Terug naar boven

Workshop Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie 2.0 in de praktijk

Op 10 maart a.s. wordt mede vanuit CIAO de workshop 'Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie 2.0 in de praktijk: Hoe herverdeling van werk een oplossing kan bieden voor personele tekorten' verzorgd. Dit gebeurt tijdens de Praktijkdag van de Programmaraad in Utrecht. Tijdens deze workshop wordt de inzet van de methodiek Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie binnen de afdeling Medische Beeldvorming van het Zuyderland Medisch Centrum beschreven. Hoe kan herverdeling van werkzaamheden een oplossing bieden voor personele tekorten en oplopende werkdruk? Namens CIAO zal Gemma van Ruitenbeek (managing director) aan het woord komen. Verder spreken Saskia Hol en Timor Vanhoudt (UWV) en Sjef Cortenraede (Zuyderland MC). De workshop is vooral bedoeld voor uitvoerders (publiek/privaat) op het terrein van arbeidsbemiddeling, re-integratie, inclusief ondernemen, MVO, functiecreatie, Banenafspraak.

Kijk voor meer informatie op de site van de Programmaraad.