Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Regionale trendrapportage Banenafspraak

Het UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage Banenafspraak over het tweede kwartaal 2019 uitgebracht.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Stimuleren aannemen mensen met een arbeidsbeperking

'Gemeenten hebben de taak om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor aanpassing van de werkplek of loonkostensubsidie.' Diverse regelingen kunnen hierbij helpen.<br /> <br /> Bron: Rijksoverheid

Bron: 
Redactie

Lees verder

Jonggehandicapte werkt vaker, maar is wel armer geworden

Jongeren met een arbeidsbeperking hebben vaker een baan, maar ook een lager inkomen en meer financiële onzekerheid sinds in 2015 de Participatiewet is ingevoerd. Dit blijkt uit onderzoek dat SEO in samenwerking met Panteia heeft uitgevoerd met subsidie van Instituut Gak.Wat bleek? Van de jongeren die op hun achttiende instroomden in de oude regeling, had 29 procent na drie jaar een baan. Bij de eerste 18-jarigen onder de nieuwe wet was dat 38 procent, ook na drie jaar.

Bron: 
OVAL

Lees verder

Meer regie nodig bij hulp jongeren met afstand arbeidsmarkt

Dit laat de VNG weten in een reactie op de brief die minister van Engelshoven en staatssecretaris van Ark hebben geschreven aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van het interdepartementaal beleidsonderzoek over jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (IBO JmAA). De VNG heeft gezamenlijk met de andere betrokken partners Divosa, Ingrado, MBO Raad, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en SBB op deze brief gereageerd.

Bron: 
VNG

Lees verder

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Daar staat tegenover dat er ongeveer 300.000 jongeren zijn tussen de 16-27 jaar bij wie sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO).

Bron: 
Redactie

Lees verder

Najaarscongres 'Iedereen doet mee'

Op 5 november 2019 vindt het NVvA & AKC Najaarscongres "Iedereen doet mee" plaats bij Pathé in Ede.  Er is een inspirerend programma samengesteld met medewerking van diverse sprekers. Fred Zijlstra presenteert "Inclusief werk voor iedereen, een methodiek voor arbeidsdeskundigen". Er is verder ruimte om te netwerken en elkaar te ontmoeten, er is een informatiemarkt over lopende onderzoeken, pilots Technologie en Inclusie, promotietrajecten en zijn er opleiders en overige sponsoren aanwezig.

Bron: 
Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Lees verder

Inspiratiebundel VNG over Inclusief Werkgeverschap

Vorige week is de nieuwe inspiratiebundel voor VNG gepubliceerd met als thema: Inclusief Werkgeverschap. Jobstap mocht hier een vanuit 20 jaar kennis & ervaring een bijdrage aan leveren. Zoals genoemd wordt in de bundel begeleiden wij diverse gemeenten in Nederland bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Wij vinden het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden.

Bron: 
Stichting Jobstap

Lees verder

Inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit voor werkgevers, ondanks economische groei

Verschenen: 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers - editie 2'. De inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid zijn de centrale thema's in deze publicatie. Dit zijn enkele uitkomsten in de SCP-publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers editie 2. Een gunstige economische situatie is een voedingsbodem voor investeringen van werkgevers in duurzame inzetbaarheid en een inclusieve arbeidsmarkt.

Bron: 
Sociaal Cultureel Planbureau

Lees verder

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Nieuwsbericht | 04-10-2019 | 15:50Het overgrote deel van de Nederlandse jongeren treedt toe tot de arbeidsmarkt na het volgen van onderwijs. Aan de andere kant zijn er ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren ervaren knelpunten op weg naar school of werk en zitten tussen veel hulpinstanties in. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO).

Bron: 
Rijksoverheid.nl

Lees verder

Wat iemand in huis moet hebben voor de arbeidsmarkt

Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt. Werkgevers vragen tegenwoordig andere kwaliteiten van personeel dan vroeger. Wat hebben werkzoekenden nodig om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers? Uit onderzoek van UWV blijkt dat dit een combinatie is van uitgebreide vakkennis en specifieke vaardigheden die gebaseerd zijn op algemene kennis, houding en gedrag.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's