Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


November is Maand van de 1000 Voorbeelden

De ambassadeurs van de Banenafspraak hebben november uitgeroepen tot de Maand van de 1000 voorbeelden. Van 1 tot en met 30 november 2022 zetten zij daarom de spotlights op inclusie op de arbeidsmarkt en op geslaagde matches. De reden voor de Maand van de 1000 Voorbeelden is allereerst een schouderklopje voor de ondernemer die al inclusief bezig is. Daarnaast dient het ter inspiratie voor andere ondernemers of werkgevers, die misschien nog net dat ene zetje nodig hebben.

Bron: 
Cedris

Lees verder

Arbeidsmarkt sluit kwetsbare mensen nog te vaak uit

De maatschappij is ontworpen door en voor mensen zonder psychische kwetsbaarheid. Op de arbeidsmarkt zie je dat terug in de (onbewuste) uitsluiting van mensen met psychische kwetsbaarheden. Dat kan en moet anders, zegt Movisie-onderzoeker Helen Fitzpatrick.

Bron: 
Sociale vraagstukken

Lees verder

Werkgevers over inclusieve arbeidsmarkt: tussen droom en daad

Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkgevers hun medewerkers weten te behouden en voorkomen dat mensen uitvallen, maar ook dat zij kansen benutten om mensen die nu geen baan hebben aan het werk te helpen. Op het moment staan nog veel mensen aan de kant, bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking die wel graag willen werken. Werkgevers willen wel mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar ze doen het (nog) niet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Significant APE rapporteren.

Bron: 
Sociale vraagstukken

Lees verder

Overal kansrijke beroepen op verschillende niveaus

Nu de krapte op de arbeidsmarkt in elke beroepsgroep zo hoog is zijn er vrijwel geen kansarme beroepen meer. Dat blijkt uit de update van de kansrijke beroepenlijst van UWV. In totaal staan er nu ruim 270 verschillende kansrijke beroepen op de lijst. Voor deze beroepen geldt dat er voldoende tot goede kansen zijn om in dit beroep aan de slag te gaan. Er zijn goede baankansen op alle niveaus, van beroepen met lage instroomeisen tot en met de hogere instroomeisen.

Bron: 
UWV

Lees verder

SZW-begroting 2023: Kansen voor mensen langs de kant

Werkgevers hebben moeite om personeel te vinden. Tegelijkertijd biedt de krapte op de arbeidsmarkt ook kansen voor mensen die aan de kant staan of een minder sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. En het biedt de kans voor werkgevers om te laten zien dat goed werkgeverschap loont.
Dit schrijven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) in hun begroting die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is overhandigd.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Miljoenen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Nederland krijgt de komende jaren ruim 400 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds voor de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het tegengaan van armoede. De Europese Commissie heeft het programma van Nederland goedgekeurd.
De subsidies van het Europees Sociaal Fonds zijn onder meer bedoeld voor om- en bijscholing van werkenden en om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of te ondersteunen richting werk.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

UWV: 74.093 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 74.093 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2022 is het realiseren van 92.500 extra banen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 zijn er in het eerste kwartaal van 2022 515 meer banen. Dat is een toename van 0,3%. Het aantal werkzame personen in de doelgroep banenafspraak is in het eerste kwartaal van 2022 toegenomen met 1.064 personen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Overstap van beschut werk naar ander werk (en terug) makkelijker

Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen. Minister Schouten maakte 25 juli 2022 bekend de overstap te versimpelen door een aanpassing van het Besluit advisering beschut werk vrij te geven voor een zogenoemde internetconsultatie.

Bron: 
Rijksoverheid

Lees verder

Realiseren van aantal banen voor arbeidsbeperkten verdient impuls

Het aantal gerealiseerde banen binnen de banenafspraak blijft achter bij de doelstelling. Dat blijkt uit de totaalcijfers van 2021. Tijd om de banenafspraak een impuls te geven en te kijken naar het uitbreiden van de doelgroep. Dat schrijft minister Schouten vandaag in haar brief aan de Tweede Kamer.

Bron: 
Ministerie van SZW

Lees verder

Werkgevers benutten nog niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt

Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkgevers hun medewerkers weten te behouden en voorkomen dat mensen uitvallen, maar ook dat zij kansen benutten om mensen die nu geen baan hebben aan het werk te helpen. Daarbij is meer nodig is dan goede betaling en arbeidsvoorwaarden. Het verlagen van werkdruk, het aanbieden van scholing en trainingen, het bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en het mogelijk maken van thuiswerken zijn voorbeelden van het beter benutten van het arbeidspotentieel in Nederland. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de derde editie van ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers’, een langlopend onderzoek onder werkgevers dat vandaag verschijnt.

Bron: 
SCP

Lees verder

Pagina's