Terug naar boven

Workplace learning and development of people with limited work capacity

Artikel
Auteur(s): Gemma M. C. van Ruitenbeek, Fred R. H. Zijlstra, & Ute R. Hülsheger
Publicatiedatum: maandag, 9 januari, 2023
Samenvatting:

Leren en ontwikkelen in werk is belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. In dit artikel hebben we de ontwikkeling in cognitief functioneren en gedrag op het werk van mensen met een arbeidsbeperking onderzocht, en in hoeverre dit door acceptatie en ondersteuning op de werkvloer wordt beïnvloed. Eerdere literatuur laat zien dat acceptatie en ondersteuning belangrijke vereisten zijn voor ontwikkeling. Daarom was ook onze verwachting dat deze aspecten de ontwikkeling van onze doelgroep zouden beïnvloeden. In totaal hebben 182 mensen met een arbeidsbeperking en 172 werkbegeleiders op drie momenten in de loop van vier maanden vragenlijsten ingevuld over cognitief functioneren en gedrag op het werk. Daarnaast vulden de mensen met een arbeidsbeperking  een vragenlijst in overde mate waarin zij acceptatie en ondersteuning op de werkvloer ervoeren. De resultaten lieten een significante ontwikkeling over tijd zien in cognitief functioneren, zowel in de eigen beoordeling als die van de werkbegeleiders. Het ging dan onder meer om planning en organiseren, leren en geheugen, en probleemoplossend vermogen. Uit de eigen beoordelingen kwam er bovendien een significante ontwikkeling in aanpassingsvermogen en concentratie naar voren. Gekeken naar gedrag op het werk bleek er een significante ontwikkeling te zijn in het eigen beoordeelde werktempo. De groeicurves van eigen beoordeelde variabelen zoals leren en herinnering, nauwkeurigheid, sociaal gedrag en werktempo werden bovendien beïnvloed door de mate waarin acceptatie en ondersteuning op de werkvloer ervoer. Dit onderzoek geeft inzicht in groeipatronen van cognitief functioneren en gedrag op het werk van mensen met een arbeidsbeperking, en illustreert het belang van een atmosfeer die ontwikkeling ondersteunt.

Bron: Applied Psychology
Keyword(s): Arbeidsparticipatie , Begeleiding , Duurzame arbeidsparticipatie , Duurzame plaatsingen , Maastrichtse Workability Monitor , Onderzoek , Psychische beperkingen , Verstandelijke beperkingen

Document moet worden aangevraagd via fpn-ciao@maastrichtuniversity.nl