Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Testdashboards Arbeid en Bevolking project Werkinzicht beschikbaar

Het project Werkinzicht is een samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse partners en zet zich in voor meer arbeidsmobiliteit over de Vlaams-Nederlandse grens en een betere aansluiting van vraag naar en aanbod van werk in grensregio’s. Onlangs heeft het twee testdashboards opgeleverd met de thema's Arbeid en Bevolking. Deze bevatten cijfers die bijvoorbeeld per regio of gemeente, of grensoverschrijdend kunnen worden weergegeven. Er zijn ook aanvullende visualisaties beschikbaar. 

Bron: 
Redactie

Lees verder

Dashboard Werk en Inkomen

Met de website waarstaatjegemeente.nl helpt VNG Realisatie gemeenten om uit de hoeveelheid beschikbare data de juiste informatie te filteren en daarmee de prestaties te verbeteren. Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op de site staan cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Cijfers en trends, oktober 2020

De publicatie 'Cijfers en trends UWV' bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.

Bron: 
UWV

Lees verder

Veerkracht & Werkgeluk

RTL Nieuws berichtte begin december dat wie verplicht op het werk moet zijn, meer stress en minder plezier ervaart. Voor de meerderheid van ons is thuiswerken het decreet en ook dat blijkt niet in onze koude kleren te gaan zitten. Werk is een belangrijke factor met betrekking tot mentale gezondheid. We werken over het algemeen graag en hebben collegiale voeding nodig. In deze nieuwe editie van Sterk door Werk stellen we de vraag wat al dat thuiswerken met onze mentale gezondheid doet?

Bron: 
Redactie

Lees verder

Vinger aan de pols: hoe staat het eigenlijk met de banenafspraak?

Hoe staat het in coronatijd eigenlijk met de banenafspraak? Aart van der Gaag van ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’ maakte zich zorgen, maar de cijfers bieden veel minder reden tot somberheid dan hij dacht. Het blijft wel zaak om het op de agenda te houden.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Mensen met beperking nog onvoldoende betrokken bij beleid

Mensen met beperking nog onvoldoende betrokken bij beleid
Mensen met beperking nog onvoldoende betrokken bij beleid
Mensen met beperking nog onvoldoende betrokken bij beleid

De rapportage wordt  jaarlijks op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking gepresenteerd. In de rapportage (zie onderaan dit bericht) geeft het College ook tips voor gemeenten om mensen met een beperking (beter) te betrekken bij het opstellen van beleid.

Bron: 
VNG

Lees verder

Advies: grijp in op arbeidsmarkt, 'coronarekening' is niet eerlijk verdeeld

Om zelfstandigen, flexwerkers en jongeren beter te beschermen tegen crises, moet de politiek ingrijpen op de arbeidsmarkt. Deze groepen worden onevenredig hard geraakt door de coronacrisis. Dat concludeert het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA) in hun advies. Het PTA heeft dit advies vandaag aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op eigen initiatief overhandigd.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Onbeperkt meedoen' vraagt om blijvende inspanning

In Nederland hebben ruim twee miljoen mensen een auditieve, visuele, lichamelijke, verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ gaat over de toepassing en uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Zorgsalon: Maatwerk voor een inclusieve arbeidsmarkt

Vertrouwen, aandacht en maatwerk, werkt dat voor de meest kansarmen op de arbeidsmarkt? En welk ingrediënt van het medicijn draagt het meest bij aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt? Tijdens deze online Zorgsalon willen we hierover met elkaar van gedachten wisselen. Vier sprekers geven een inspirerende bijdrage vanuit verschillende invalshoeken: feiten en cijfers, persoonlijke ervaringen en een succesvolle aanpak in de praktijk.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's