Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Relatief veel onbenut arbeidspotentieel boven de grote rivieren

Het onbenut arbeidspotentieel in de bevolking van 15 tot 75 jaar is het kleinst in de drie zuidelijke provincies: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Koplopers zijn Groningen en Noord-Holland. Ook in Amsterdam en de provinciehoofdsteden is het onbenut arbeidspotentieel doorgaans groter dan in het omliggende gebied. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Bron: 
CBS

Lees verder

Krapte op de arbeidsmarkt? Focus op kwaliteiten en talenten van potentiële werknemers

Op dit moment is de krapte op de arbeidsmarkt het meest besproken onderwerp in ons land. En er lijkt op korte termijn geen oplossing te komen. Maar er zijn wel degelijk veel mensen die willen werken, alleen kunnen ze de juiste plek niet vinden. Of ze durven niet te zoeken omdat ze bang zijn weinig te kunnen bieden.
Met bijdragen vanuit de Kennisalliantie Inclusie en Technologie en de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland hoopt deze editie van Sterk door Werk werkgevers te inspireren om mensen met een psychische kwetsbaarheid een kans te geven op de arbeidsmarkt.

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Robots oplossing voor personeelstekorten in de zorg? 'Idee wordt overschat'.

Met verder oplopende personeelstekorten in de zorg, is de hoop nu gevestigd op innovatie: technologie en robots kunnen in potentie meer dan 100.000 werknemers gaan vervangen, zo stond onlangs in een onderzoek. 

Bron: 
NOS

Lees verder

Herverdeling van werk kan helpen in tijden van krapte.

Als specialistische professionals bijna niet te vinden zijn, kan het een uitkomst zijn om werk te herverdelen, waardoor de werkdruk voor professionals afneemt. Zuid-Limburgse organisaties die samen aan de slag zijn met dit concept van Inclusief Herontwerp van Werk (IHW), zien dat het afdelingen lucht kan geven en werkdruk kan verminderen. 

Bron: 
Samen voor de klant - Programmaraad

Lees verder

Toward More Inclusive Work Organizations by Redesigning Work

Nieuwe publicatie CIAO i.s.m. met Bert Wagener van de Duitse University of Applied Sciences of the German Social Accident Insurance (HGU).  In dit Engelstalige artikel wordt de toepassing van IHW in een Nederlandse en Duitse praktijk besproken.  

Bron: 
Frontiers

Lees verder

Hoe staat het met de banenafspraak en arbeidsparticipatie? Vier experts reageren

Begin mei deelden minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) de resultaten van de monitor arbeidsparticipatie en het onderzoek naar de kenmerken van de doelgroep banenafspraak. Hun beleidsreacties waren overwegend positief, maar hoe denken andere experts daarover? Onder meer Fred Zijlstra, wetenschappelijk directeur van CIAO, geeft zijn mening.  

Bron: 
Zorg&Sociaalweb

Lees verder

UWV: 73.578 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 73.578 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 zijn er in het vierde kwartaal van 2021 3.053 meer banen. Dat is een toename van 2%. Het aantal werkzame personen is in het vierde kwartaal van 2021 toegenomen met 1.734 personen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Werkgeluk: Goed voor welzijn, inclusiviteit én targets

Deze editie van Sterk door Werk staat geheel in het teken van werkgeluk. Kort samengevat betekent werkgeluk: fluitend naar je werk gaan, maar ook fluitend thuiskomen, zodat je nog energie over hebt voor je privéleven. En wat het oplevert? Een hele waslijst: vitalere, gezondere werknemers, die creatiever, productiever en innovatiever zijn. Organisaties die aandacht besteden aan gelukkig werken, rapporteren minder personeelsverloop, lagere zorgkosten, minder fouten en ongevallen, meer efficiëntie, grotere aandeelhouderswaarde en sneller herstel na ongunstige gebeurtenissen. 

Bron: 
Sterk door Werk

Lees verder

Inclusieve arbeidsorganisatie met behulp van Inclusief Herontwerp van Werk 2.0

Een inclusieve arbeidsorganisatie maakt optimaal gebruik van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. Maar hoe doe je dat? De methode Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) kan helpen om het werk anders en inclusief te organiseren. In een factsheet die te vinden is op de website van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC), kun je meer lezen over deze door CIAO (door-)ontwikkelde methode.

Bron: 
AKC

Lees verder

Tweede Kamer op scherp voor uitvoering Banenafspraak

Aansluitend op een commissiedebat over de Participatiewet en het breed offensief geeft de Tweede Kamer het kabinet alvast met een aantal moties richting mee voor de komende tijd. Het commissiedebat vond in februari plaats. Daarop volgde eind maart een kort vervolg in de plenaire zaal om moties in te dienen. Deze maand volgden de stemmingen.

Bron: 
Opnaarde25000

Lees verder

Pagina's