Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

VSO-congres banenafspraak

Tijdens het congres van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) verzorgd CIAO een workshop over de kust van duurzaam includeren.

Lees meer over deze workshop en het congres via VSO-congres banenafspraak

Netwerkbijeenkomst participatieplaatsen

Op 10 oktober presenteert Fred Zijlstra op tijdens netwerkbijeenkomst participatieplaatsen Maastricht-Heuvelland over het belang van arbeidsparticipatie vanuit het perspectief van een veranderende arbeidsmarkt

SZW wetenschapsdag

Op 8 oktorber presenteert Gemma van Ruitenbeek op de SZW wetenschapsdag "Monitoren van de werkcapaciteit van mensen met beperkingen".

Inhoud: Participatie in een reguliere betaalde baan heeft een positief effect op de mentale gezondheid van mensen met een beperking.[1] Ondanks de beperkingen kunnen deze mensen een waardevolle bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat afhankelijk van persoonlijke begeleiding en passend werk. Hoe kunnen kan deze persoonlijke begeleiding versterkt worden in de dagelijkse werkpraktijk?

Er is een quotumcalculator voor de sector overheid beschikbaar

Wilt u berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zes stappen vast.

Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor betrouwbaar meetinstrument voor doelgroep Participatiewet

Het bewijs dat de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor een betrouwbaar meetinstrument is voor de doelgroep Participatiewet is geleverd en gepubliceerd. Gemma van Ruitenbeek en Fred Zijlstra van het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie hebben samen met Ute Hülsheger (Maastricht University) een artikel gepubliceerd in de 'Journal of Occupational Rehabilitation' over de Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor, een instrument dat ontwikkeld is voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

Pagina's