Terug naar boven

CIAO verzorgt workshop tijdens Centre for Transformative Work Design Conference in Perth

Op 12, 13 en 14 februari vindt in Perth, Australië een conferentie plaats, georganiseerd door het Centre for Transformative Work Design en de Curtin University. Ook Gemma van Ruitenbeek en Fred Zijlstra van CIAO zullen hierbij aanwezig zijn.

In een interactieve workshop zullen zij de Beter Werk-tool presenteren, die CIAO in samenwerking met De Baaningenieurs heeft ontwikkeld om Inclusief Herontwerp van Werk te faciliteren. Met behulp van deze tool kunnen medewerkers zelf aangeven en bespreken of er mogelijk alternatieven zijn voor de huidige werkverdeling binnen een team of afdeling. Hierdoor wordt het mogelijk om medewerkers meer te laten focussen op hun kerntaken, om nieuwe medewerkers zinvol werk te laten doen, en om de druk op het team te verlagen.

De Beter Werk-tool is onderdeel van de IHW-methode van CIAO en is al in diverse organisaties ingezet. Tijdens de workshop zullen enkele voorbeelden besproken worden en zullen de deelnemers zelf ook met de tool aan de slag gaan.

Meer informatie over de conferentie is te vinden op de website.