Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Wijziging Besluit SUWI

In juni heeft de ministerraad ingestemd met een wijziging van het Besluit SUWI. Deze wijziging houdt in dat gemeenten en UWV beter en duidelijker gaan samenwerken, wat de werkgeversdienstverlening ten goede moet komen. Zo kunnen meer mensen aan het werk geholpen en gehouden worden. De regionale werkgeversservicepunten bieden allemaal hetzelfde basispakket aan voorzieningen, waaronder advies over het anders organiseren van werk en inclusief werkgeverschap.

Dashboard Banenafspraak UWV online

Onlangs publiceerde UWV het Dashboard Banenafspraak, een online tool waarin alle kerncijfers over de uitvoering van de Banenafspraak te vinden zijn. Het gaat om een interactieve variant van de trendrapportages die elk kwartaal verschijnen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk verschillende arbeidsmarktregio's met elkaar te vergelijken. Lees hier meer.

Update leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie

In verband met het Coronavirus is de opleiding Inclusieve Arbeidsorganisatie uitgesteld. In september gaan we weer van start. Het is nog mogelijk om je hiervoor in te schrijven!

SFNL doet haalbaarheidsstudie Sociaal Innovatiefonds

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft adviesbureau Social Finance NL in samenwerking met KplusV een haalbaarheidsstudie gedaan naar een Sociaal Innovatiefonds als extra instrument naast reeds bestaande stimuleringsmaatregelen om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen en houden van mensen uit de doelgroep Banenafspraak. 

Kom naar het kennisplatform passend werk

Op 8 oktober is de eerste bijeenkomst van het kennisplatform passend werk van 2020. Tijdens deze bijeenkomst staan twee belangrijke onderwerpen centraal: evaluatie beschut werk en omgaan met weerstand (MKB). Onder anderen Gemma van Ruitenbeek (CIAO) zal hier een workshop verzorgen. Ben jij een professional die zich inzet om passend werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Lees dan snel meer en schrijf je in!

Pagina's