Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

Toekenning subsidieaanvraag 'Re-integratie tweede spoor'

In het kader van het ZonMw-onderzoeksprogramma ‘Re-integratie Tweede Spoor’ is de subsidieaanvraag die CIAO samen met Zuyderland MC ingediend heeft, gehonoreerd. Het consortium ontvangt een subsidie van €800.000 voor dit onderzoek. Re-integratie kan vaak een lastige opgave zijn voor organisaties. In samenwerking met Zuyderland MC zal CIAO onderzoek doen naar hoe een innovatieve benadering van re-integratie tweede spoor binnen diverse zorgorganisaties in Limburg voor een positieve impuls kan zorgen.

Start nieuwe leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2023

Op 27 januari 2023 start de nieuwe leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie.

Een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid is één van de bouwstenen voor het toekomstbestendig reguleren en organiseren van werk. Professionals die hun slagkracht op het gebied van inclusief organiseren van werk willen versterken en organisaties willen ondersteunen om het werk toekomstbestendig te kunnen organiseren, nodigen we van harte uit om deel te nemen aan deze leergang.

Voltijdsbonus? Laat werkgevers die personeel zoeken eerst eens beter naar zichzelf kijken

CIAO staat voor creatieve oplossingen voor de arbeidsmarktproblemen. Zo zouden werkgevers ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans mogen geven.
In dit pleidooi geeft Fred Zijlstra, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie en wetenschappelijk directeur van CIAO, in de Volkskrant zijn mening over de voltijdsbonus en de gedachte dat werknemers ‘gewoon’ wat flexibeler moeten zijn. “Werkgevers zouden ook eens flexibel moeten zijn.”

 

Leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2022 volgeboekt

Op 16 september a.s. start de leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2022. Wij zijn blij met de grote belangstelling voor de leergang; deze is inmiddels volgeboekt. In overleg met Verduyn Interim, Training en Advies, de uitvoerder van de leergang, starten we begin 2023 een nieuw traject.

Uitvoering leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie overgedragen

De leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie, een opleiding op het gebied van inclusief organiseren voor professionals in het sociaal domein, blijft onverminderd relevant binnen de huidige arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat de leergang een kwalitatief hoog niveau blijft behouden, heeft CIAO besloten het uitvoerend aspect van de leergang per 1 augustus jl. over te dragen aan Verduyn Interim, Training & Advies (VITA). Hiertoe heeft Maastricht University VITA geaccrediteerd voor een periode van 3 jaar en exclusiviteit gegund voor de leergang binnen Nederland.

Pagina's