Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Limburg wil meer arbeidsparticipatie

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen, bestuursvoorzitter Martin Paul en directeur Theo Thuis hebben het ambitieuze programma 4 Limburg gelanceerd. De groei van de Limburgse economie begint te knellen op de arbeidsmarkt. In de Brightlandscampussen heeft Limburg krachtige groeimotoren die nieuwe vormen van werkgelegenheid opleveren. De provincie kampt met een nijpend tekort aan goed opgeleid personeel op allerlei niveaus en er staan nog veel mensen aan de kant. Daarom starten vijf professoren van vier faculteiten van de Universiteit Maastricht het grootschalige en meerjarige programma 4Limburg met als doel om net als de Sociale Agenda Limburg 2025 via een trendbreuk de arbeidsparticipatie én de vitaliteit in Limburg te vergroten en verbeteren. De Provincie Limburg is vanaf het begin betrokken en steunt 4Limburg het eerste jaar met één miljoen euro. 

Promotieonderzoek Philippe Nelissen

In het kader van de Participatiewet is een sociaal plan van kracht dat moet leiden tot het creëren van 125.000 banen voor mensen met beperkingen in 2026. Veel organisaties slagen in het creëren van werk, maar het behoud van werk blijkt lastig. Omdat er weinig bekend is over welke factoren van belang zijn voor baanbehoud van mensen met beperkingen, ligt de focus van het promotieonderzoek van Philippe Nelissen op de bouwstenen die duurzame inzetbaarheid bevorderen. Uit dit onderzoek blijkt dat individuele kenmerken zoals hulpgedrag en prosociale motivatie, maar ook team kenmerken zoals het werkklimaat het succes op een inclusieve werkplek verhogen.

12 mei zal Philippe Nelissen zijn proefschrift "The building blocks of workplace inclusion" openbaar verdedigen. Fred Zijlstra, Wetenschappelijk Directeur van het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is zijn promotor. 

De verdediging vindt plaats om 14u op de Minderbroedersweg 4-6, 6211 LK te Maastricht.

Uitnodiging: Inclusief (her)ontwerpen van arbeid

Anders organiseren, anders kijken

Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie ism Stichting Social label (Publiekscollege #5 Social Label)

AD Award 2016 voor Henny Mulders voor zijn verdienste op het gebied van de inclusieve arbeidsorganisatie

Henny Mulders, adviseur inclusieve arbeidsorganisatie van het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie heeft tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen de AD-Award in ontvangst mogen nemen. Henny ontving deze award voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de inclusieve arbeidsorganisatie.

Foto's Congres 'Inclusiviteit Werkt!'

Hieronder een kleine foto-impressie van het Congres 'Inclusiviteit Werkt!'. Zie voor meer informatie de pagina Congres 'Inclusiviteit Werkt!' groot succes

Pagina's