Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Dashboard Banenafspraak UWV online

Onlangs publiceerde UWV het Dashboard Banenafspraak, een online tool waarin alle kerncijfers over de uitvoering van de Banenafspraak te vinden zijn. Het gaat om een interactieve variant van de trendrapportages die elk kwartaal verschijnen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk verschillende arbeidsmarktregio's met elkaar te vergelijken. Lees hier meer.

Update leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie

In verband met het Coronavirus is de opleiding Inclusieve Arbeidsorganisatie uitgesteld. In september gaan we weer van start. Het is nog mogelijk om je hiervoor in te schrijven!

SFNL doet haalbaarheidsstudie Sociaal Innovatiefonds

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft adviesbureau Social Finance NL in samenwerking met KplusV een haalbaarheidsstudie gedaan naar een Sociaal Innovatiefonds als extra instrument naast reeds bestaande stimuleringsmaatregelen om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen en houden van mensen uit de doelgroep Banenafspraak. 

Kom naar het kennisplatform passend werk

Op 8 oktober is de eerste bijeenkomst van het kennisplatform passend werk van 2020. Tijdens deze bijeenkomst staan twee belangrijke onderwerpen centraal: evaluatie beschut werk en omgaan met weerstand (MKB). Onder anderen Gemma van Ruitenbeek (CIAO) zal hier een workshop verzorgen. Ben jij een professional die zich inzet om passend werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Lees dan snel meer en schrijf je in!

A&O Winterschool: Diversiteit & Inclusie

Op de huidige arbeidsmarkt is veel werk zo georganiseerd dat steeds meer mensen niet kunnen participeren. Maar hoe kunnen organisaties duurzaam (en) inclusief worden? Tijdens de A&O Winterschool van het NIP verzorgen Henny Mulders en Gemma van Ruitenbeek de module 'Diversiteit & Inclusie; duurzame inzetbaarheid van de diversiteit aan talent op de arbeidsmarkt' met handvatten voor de dagelijkse praktijk. Meer informatie vindt u hier.

Pagina's