Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Nieuwe tool ter vervanging van I-rapp in gebruik genomen door UWV

De door CIAO in nauwe samenwerking met gebruikers ontwikkelde IHW-tool is in gebruik genomen door UWV en wordt voor analisten beschikbaar gesteld binnen de beveiligde Citrix-omgeving. De IHW-tool helpt professionals om in nauwe samenspraak met de organisatie werk anders en inclusief te organiseren. UWV organiseert in samenwerking met CIAO instructiebijeenkomsten om gebruikers te helpen de IHW-tool optimaal te gebruiken.

Leernetwerkbijeenkomst CIAO op 18 november

Op 18 november 2022 vindt de tweede live leernetwerkbijeenkomst van CIAO plaats in de bibliotheek in Utrecht. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor cursisten en geslaagden van de leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie.

Toekenning subsidieaanvraag 'Re-integratie tweede spoor'

In het kader van het ZonMw-onderzoeksprogramma ‘Re-integratie Tweede Spoor’ is de subsidieaanvraag die CIAO samen met Zuyderland MC ingediend heeft, gehonoreerd. Het consortium ontvangt een subsidie van €800.000 voor dit onderzoek. Re-integratie kan vaak een lastige opgave zijn voor organisaties. In samenwerking met Zuyderland MC zal CIAO onderzoek doen naar hoe een innovatieve benadering van re-integratie tweede spoor binnen diverse zorgorganisaties in Limburg voor een positieve impuls kan zorgen.

Start nieuwe leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2023

Op 27 januari 2023 start de nieuwe leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie.

Een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid is één van de bouwstenen voor het toekomstbestendig reguleren en organiseren van werk. Professionals die hun slagkracht op het gebied van inclusief organiseren van werk willen versterken en organisaties willen ondersteunen om het werk toekomstbestendig te kunnen organiseren, nodigen we van harte uit om deel te nemen aan deze leergang.

Voltijdsbonus? Laat werkgevers die personeel zoeken eerst eens beter naar zichzelf kijken

CIAO staat voor creatieve oplossingen voor de arbeidsmarktproblemen. Zo zouden werkgevers ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans mogen geven.
In dit pleidooi geeft Fred Zijlstra, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie en wetenschappelijk directeur van CIAO, in de Volkskrant zijn mening over de voltijdsbonus en de gedachte dat werknemers ‘gewoon’ wat flexibeler moeten zijn. “Werkgevers zouden ook eens flexibel moeten zijn.”

 

Pagina's