Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

8 oktober: Webinar 'Omgaan met weerstand (MKB)'

Op 8 oktober 2020 vindt van 10:00u tot 12:00u de webinar 'Omgaan met weerstand (MKB)' van het kennisplatform passend werk plaats. Als jobcreator, adviseur werkgeversdiensten of klantadviseur ontmoet je in je dagelijkse praktijk regelmatig weerstand, niet in de laatste plaats binnen het MKB. In deze sessie versterken Gemma van Ruitenbeek (CIAO) en Jojanneke Bakker (UWV) aan de hand van een praktijkcasus, toegespitst op het MKB, jouw kennis en ervaring met theoretisch inzicht en evidence based practices.

Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) gevalideerd

Onlangs is een validatiestudie voor de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor, de MW©M, gepubliceerd in een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift. Deze studie was de tweede in de reeks wetenschappelijke publicaties om de MW©M te kunnen valideren. In deze studie toont Gemma van Ruitenbeek samen met Fred Zijlstra en Ute Hülsheger de voorspellende waarde van het instrument aan. Benieuwd geworden? Lees hier meer

Artikel: 'Methode Inclusief Herontwerp van Werk vernieuwd: IHW2.0'

In september publiceerde Henny Mulders samen met Gemma van Ruitenbeek en Fred Zijlstra een artikel in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde over de theorie en praktijk van IHW 2.0. Met behulp van IHW 2.0 kunnen de kwaliteit van arbeid en (daarmee) de duurzame inzetbaarheid van mensen vergroot worden. Lees hier meer

Webinar: "De inclusieve arbeidsorganisatie"

De arbeidsmarkt is continue in beweging en dat betekent ook dat de rol en focus van arbeidsdeskundigen verschuift. De hamvraag is of het van belang is deze veranderingen te begrijpen om te kunnen bepalen hoe arbeidsdeskundigen adequaat in kunnen spelen op deze veranderingen?

Op 28 augustus 2020 om 14:00u verzorgen Gemma van Ruitenbeek en Fred Zijlstra een webinar voor leden van de NVvA over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, inclusief organiseren en de rol van arbeidsdeskundigen hierin. 

Wijziging Besluit SUWI

In juni heeft de ministerraad ingestemd met een wijziging van het Besluit SUWI. Deze wijziging houdt in dat gemeenten en UWV beter en duidelijker gaan samenwerken, wat de werkgeversdienstverlening ten goede moet komen. Zo kunnen meer mensen aan het werk geholpen en gehouden worden. De regionale werkgeversservicepunten bieden allemaal hetzelfde basispakket aan voorzieningen, waaronder advies over het anders organiseren van werk en inclusief werkgeverschap.

Pagina's