Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Op donderdag 24 mei 2018 vindt het Kennis- en Participatiefestival plaats in 1931 Congrescentrum in 's-Hertogenbosch. CIAO zal ook workshops verzorgen tijdens het festival. 

Jaarverslag CIAO 2017

Lees hier onder andere over de ontstaansgeschiedenis van CIAO en hoe CIAO in de praktijk een bijdrage levert aan duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Aan het woord: Gemma van Ruitenbeek, Fred Zijlstra, Henny Mulders, Job Cohen, Rianne Letschert en de doelgroep.

Op naar de 100.000 banen!

Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Het Kennisdocument 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten' geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer.

Gemma van Ruitenbeek presenteert 14 april 2018 tijdens Open Huis Arbeids- en Organisatiepsychologie: Een baan op maat

Op zaterdag 14 april wordt in Utrecht het 'Open Huis Arbeids- en Organisatiepsychologie: Een baan op maat' georganiseerd. Het Open Huis biedt studenten en geïnteresseerden in een studie Arbeids- en organisatiepsychologie de gelegenheid om kennis te maken met het vakgebied en met de medewerkers van de vakgroep.

Download presentatie Fred Zijlstra symposium Tilburg University 6 april 2018

Zoals is toegezegd, is hier de presentatie van Fred Zijlstra van vrijdag 6 april 2018 te downloaden.

Fred Zijlstra verzorgde een presentatie tijdens het symposium voorafgaand aan de oratie van Ronald Blonk aan Tilburg University.

Pagina's