Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Brochure 'Jobcarving in de zorg' in ontvangst genomen

Op 25 januari 2021 heeft minister Van Ark de brochure 'Jobcarving in de zorg. Anders organiseren, nieuwe kansen' in ontvangst genomen. Hierin staan mooie voorbeelden van het anders organiseren van werk in de zorg, wat ertoe leidt dat medewerkers met en zonder zorgkwalificatie duurzaam inzetbaar blijven en zo een duurzame kwaliteit van zorg waarborgen. Trots om hier vanuit CIAO een bijdrage aan te hebben mogen leveren!

Eerste kandidaten leergang IAO geslaagd!

Afgelopen week zijn de eerste deelnemers aan de leergang Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie 2019-2020 geslaagd! Ondanks dat COVID-19 voor enige vertraging zorgde, hebben zij met behulp van creatieve oplossingen met succes de proeve van bekwaamheid afgerond. Zo dragen ook  zij een steentje bij aan een inclusievere arbeidsmarkt. CIAO wenst hun veel succes in hun nieuwe rol!

Bijdrage CIAO aan NVvA & AKC Najaarscongres: de meerwaarde van de AD als bredere adviseur van de werkgever

Op dinsdag 10 november 2020 vindt het NVvA & AKC Najaarscongres plaats, met als thema: Welke rol neem jij als AD? Wetenschappers, onderzoekers en marktpartijen geven presentaties. Onder hen is ook Gemma van Ruitenbeek, de managing director van het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie. Zij gaat in op de meerwaarde van de arbeidsdeskundige als bredere adviseur van de werkgever. Meer informatie over het congres vind je hier

8 oktober: Webinar 'Omgaan met weerstand (MKB)'

Op 8 oktober 2020 vindt van 10:00u tot 12:00u de webinar 'Omgaan met weerstand (MKB)' van het kennisplatform passend werk plaats. Als jobcreator, adviseur werkgeversdiensten of klantadviseur ontmoet je in je dagelijkse praktijk regelmatig weerstand, niet in de laatste plaats binnen het MKB. In deze sessie versterken Gemma van Ruitenbeek (CIAO) en Jojanneke Bakker (UWV) aan de hand van een praktijkcasus, toegespitst op het MKB, jouw kennis en ervaring met theoretisch inzicht en evidence based practices.

Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) gevalideerd

Onlangs is een validatiestudie voor de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor, de MW©M, gepubliceerd in een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift. Deze studie was de tweede in de reeks wetenschappelijke publicaties om de MW©M te kunnen valideren. In deze studie toont Gemma van Ruitenbeek samen met Fred Zijlstra en Ute Hülsheger de voorspellende waarde van het instrument aan. Benieuwd geworden? Lees hier meer

Pagina's