Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Aanvraag 'Niet poetsen, maar zorgen' geaccepteerd

CIAO is zeer verheugd dat ZonMw onze subsidieaanvraag ‘Niet poetsen, maar zorgen’ in het kader van het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces geaccepteerd heeft. Het onderzoeksproject wordt in nauwe samenwerking met onze medeaanvragers Schoonmakend Nederland, ADG dienstengroep/Asito en Zuyderland Zorgcentra uitgevoerd en heeft een maximale looptijd van 3 jaar.

Lees meer over dit project op onze projectpagina.

Succesvolle inclusieve samenwerking Zuyderland, Team Inclusief en CIAO

Samen zorgen voor morgen.

Team Inclusief helpt organisaties om met een andere blik naar werkprocessen te kijken. Complexe en eenvoudige taken kunnen vaak worden gesplitst, waardoor functies ontstaan die beter in te vullen zijn. Zo omzeilt u niet alleen de krapte op de arbeidsmarkt, maar zorgt u tegelijk voor een efficiëntere personeelsinzet, besparing op loonkosten én realisatie van een hoger rendement. 

Team Inclusief is een samenwerkingsverband tussen UWV, Podium24, VIDAR en WSP Parkstad.

Henny Mulders Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 1 juni jl. is Henny Mulders door de burgermeester van Bloemendaal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Henny heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange, onvermoeibare en onbaatzuchtige inspanningen om volwaardige arbeidsparticipatiekansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CIAO is enorm trots dat Henny deel uitmaakt van ons team en zich naast zijn deeltijdpensioen met passie en enthousiasme voor dit doel in blijft zetten. Extra bijzonder is dat deze erkenning plaatsvindt in het lustrumjaar van CIAO.

E-learning Inclusieve Arbeidsorganisatie online

In samenwerking met de NvVA heeft CIAO een e-learning opgezet over inclusieve arbeidsorganisatie en IHW 2.0. Hierin komt onder meer aan bod wat inclusief organiseren in de praktijk betekent en wat de meerwaarde ervan is. Meer informatie en de e-learning vindt u hier. Wilt u verder op de materie ingaan? Dan is onze modulaire leergang inclusieve arbeidsorganisatie misschien iets voor u. Bekijk hiervoor onze opleidingspagina.

Webinar 'Inclusieve HRM in de praktijk'

Op 26 mei a.s. verzorgen Gemma van Ruitenbeek en Arjella van Scheppingen (CIAO) in samenwerking met Eventbrite een webinar over inclusieve HRM in de praktijk. Ze zullen dan ingaan op de kenmerken van een inclusieve arbeidsorganisatie en hoe een organisatie inclusief/inclusiever kan worden.

De webinar is in het Engels en is bedoeld voor jobcoaches, arbeidsdeskundigen, onderzoekers, beleidsmakers, en andere mensen die in dit veld werkzaam zijn of anderszins interesse hebben in arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Pagina's