Terug naar boven

Nieuws uit het land

Nooit meer iets missen? U kunt een overzicht van het meest recente nieuws wekelijks per e-mail ontvangen. Interesse? Meld u aan.

Aanmelden voor nieuwsbrief


Handreiking Mensen met een beperking aan de slag! bij werkgeversdienstverlening nu ook online

De arbeidsmarktregio’s spannen zich in om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Essentieel voor het succes is een goede werkgeversdienstverlening. De handreiking die ontwikkeld is geeft een mooi inzicht in wat hierbij komt kijken. Ze is bedoeld voor iedereen die bij de dienstverlening aan werkgevers betrokken is. De Programmaraad wil hiermee ondersteunen dat mensen met een grotere of kleinere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk worden geholpen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Post-corona crises staan voor de deur: nieuw platform biedt oplossing

'Niemand weet hoe lang de coronacrisis nog duurt. Wel weten we dat het virus 2 nieuwe noodsituaties zal veroorzaken. De arbeidsmarkt krijgt flinke klappen'. Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group, 'sluit niet uit dat we rekening moeten houden met meer dan een miljoen werklozen eind 2021. Ook gaat de mentale gezondheid van Nederlanders achteruit: uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders angstgevoelens, een depressie of slaapproblemen kent.'

Bron: 
Redactie

Lees verder

NL Leert Door definitief uit de startblokken

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk. Door de coronacrisis verandert de economie fors. Het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Kwetsbare groepen verliezen vaker werk door coronacrisis 28-07-2020 De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse migratieachtergro...

Kwetsbare groepen verliezen vaker werk door coronacrisis 28-07-2020 De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse migratieachtergro...
Kwetsbare groepen verliezen vaker werk door coronacrisis 28-07-2020 De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse migratieachtergro...
Kwetsbare groepen verliezen vaker werk door coronacrisis 28-07-2020 De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse migratieachtergro...

De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, lage opleiding of arbeidsbeperking gaat sterk toenemen door de coronacrisis. Dat verwacht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De Sociaal Economische Raad (SER) toont zich bezorgd: 'Voor de diverse samenstelling van medewerkersbestanden van bedrijven kan dit problematische gevolgen hebben'.

Bron: 
Sociaalweb

Lees verder

Hoe kansarm of kansrijk zijn Limburgers met een uitkering?

Hebben mensen met een uitkering meer of minder kans om succesvol te reïntegreren op de arbeidsmarkt als ze schulden of gezondheidsproblemen hebben? En wat is de invloed van thuissituatie of opleidingsniveau? Onderzoekers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht hebben voor alle Limburgse gemeenten in kaart gebracht hoe kansarm of kansrijk mensen in een uitkeringssituatie zijn. De gegevens zijn verzameld in een factsheet.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Nieuw interactief UWV-dashboard beschikbaar: spanningsindicator arbeidsmarkt

Op vrijdag 17 juli 2020 is vanuit het Project Arbeidsmarktdashboard, waarin partners vanuit de verschillende arbeidsmarktregio’s samenwerken, weer een nieuw interactief dashboard gelanceerd. Het gaat om het dashboard ‘UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt’. Dit dashboard bevat de nieuwste arbeidsmarktcijfers over het eerste kwartaal 2020.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Internetconsultatie regeling SUWI

De wijziging van Regeling SUWI komt voort uit de aanpak ‘breed offensief’ van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de werkgeversdienstverlening en het matchen in de arbeidsmarktregio’s te versterken. Met het Wijzigingsbesluit van het Besluit SUWI omtrent regionale werkgeversdienstverlening (inwerkingtreding per 1 januari 2021) is geregeld dat een aantal punten bij ministeriele regeling wordt geregeld en dit gebeurt door toevoeging van drie artikelen.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Internetconsultatie besluit loonkostensubsidie

Werkgevers ondervinden hinder van verschillen tussen methodes voor loonwaardebepaling en van verschillende betaalmomenten van loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet door gemeenten. Daarom worden regels gesteld voor een uniforme methode voor loonwaardebepaling en voor uitbetaling van loonkostensubsidie. Ook worden normbedragen voor de nieuwe studietoeslag Participatiewet vastgesteld en een vrijlating voor de stagevergoeding.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Midden in Coronatijd een baan

Voor veel werkzoekenden is het moeilijk om nu aan een baan te komen. Zeker voor werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid. Het is de vraag of voor hen het vinden van een geschikte baan nog haalbaar is? Als het aan Dries van der Jagt, HR-manager bij verzekeraar a.s.r ligt zeker wel. Volgens hem geldt voor hen hetzelfde als voor reguliere medewerkers: “Zolang er werk is, is er plek voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Bron: 
Redactie

Lees verder

Meer experimenteerruimte nodig voor arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen

De arbeidsparticipatie van mensen die te maken hebben met ernstige psychische problemen blijft ver achter vergeleken met de gehele beroepsbevolking. Een echt inclusieve samenleving komt er alleen als er meer oog is bij werkgevers en arbeidsbegeleiders voor de impact van psychisch lijden op het dagelijks leven.

Bron: 
Redactie

Lees verder

Pagina's