Terug naar boven

Uitvoering leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie overgedragen

De leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie, een opleiding op het gebied van inclusief organiseren voor professionals in het sociaal domein, blijft onverminderd relevant binnen de huidige arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat de leergang een kwalitatief hoog niveau blijft behouden, heeft CIAO besloten het uitvoerend aspect van de leergang per 1 augustus jl. over te dragen aan Verduyn Interim, Training & Advies (VITA). Hiertoe heeft Maastricht University VITA geaccrediteerd voor een periode van 3 jaar en exclusiviteit gegund voor de leergang binnen Nederland.

Martin Verduyn was al jaren als docent betrokken bij de leergang als ook bij CIAO en heeft ruime ervaring binnen het sociaal domein. CIAO is er dan ook van overtuigd dat de leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie bij Martin in zeer bekwame handen is. Op de achtergrond blijft CIAO natuurlijk nauw betrokken.

De ondertekening voor de overdracht van de leergang aan Verduyn Interim, Training & Advies vond 29 juli jl. plaats. In Maastricht zetten Prof. Fred Zijlstra, wetenschappelijk directeur van CIAO, en Martin Verduyn hun handtekeningen onder de overeenkomst.

Martin Verduyn: “Na een jarenlange en plezierige samenwerking met CIAO ben ik er trots op de verantwoordelijkheid over de uitvoering van deze leergang te mogen overnemen. Een krachtige en prachtige methodiek ligt aan deze leergang ten grondslag. Samen met Dr. Arjella van Scheppingen zal ik met plezier een en ander de komende jaren verder vorm geven!”
 
Fred Zijlstra: “Ik ben blij dat we de continuïteit van de leergang op deze manier kunnen waarborgen. Martin en Arjella zijn toegewijde partners, met wie we al geruime tijd samenwerken, en die de leergang en de visie van CIAO goed kennen. Daarom zijn zij bij uitstek geschikt om dit te doen.”