Terug naar boven

Start nieuwe leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie 2023

Op 27 januari 2023 start de nieuwe leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie.

Een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid is één van de bouwstenen voor het toekomstbestendig reguleren en organiseren van werk. Professionals die hun slagkracht op het gebied van inclusief organiseren van werk willen versterken en organisaties willen ondersteunen om het werk toekomstbestendig te kunnen organiseren, nodigen we van harte uit om deel te nemen aan deze leergang.

Bent u geïnteresseerd in de leergang, kijk dan op onze pagina Opleiding en Training. Hier vindt u alle informatie over de verschillende varianten van de modulaire leergang die passen bij de rol die de verschillende spelers in dit veld vervullen.

Heeft u nog aanvullende informatie nodig, dan kunt u altijd terecht bij Martin Verduyn. Direct inschrijven voor 2023 kan natuurlijk ook; op de voornoemde pagina vindt u het inschrijfformulier.

De lesdagen zijn op de vrijdag en de leergang zal grotendeels online plaatsvinden. De exacte data voor 2023 vindt u bij de beschrijvingen van de diverse varianten.