inzetten op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Met deze uitgangspositie startte het UWV zo’n twee jaar geleden met de pilot generieke werkgeversvoorziening. Werkgevers kunnen met deze subsidie aanpassingen doen op de werkvloer voor werknemers met een beperking. Inmiddels loopt de pilot op zijn einde en zijn er mooie investeringen met de subsidie gedaan.

Bron: 
Inclusief werkt

Lees verder

Een nieuwe weg naar de inclusieve arbeidsmarkt

Het Platform Werk Inclusief Beperking brengt een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij. Expert inclusieve arbeidsmarkt Marjet van Houten initieerde het Platform dat zij in een kennisdeelbijeenkomst in maart presenteerde: ‘Hoe kan het in vredesnaam dat er zoveel mensen met een beperking zijn die willen werken maar niet aan de slag komen. We hebben daar natuurlijk al best veel voor gedaan en geprobeerd, en ja, er gebeuren ook veel dingen die goed zijn. Maar ik denk dat we nieuwe wegen moeten bewandelen.’

Bron: 
Movisie

Lees verder

Hoofdzaak } Werk: het laatste nieuws over baankansen in de regio

Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt blijkt uit onderzoek dat werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid tot zeven keer moeilijker aan een baan komen. En dat is voor zowel de werkzoekende als de werkgever die op zoek is naar gemotiveerd personeel een gemiste kans. Reden voor de 35 arbeidsmarktregio’s in ons land om aan de slag te gaan met het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk om zo meer baankansen te creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In het spiksplinternieuwe Hoofdzaak Werk-Journaal bundelen we de opgedane kennis om zoveel mogelijk mensen te informeren en vooral enthousiasmeren.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Arbeidsparticipatie mensen met arbeidsbeperking herstelt zich na coronacrisis

Na een daling van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking in 2020 laat deze in de eerste helft van 2021 voor de meeste groepen weer herstel zien. Alleen bij de groep volledig arbeidsongeschikten in de WGA is daar geen sprake van. Het herstel is het sterkst bij de Participatiewetters die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak. Daar is het aandeel werkenden inmiddels hoger dan voor de coronacrisis.

Bron: 
UWV

Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst ‘Niet Poetsen maar Zorgen’ ondertekend

Onlangs hebben Fred Zijlstra, Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie bij de Universiteit Maastricht en wetenschappelijk directeur van Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO), en Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland, hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Niet Poetsen maar Zorgen’. Deze samenwerking is bedoeld om te onderzoeken of en hoe schoonmaakmedewerkers die dreigen uit te vallen, in de zorg aan de slag kunnen.

Bron: 
CIAO

Lees verder

Pagina's