Terug naar boven

The Development of an Instrument to Measure the Work Capability of People with Limited Work Capacity (LWC)

Artikel
Auteur(s): Gemma M. C. van Ruitenbeek, Fred R. H. Zijlstra, Ute R. Hülsheger
Publicatiedatum: maandag, 4 juni, 2018
Samenvatting:

Gemma van Ruitenbeek en Fred Zijlstra van het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie hebben samen met Ute Hülsheger (Maastricht University) een artikel gepubliceerd in de 'Journal of Occupational Rehabilitation' over de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor, een instrument dat ontwikkeld is voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

Arbeidsparticipatie draagt op een positieve wijze bij aan de mentale en fysieke gezondheid van mensen; ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Om succesvol te kunnen participeren is het belangrijk dat zowel de begeleiding als het werk en de werkomgeving zijn afgestemd op de behoeften van de werknemer. Tot op heden ontbreekt echter een gevalideerd instrument dat de werkcapaciteit van mensen met een beperking in kaart kan brengen zodat het werk en de werkomgeving afgestemd kunnen worden op hun behoeften en waarmee richting gegeven kan worden aan de begeleiding. Het doel van het onderzoek was dan ook om een dergelijk instrument te ontwikkelen. Speciaal voor de doelgroep zijn bestaande instrumenten met betrekking tot mentale capaciteit, consciëntieusheid, zelf-effectiviteit (self-efficacy) en ‘coping’ aangepast. 

Om het instrument te valideren zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken tonen aan dat de aangepaste vragen sets voor de doelgroep en de beoordelaar  voor mentale capaciteit, consciëntieusheid, zelf-effectiviteit (self-efficacy) en ‘coping’ betrouwbaar zijn om de werkcapaciteit van mensen met een arbeidsbeperking te bepalen. Vervolgonderzoek is nodig om  de voorspellende waarde van het instrument te bepalen met betrekking tot bijvoorbeeld werkgedrag en  taakprestatie.

Bron: Journal of Occupational Rehabilitation
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsparticipatie , Begeleiding , Belastbaarheid , Inclusieve arbeidsorganisatie , Maastrichtse Workability Monitor , Onderzoek , Participatie , Participatiewet , Vragenlijsten , Werknemers