Terug naar boven

Dashboard Banenafspraak UWV

Presentatie
Auteur(s): UWV
Publicatiedatum: donderdag, 11 juni, 2020
Samenvatting:

In het Dashboard Banenafspraak zijn alle kerncijfers over de uitvoering van de Banenafspraak te vinden. In het dashboard zijn niet alleen de landelijke gegevens te vinden, maar staan ook cijfers per arbeidsmarktregio opgenomen en is het mogelijk om verschillende arbeidsmarktregio’s te vergelijken. Het dashboard is hiermee een interactieve variant van de trendrapportages die per kwartaal verschijnen. 

UWV laat weten dat het dashboard elk kwartaal geactualiseerd wordt. Dit gebeurt circa vier maanden na het einde van dat kwartaal. UWV schrijft: “Deze marge is nodig voor de betrouwbaarheid van de cijfers. De gegevens hebben betrekking op een peildatum: de laatste dag in het kwartaal. Het gaat dus bijvoorbeeld om de stand van zaken op 31 december 2018. Het vaker updaten van het dashboard banenafspraak heeft weinig meerwaarde, omdat een deel van de benodigde gegevens wordt slechts halfjaarlijks aangeleverd. Een maandelijkse rapportage is daarmee minder betrouwbaar en geeft ook te weinig nieuwe informatie.”

(Bron: opnaarde25000.nl)

Keyword(s): Arbeidsparticipatie , Banenafspraak , Doelgroepregister , Participatiewet , Tools , Wet- en regelgeving