Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Henny Mulders Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 1 juni jl. is Henny Mulders door de burgermeester van Bloemendaal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Henny heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange, onvermoeibare en onbaatzuchtige inspanningen om volwaardige arbeidsparticipatiekansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CIAO is enorm trots dat Henny deel uitmaakt van ons team en zich naast zijn deeltijdpensioen met passie en enthousiasme voor dit doel in blijft zetten. Extra bijzonder is dat deze erkenning plaatsvindt in het lustrumjaar van CIAO.

E-learning Inclusieve Arbeidsorganisatie online

In samenwerking met de NvVA heeft CIAO een e-learning opgezet over inclusieve arbeidsorganisatie en IHW 2.0. Hierin komt onder meer aan bod wat inclusief organiseren in de praktijk betekent en wat de meerwaarde ervan is. Meer informatie en de e-learning vindt u hier. Wilt u verder op de materie ingaan? Dan is onze modulaire leergang inclusieve arbeidsorganisatie misschien iets voor u. Bekijk hiervoor onze opleidingspagina.

Webinar 'Inclusieve HRM in de praktijk'

Op 26 mei a.s. verzorgen Gemma van Ruitenbeek en Arjella van Scheppingen (CIAO) in samenwerking met Eventbrite een webinar over inclusieve HRM in de praktijk. Ze zullen dan ingaan op de kenmerken van een inclusieve arbeidsorganisatie en hoe een organisatie inclusief/inclusiever kan worden.

De webinar is in het Engels en is bedoeld voor jobcoaches, arbeidsdeskundigen, onderzoekers, beleidsmakers, en andere mensen die in dit veld werkzaam zijn of anderszins interesse hebben in arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Brochure 'Jobcarving in de zorg' in ontvangst genomen

Op 25 januari 2021 heeft minister Van Ark de brochure 'Jobcarving in de zorg. Anders organiseren, nieuwe kansen' in ontvangst genomen. Hierin staan mooie voorbeelden van het anders organiseren van werk in de zorg, wat ertoe leidt dat medewerkers met en zonder zorgkwalificatie duurzaam inzetbaar blijven en zo een duurzame kwaliteit van zorg waarborgen. Trots om hier vanuit CIAO een bijdrage aan te hebben mogen leveren!

Eerste kandidaten leergang IAO geslaagd!

Afgelopen week zijn de eerste deelnemers aan de leergang Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie 2019-2020 geslaagd! Ondanks dat COVID-19 voor enige vertraging zorgde, hebben zij met behulp van creatieve oplossingen met succes de proeve van bekwaamheid afgerond. Zo dragen ook  zij een steentje bij aan een inclusievere arbeidsmarkt. CIAO wenst hun veel succes in hun nieuwe rol!

Pagina's