Terug naar boven

Agenda/Mededelingen

SFNL doet haalbaarheidsstudie Sociaal Innovatiefonds

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft adviesbureau Social Finance NL in samenwerking met KplusV een haalbaarheidsstudie gedaan naar een Sociaal Innovatiefonds als extra instrument naast reeds bestaande stimuleringsmaatregelen om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen en houden van mensen uit de doelgroep Banenafspraak. 

Kom naar het kennisplatform passend werk

Op 8 oktober is de eerste bijeenkomst van het kennisplatform passend werk van 2020. Tijdens deze bijeenkomst staan twee belangrijke onderwerpen centraal: evaluatie beschut werk en omgaan met weerstand (MKB). Onder anderen Gemma van Ruitenbeek (CIAO) zal hier een workshop verzorgen. Ben jij een professional die zich inzet om passend werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Lees dan snel meer en schrijf je in!

A&O Winterschool: Diversiteit & Inclusie

Op de huidige arbeidsmarkt is veel werk zo georganiseerd dat steeds meer mensen niet kunnen participeren. Maar hoe kunnen organisaties duurzaam (en) inclusief worden? Tijdens de A&O Winterschool van het NIP verzorgen Henny Mulders en Gemma van Ruitenbeek de module 'Diversiteit & Inclusie; duurzame inzetbaarheid van de diversiteit aan talent op de arbeidsmarkt' met handvatten voor de dagelijkse praktijk. Meer informatie vindt u hier.

Inclusief Herontwerp van Werk 2.0: adviesmethodiek nu breed toepasbaar

In het meest recente kennisverslag van het UWV vertellen Henny Mulders, Gemma van Ruitenbeek en Fred Zijlstra over de doorontwikkeling van IHW naar IHW 2.0 en doen ze uit de doeken hoe aangepast werk voor een brede groep mensen met behulp van deze methode georganiseerd kan worden. Ook benieuwd? Lees het verslag hier.

Is de Participatiewet nog te redden? Drie reacties

Het rapport van het SCP over de Participatiewet was niet mis; hoewel voor jonggehandicapten de baankansen stegen, verslechterde hun inkomenspositie. Ook mensen die voorheen bij een sociale werkvoorziening aan de slag zouden kunnen, zijn slechter af, en bijstandgerechtigden merken nauwelijks veranderingen. Is de Participatiewet nog wel te redden? Drie experts, onder wie Fred Zijlstra, geven hun mening.

Bron: sociaalweb.nl

Pagina's