Terug naar boven

Methode Inclusief Herontwerp van Werk vernieuwd: IHW2.0

Artikel
Auteur(s): Henny Mulders, Gemma van Ruitenbeek en Fred Zijlstra
Publicatiedatum: vrijdag, 4 september, 2020
Samenvatting:

De methode IHW2.0 kan arbeidsorganisaties helpen om innovatieve oplossingen te realiseren voor problemen rond bezetting en inzetbaarheid van personeel. Vanuit het perspectief van de sociale zekerheid is IHW2.0 een systeem-aanpak voor integratie, re-integratie en preventie. Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie van de Universiteit Maastricht heeft de oorspronkelijke methodiek Inclusief Herontwerp van Werk uit 2010 uitgebreid en aangepast aan de opgaven waar professionals in het werkveld van arbeid en gezondheid nu voor staan. Deze professionals kunnen IHW2.0 leren toepassen in de modulaire leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie.
Om duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werknemers te bevorderen is een andere aanpak van de organisatie van werk hard nodig. De kern van die aanpak is investeren in kwaliteit van werk en in menselijk kapitaal, bij voorkeur door leren te combineren met werk. Dat is in het kort de boodschap van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Commissie Borstlap. IHW2.0 is een methodiek die daarbij kan helpen.

Bron: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Keyword(s): Arbeidsanalyses , Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Duurzame arbeidsparticipatie , Duurzame inzetbaarheid , Functie-analyses , Inclusief Herontwerp van Werk , Inclusieve arbeidsorganisatie , Organisatieklimaat , Passende arbeid , Scholing , Vacatures