Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Zorgsalon: Maatwerk voor een inclusieve arbeidsmarkt

Vertrouwen, aandacht en maatwerk, werkt dat voor de meest kansarmen op de arbeidsmarkt? En welk ingrediënt van het medicijn draagt het meest bij aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt? Tijdens deze online Zorgsalon willen we hierover met elkaar van gedachten wisselen. Vier sprekers geven een inspirerende bijdrage vanuit verschillende invalshoeken: feiten en cijfers, persoonlijke ervaringen en een succesvolle aanpak in de praktijk.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’.

Bron: 
Redactie

Lees verder

CDA en SP maken plan voor sociale ontwikkelbedrijven: 'Iedereen heeft recht op werk'

"Iedereen heeft recht op werk", zegt CDA-Kamerlid René Peters. "Een grote groep valt nu tussen de wal en het schip", voegt Jasper van Dijk, lid van de Tweede Kamer voor de SP, daaraan toe. De regeringspartij en de oppositiefractie slaan de handen ineen. Zij...

Bron: 
Trouw

Lees verder

Tijdschrift 'Open de deuren voor inclusie'

De Week van de 1000 Voorbeelden werd afgesloten met de presentatie van het tijdschrift 'Open de deuren voor inclusie'. In dit tijdschrift over inclusief werkgeven staan 29 best practices van markt en overheid. Het zijn interviews over de vragen van het moment: hoe gaan bedrijven en instellingen om met inclusie in tijden van corona? Hoe krijgt de Banenafspraak in de huidige situatie vorm? Dit en meer vindt u in dit tijdschrift!

Bron: 
Redactie

Lees verder

Lesdata leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2021 bekend

De lesdata voor de modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2021 zijn vastgesteld. Deze leergang zal op 9 april 2021 starten. Vooralsnog bieden we, vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen, de leergang 2021 online aan. Dit heeft onder meer tot gevolg dat lesdagen verspreid over twee dagdelen zullen plaatsvinden. Voor meer informatie over de leergang en hoe u hiervoor aan te melden, kunt u hier verder lezen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

NVvA & AKC Najaarscongres: Welke rol neem jij als AD?

Op dinsdag 10 november a.s. vindt het NVvA & AKC Najaarscongres: Welke rol neem jij als AD? plaats. Onder de wetenschappers, onderzoekers en marktpartijen die presentaties geven is ook Gemma van Ruitenbeek van het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie. Zij zal het gaan hebben over de arbeidsdeskundige als adviseur van de werkgever. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Werk als beste Zorg & Meedoen | Meedelen

Om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden, is samenwerking van de verschillende instanties het sleutelwoord. Zorgverzekeraars zijn hierbij nog niet structureel betrokken, maar vinden wel dat de functie van de GGZ verandert. Wanneer zorgverzekeraars meedoen, zijn de resultaten veelbelovend. Dat bewijzen de twee projecten Meedoen | Meedelen en ‘Werk als beste Zorg’, waar we in deze editie van Sterk door Werk aandacht aan besteden.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Week van de 1000 voorbeelden

Tussen 26 en 30 oktober 2020 vieren we samen met de vlootpartners, WSP’s, gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere inclusiepartners de Week van de 1000 Voorbeelden. In een week vol evenementen bedanken we werkgevers die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Door het tonen van deze Best Practices willen we andere werkgevers inspireren. Daarom blijft het voorgenomen thema ook in het najaar actueel: open de deur voor inclusie.

Bron: 
Redactie

Lees verder

UWV: Afname van 496 banen binnen de banenafspraak

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 zijn er in het tweede kwartaal van 2020 496 minder banen binnen de banenafspraak. UWV heeft geen informatie over de reden van het baanverlies en dus ook niet over een mogelijke relatie met de coronacrisis. Werkgevers hebben tot 1 juli 2020 in totaal 58.267 banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2020 is het realiseren van 67.500 banen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

De bijstand kan veel beter

Sinds corona loopt de bijstand weer vol. Dat is een schrikbeeld, want we weten dat wie in de bijstand zit weinig kans heeft daar weer uit te komen. Het gaat om honderdduizenden mensen die gemarginaliseerd en verwaarloosd worden. Dat kan veel beter. Het is op papier mooi geregeld, de bijstand als laatste vangnet met een uitkering en hulp om aan werk te komen.

Bron: 
Sociale Vraagstukken

Lees verder

Pagina's