Terug naar boven

Leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2022 volgeboekt

Op 16 september a.s. start de leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2022. Wij zijn blij met de grote belangstelling voor de leergang; deze is inmiddels volgeboekt. In overleg met Verduyn Interim, Training en Advies, de uitvoerder van de leergang, starten we begin 2023 een nieuw traject.

Een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid is één van de bouwstenen voor het toekomstbestendig reguleren en organiseren van werk. Professionals die hun slagkracht op het gebied van inclusief organiseren van werk willen versterken en organisaties willen ondersteunen om het werk toekomstbestendig te kunnen organiseren, nodigen we van harte uit om deel te nemen aan deze leergang.

Bent u geïnteresseerd in de leergang, kijk dan op onze website bij Opleiding en Training. Hier vindt u alle informatie over de verschillende varianten van de modulaire leergang die passen bij de rol die de verschillende spelers in dit veld vervullen.

Heeft u nog aanvullende informatie nodig, dan kunt u altijd terecht bij Martin Verduyn. Direct inschrijven voor 2023 kan natuurlijk ook; op de website vindt u het inschrijfformulier.

 De lesdagen zijn op de vrijdag en de leergang zal grotendeels online plaatsvinden. De exacte data voor 2023 zijn nog niet bekend. Deze worden zo spoedig mogelijk vastgesteld na voldoende aanmeldingen.