Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


‘Door automatisering krijgen we een grote herverdeling van werk’

Veel werk dat nu nog verricht wordt door mensen, zal over een tijdje overbodig worden door de introductie van robots en smart technology. Hoe moet de samenleving omgaan met dit moderniseringsproces? Een interview met Emilie Rademakers, die zich bezighoudt technologische veranderingen en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt.

Bron: 
Sociale vraagstukken

Lees verder

Vaardigheden op de werkvloer vaak onbenut

Uit Australisch onderzoek blijkt dat er op de werkvloer veel sprake is van onderbenutting van vaardigheden. Veel skills van werknemers worden niet gebruikt. Werkgevers schenken vaak meer aandacht aan het verwerven van nieuwe vaardigheden dan het gebruiken van bestaande vaardigheden, en dat terwijl juist het gebruiken van aanwezige vaardigheden veel positieve effecten kan hebben.

Lees verder

Kan de Participatiewet helpen bij de problemen op de arbeidsmarkt?

De Participatiewet wordt tegenwoordig alom afgeserveerd: er is te veel administratieve rompslomp en belangrijker, het helpt mensen niet om uit hun (lage) uitkeringssituatie te komen. Kortom, mensen slagen er niet in om te kunnen participeren. Volgens Hoogleraar Arbeids- & Organisatiepsychologie Fred Zijlstra hoeft de Participatiewet echter nog niet bij het grof vuil te worden gezet.

Bron: 
Mejudice

Lees verder

UWV: 70.525 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 70.525 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 zijn er in het derde kwartaal van 2021 4.549 meer banen. Dat is een toename van 3%. Het aantal werkzame personen is in het derde kwartaal van 2021 toegenomen met 4.171 personen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Werkloosheid hoger volgens nieuwe methode, maar nog steeds historisch laag

Vanaf vandaag publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode. Met de nieuwe methode worden zowel werklozen als werkenden beter in beeld gebracht. Dat heeft geleid tot een toename in beide groepen. De werkloosheid daalde gedurende vrijwel geheel 2021, zowel volgens de oude als de nieuwe methode, met een laagterecord van 3,7 procent in november (met de oude methode was dat 2,7 procent). Alleen in februari, augustus en december waren er lichte toenames.

Bron: 
CBS

Lees verder

Meer arbeidsmigranten? Of moeten we toch nog eens kijken naar de Participatiewet?

De arbeidsmarkt raakt overspannen, er is een groot tekort aan arbeidskrachten in de zorg, maar ook andere sectoren (onderwijs, logistiek, etc) hebben hier mee te maken. Niet alleen in Nederland overigens, gezien de beelden uit het Verenigd Koninkrijk. De roep om ruimere toelating van arbeidsmigranten neemt toe. Fred Zijlstra geeft zijn mening over de kwestie en laat zien dat het probleem ook anders opgelost kan worden.

Bron: 
Maastricht University

Lees verder

Vraag naar technische beroepen voor het halen van klimaatdoelen nu in kaart gebracht

Om de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te halen zijn er vooral veel technische vakmensen nodig. Voor het eerst is er nu ook in kaart gebracht welke technische vakmensen er precies nodig zijn. Zo zijn er o.a. isolatiemonteurs, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten of energieprestatieadviseurs nodig. Dit blijkt uit de publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving, die door UWV in samenwerking met SBB en de SER/Taakgroep arbeidsmarkt en scholing Klimaatakkoord tot stand is gekomen.

Bron: 
UWV

Lees verder

Handreiking 'Simpel switchen van dagbesteding naar werk'

Het ministerie van SWZ, gemeenten en de arbeidsmarktregio’s willen dat mensen gemakkelijker en veiliger stappen in hun loopbaan kunnen zetten en daarmee hun talenten zo goed mogelijk kunnen benutten. Om dat te bevorderen is het project Simpel Switchen opgezet. In de nieuwe handreiking ‘Simpel switchen van dagbesteding naar werk (2021)’ vertellen de gemeenten Almere, Amsterdam en Oss en de regio Rijk van Nijmegen hoe zij ervoor zorgen dat mensen op een goede manier kunnen switchen tussen dagbesteding en werk.

Bron: 
NVvA

Lees verder

Nieuwe minister Karien van Gennip geeft prioriteit aan hervorming arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt kampt met grote problemen. In sommige sectoren zijn er enorme tekorten, terwijl de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt groeit. De nieuwe minister van Sociale Zaken, Karien van Gennip, erkent deze problemen. De hervorming van de arbeidsmarkt zet ze dan ook hoog op haar agenda voor de komende jaren.

Bron: 
nieuws.nl

Lees verder

Werkgevers: ‘Cao-overleg benutten om krapte aan te pakken’

De gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat het cao-overleg van het komende jaar meer dan voorheen ook bijdraagt aan het tegengaan van krapte op de arbeidsmarkt. Daartoe moeten in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen afspraken komen die het aantrekkelijker maken om meer uren te werken, om mensen van de zijkant van de arbeidsmarkt te laten instromen en om medewerkers mee te laten profiteren van bedrijfswinsten. Dat en meer schrijven de drie ondernemersorganisaties in de arbeidsvoorwaardennota 2022, hun jaarlijkse advies aan cao-onderhandelaars, die onlangs verschenen is.

Bron: 
AWVN

Lees verder

Pagina's