Terug naar boven

Artikel: 'Methode Inclusief Herontwerp van Werk vernieuwd: IHW2.0'

In september publiceerde Henny Mulders samen met Gemma van Ruitenbeek en Fred Zijlstra een artikel in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde over de theorie en praktijk van IHW 2.0. Met behulp van IHW 2.0 kunnen de kwaliteit van arbeid en (daarmee) de duurzame inzetbaarheid van mensen vergroot worden. Lees hier meer