Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


‘Bestrijd de krapte op de arbeidsmarkt, investeer in inclusie’

Met een gezamenlijk statement doen Cedris, Op naar de 100.000 en 25.000 banen en De Normaalste Zaak een beroep op het nieuwe kabinet om juist nú extra in te zetten op werk en begeleiding voor mensen met een ondersteuningsbehoefte.
Er zijn meer vacatures dan ooit en tegelijkertijd staan er honderdduizenden mensen aan de kant, die wíllen en kúnnen werken. Veel werkgevers staan te springen om deze werknemers, maar ervaren praktische belemmeringen om hen in dienst te nemen.

Bron: 
Cedris

Lees verder

UWV: 65.976 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 65.976 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 zijn er in het tweede kwartaal van 2021 5.451 meer banen. Dat is een toename van 4%. Het aantal werkzame personen is in het tweede kwartaal van 2021 toegenomen met 5.002 personen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Aantal werkenden opnieuw toegenomen

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 22 duizend per maand naar 9,1 miljoen in september. Onder jongeren nam de arbeidsparticipatie het meest toe. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 2 duizend per maand. Hiermee waren in september 292 duizend mensen werkloos. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind september 208 duizend lopende WW-uitkeringen.

Bron: 
CBS

Lees verder

Mismatches op arbeidsmarkt voorkomen: de hoofd-aardbeienplukker kan prima aan de slag als teamleider

Werkgevers vinden via hun werving slechts een deel van het personeel dat ze nodig hebben. Om mismatches op de arbeidsmarkt te voorkomen is er misschien wel een revolutie nodig. Niet kijken naar de specifieke opleiding of expertise van een werkzoekende, maar naar vaardigheden, of skills. Dát is volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg, de toekomst van werving en aanbod van personeel.

Bron: 
NRC

Lees verder

Congres Sterk door Werk 4 november

Hoe zorgen we dat meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden en behouden? Want hoe kom je aan een baan als je een psychische kwetsbaarheid hebt? Hoe blijven werknemers mentaal veerkrachtig op de werkvloer? Wat heeft de werkgever nodig om werknemers hierin te ondersteunen? En wat gebeurt er als werk hoog op de agenda komt van alle professionals die mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk begeleiden?
Kortom, wat is jouw bijdrage hierin als professional, werkgever en als werknemer? Ontdek het op het hybride congres van Sterk door Werk op 4 november 2021.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Arbeidskrapte: Kans of desillusie?

Kunnen werkgevers het zich nog permitteren om te blijven wachten op het schaap met de 5 poten? Momenteel zijn er in Nederland 307.000 vacatures die niet kunnen worden ingevuld door de werkgevers; in de zorg, het onderwijs, de bouw en de horeca heeft het personeelstekort inmiddels problematische vormen aangenomen. Steeds meer sectoren krijgen te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. In deze editie van Sterk door Werk geeft onder meer Gemma van Ruitenbeek, managing director van CIAO, haar kijk op de huidige situatie.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Banen in de banenafspraak blijken stabiel

Corona heeft, gedurende het eerste half jaar van de crisis, geen aantoonbare negatieve invloed gehad op de duurzaamheid van de banen voor de doelgroep banenafspraak. 
UWV onderzoekt op verzoek van het ministerie van SZW jaarlijks de duurzaamheid van banen in de banenafspraak. Dit jaar vond dit onderzoek voor de vijfde keer plaats. De onderzoeksperiode voor het meest recente rapport omvat deels de periode vanaf maart 2020 waarin de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen een sterke invloed hebben gehad op de arbeidsmarkt.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

November 2021: Maand van de 1000 Voorbeelden

De hele maand november worden inclusieve werkgevers in het zonnetje gezet. Dat gebeurt tijdens de ‘Maand van de 1000 voorbeelden’.
De looptijd van de banenafspraak is halverwege. Ondanks alle uitdagingen blijven veel werkgevers zich inzetten om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen én te houden. De ambassadeurs van de banenafspraak willen hen weer in het zonnetje zetten.

Bron: 
Opnaarde100000

Lees verder

Praktijkdag Programmaraad, 11 november 2021

Op donderdag 11 november 2021 vindt in Nieuwegein de Praktijkdag van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt plaats. Tijdens deze dag, bedoeld voor medewerkers van onder meer gemeenten, SW-bedrijven en UWV, is het mogelijk om gedurende vier tijdvakken workshops te volgen rond thema's als werkgevers- en werkzoekendendienstverlening, de regionale mobiliteitsteams, praktijkleren in het mbo en publiek-private samenwerking.

Bron: 
Samen voor de klant

Lees verder

Onvoldoende aandacht voor behoud van werk

Onderzoek onder ruim 100 organisaties uit de private en publieke sector in Nederland laat zien dat bedrijven zich in hun diversiteitsbeleid voornamelijk richten op het vergroten van de instroom van personeel uit ondervertegenwoordigde groepen. Ze hebben weinig aandacht voor de door- en uitstroom van deze medewerkers.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Pagina's