Terug naar boven

Onze projecten

Werk is voor iedereen
 

Werk is essentieel voor mensen. Het genereert inkomen en biedt de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren. Geen wonder dat werk in de regel een grote positieve invloed heeft op welzijn en gezondheid. De praktijk is echter dat zowel in hoog- als in laagconjunctuur heel wat mensen buiten de boot vallen en tegelijkertijd een substantieel aantal vacatures onvervulbaar blijft. Hoe bereiken we dat iedereen kan deelnemen aan het arbeidsproces, inclusief diegenen die er op enig moment wat moeilijker toegang toe hebben?

Samen met Lagerweij biedt het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) een integrale aanpak om werkprocessen te analyseren en te herontwerpen in functies en rollen. Wij brengen vervolgens talenten, kwaliteiten en ontwikkelpotentieel in kaart van zowel zittende medewerkers als werkzoekenden. Gezamenlijk staan wij borg voor monitoring en methodische begeleiding van het totale proces.

Lees meer:

Praktijkproef Inclusief Uitzendwerk

Sociale partners en overheid willen in 10 jaar tijd 125.000 extra banen creëren voor mensen die vanwege hun arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen in reguliere functies binnen bedrijven (de ‘Banenafspraak’). Uitzendorganisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstelling. Zij hebben een uitgebreid netwerk van werkgevers in tal van sectoren en branches. Daarmee hebben ze potentieel goede ingangen bij bedrijven die werkzoekenden uit het Banenregister een kans willen bieden binnen hun bedrijf of instelling. Op uitnodiging van UWV-Werkbedrijf hebben de uitzendorganisaties FlexPay/Briljant Personeelsdiensten, Randstad Participatie, Adecco en Manpower deelgenomen aan de ‘Praktijkproef Inclusief Uitzendwerk.

De hoofdvraagstelling was:
In welke mate en onder welke voorwaarden is een aangepaste uitzendformule toepasbaar om Wajongers uit het bemiddelbaar bestand van UWV2 regio Amsterdam aan passend werk te helpen?

Lees meer:

UWV-Inclusief

UWV wil een inclusieve werkgever zijn, een bedrijf waar mensen met een arbeidsbeperking een geschikte baan kunnen vinden. Daartoe is van medio 2013 - medio 2016 het project ‘UWV-Inclusief’ uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van de IHW (Inclusief Herontwerp van Werk) aanpak1. Van de 111 medewerkers met een Wajong status voor wie een functie is gecreëerd, waren er eind 2017 nog 101 aan het werk. Dit positieve resultaat was aanleiding voor een onderzoek, met als doel inzicht verkrijgen in de toepassing van IHW, de duurzaamheid van de plaatsing, de implicaties van de gecreëerde functies en de beleving van de betrokken medewerkers. Deze inzichten leveren aanknopingspunten voor de toepassing en doorontwikkeling van methodieken gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer: