Terug naar boven

Nieuwe tool ter vervanging van I-rapp in gebruik genomen door UWV

De door CIAO in nauwe samenwerking met gebruikers ontwikkelde IHW-tool is in gebruik genomen door UWV en wordt voor analisten beschikbaar gesteld binnen de beveiligde Citrix-omgeving. De IHW-tool helpt professionals om in nauwe samenspraak met de organisatie werk anders en inclusief te organiseren. UWV organiseert in samenwerking met CIAO instructiebijeenkomsten om gebruikers te helpen de IHW-tool optimaal te gebruiken.

De IHW-tool vervangt I-rapp. I-rapp is nog tot 31 januari 2023 toegankelijk. Bekijk het filmpje voor de meerwaarde en functionaliteiten van de van de tool.